Například v případě financování koupě nemovitosti, bude možné budoucí zástavní právo se souhlasem prodávajícího „předzapsat“ do katastru nemovitostí. Zástavní právo pak vznikne v okamžiku, kdy nemovitost přejde na kupujícího. Pořadí se však bude určovat podle doby „předzápisu“.


Větší flexibilitu přináší i novinka v podobě uvolnění (či obdobné záměny) zástavního práva. Uvolnění má význam v případě zatížení věci více zástavními právy. Pokud zástavní právo v prvém pořadí zanikne, je možné jej při zachování pořadí nahradit až do výše původního zajištění novým zástavním právem (například k novému úvěru). Uvolnění zástavního práva je možné do katastru zapsat a „vyplnit“ jej dluhem až v průběhu dalších deseti let. Tato změna bude využitelná v případě refinancování úvěrů. Novinkou je i možnost zákazu zastavení věci. Pokud se zákaz v případě nemovitostí zapíše do katastru, má účinky i vůči třetím osobám.


Zásadním posunem je upřednostnění dohody o uspokojení ze zástavy před dosavadními zákonem stanovenými způsoby. Vedle zpeněžení ve veřejné dražbě a soudního prodeje zástavy se tak otevírá pole pro další způsoby, které budou vyhovovat stranám a mohou lépe odpovídat charakteru zastavené věci.

 

Zákon povoluje sjednání takzvané propadné zástavy (zástavní věřitel si zástavu k uspokojení dluhu ponechá). Propadnou zástavu ale nelze sjednat třeba před splatností dluhu, či je-li zástavcem spotřebitel.

 

Archiv sloupků k rekodifikaci najdete zde.

 

Lumír Swiech, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Související