V rozhovoru pro nové číslo týdeníku Ekonom, který přináší velké téma Rozkradené Česko?!, říká, že tehdejší klíčový zákon o investičních společnostech a investičních fondech byl úmyslně pokažen, mimo jiné i Václavem Klausem.

 

Ten byl údajně posedlý myšlenkou, že nejdůležitější ze všeho je koncentrace kapitálu. "Tvrdím, že za všemi těmi průšvihy a šílenostmi stojí Václav Klaus," dodává.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Pavel Boček
Pane profesore, omlouvám se za vyrušování a dovoluji se Vás zeptat, zda jste stále přesvědčen, že právo nemůže brzdit ekonomiku? Děkuji Vám za odpověď. Pavel Boček.
Moje přesvědčení je právě opačné. V 80. letech jsem přeložil stěžejní dílo nositele Nobelovy ceny za ekonomii F.A.Hayeka "Právo, zákonodárství a svoboda". Překlad v té době koloval v samizdatové podobě, po r. 1989 pak vyšel oficiálně v nakladatelství Academia a nedávno znovu v nakladatelství Prostor. Už více než 10 let přednáším o Hayekovi a této jeho knize na VŠE.Je mi líto, ale na této malé ploše není možné vysvětlit, jak vidí Hayek vztah práva a ekonomie. Jen dodávám, že Hayekův názor na to plně sdílím.
Tomáš Ježek
Pavla Říhová
V červnu 1996 jsem v Montreux řekla p. Klausovi, že mu fandím. V září toho roku vypluli tuneláři a já si uvědomila, že to byl on, kdo na ně neudělal "špérklapku". Mám pravdu? Říhová
Ano, máte pravdu
Tomáš Ježek
Ludvík
Pane Ježku a jakou roli jste v tom kolotoči hrál vy? Všichni jste čistí, ale byli jste u toho,, tak proč jste nezasáhli?!? Ludvík
Předpokládám, že kolotočem máte na mysli kupónovou privatizaci. Zde musím připomenout, že jsem byl jako ministr české, tedy nikoli federální, vlády odpovědný za přípravu nabídky, tj. výběr státních podniků a jejich transformaci na akciové společnosti, jejichž akcie pak byly nabídnuty DIKům. Ta to moje práce skončila v květnu 1992, v červnu pak skončila i moje ministerská funkce, na mé místo nastoupil v Klausově vládě Jiří Skalický.
Tomáš Ježek
Ing.Jan Bednařík, CSc.
Od roku 1993 jsem pracoval v analytickém odboru Ministerstva pro ochranu hospodářské soutěže. Při analýze výsledků kuponové privatizace jsem srovnával portfolio 10 investičních fondů (3 velkých bankovních IF, 3 velkých IF a a 4 různých dalších - mezi nimi i Harvardského IF). Od pracovníků HIF jsme portfolio získávali velmi obtížně. Výsledek byl zvláštní - u 9 fondů odpovídalo rozdělení četností podílů ve firmách "normálnímu Gausovu rozdělení". Harvardský IF měl ale své podíly v podnicích jen v maximálním možném rozsahu (20 až 18%), možná snad i 17% ale prakticky neměl menší podíly, které všechny ostatní IF měly dle Gausovy křivky. Závěr - do zpracování výsledků ve výpočetním středisku musel někdo zasáhnout. Můžete tento výsledek vysvětlit jinak?
Jinak to asi vysvětlit nejde.
Tomáš Ježek
Miroslav K.
Václav Klaus je velice ješitný a do sebe zahleděný člověk,který neuzná nikdy žádnou svoji chybu, nerad se ztotožní s názorem druhého. V době kuponové privatizace byl s Vámi v 1 teamu,který to připravpval, proč jste z toho "vlaku" nevystoupil a raději se na tom nepodílel,když jste si byl jistý,že VK jde velmi špatnou cestou. V mých očích máte stejný díl viny na tom, co se tady stalo, co se tady rozkradlo.
Snad si vzpomenete, dost se o tom psalo i v novinách,že jsem měl velmi dramatické spory s V.K. už v roce 1991-tenkrát šlo o datum zahájení kupónové privatizace, Klaus s Třískou naplánovali zahájení na 1.1.1992, což by znamenalo, že velká hromada privatizačních projektů, které předložili čeští podnikatelé, by skončila v koši.Podnikatelé si samozřejmě chtěli koupit majetek, o akcie nestáli. Kdybych býval na protest odstoupil z funkce, tak by v koši určitě skončily - všichni ministři české vlády za ODS tehdy hlasovali pro 1.1.1992, jak to chtěl V.K., naštěstí měli v české vládě menšinu. Dosáhl jsem toho, že termín zahájení byl posunut na květen 1992 a čeští podnikatelé tak dostali příležitost k předložení a schválení svých projektů.V.K. mě na mítincích ODS označoval za zrádce a českou vládu za nepřítele. Mohl bych pokračovat ve výčtu mých konfliktů s V.K.,ale nevidím v tom žádný smysl. Pokud Vás to opravdu zajímá, odkazuji na svou knihu "Zrození ze zkumavky", kterou vydalo nakladatelství Prostor.
Tomáš Ježek
Jana Bednářová
Dobrý den, pane Ježku, až budeme dnešní nejmladší generaci jednou vyprávět o kupónové privatizaci, jaké by si z toho podle vás měla vzít poučení? Děkuji. Jana
Je jisté, že se v budoucnu žádná kupónová privatizace konat nebude. Vlastní kupónová privatizace proběhla téměř bezchybně.Ty neblahé události nastaly po jejím skončení, když začal fungovat trh s akciemi bez dozoru. Komise pro cenné papíry vznikla s pětiletým zpožděním. Během oněch 5 let se stalo všechno to, co je právem předmětem kritiky.Poučení: za všech okolností dbát na vynucování práva.
Tomáš Ježek
Martin Duchoslav
Dobrý den pane Ježku, sice s Vámi v základních otázkách ekonomie nesouhlasím, ale oceňuji, že jste na rozdíl od Václava Klause schopen sebereflexe a objektivního hodnocení zpackaného zákona o privatizaci ze začátku 90. let i toho, co se tady vlivem toho v ekonomice v těchto letech dělo. Moje otázky jsou následující: Skutečně Václav Klause věří tomu, že veškeré procesy v ekonomické praxi vždy a za všech okolností odrážejí její teoretické principy? Opravdu si Václav Klaus myslí, že veškeré chování všech subjektů v ekonomice je vedeno dobrými úmysly, protože trh je přece jejich dokonalým (přirozeným) ekonomickým ztělesněním, a tak neexistují "špinavé peníze", ekonomické "tunely" apod. A konečně, čím je, podle Vašeho názoru, tržní fundamentalismus Václava Klause formován, je to jeho až zatvrzelý ekonomický "akademismus", nebo se do toho promítají i jeho negativní osobnostní vlastnosti? Díky předem za odpovědi a přeji hezké dny.
Zákon o privatizaci (malé a velké) zpackaný nebyl, zpackaný byl zákon o investičních společnostech a fondech.Je mi líto, ale zařekl jsem se, že se o V.K. vyjadřovat nebudu.
Tomáš Ježek
Terry
Dobrý den, pane Ježku, mám tři dotazy: 1) Proč jste s (nejdříve opatrnou) kritikou Klausovy úlohy v privatizaci přišel až po deseti letech od ní, a až nyní mluvíte přímo o "úmyslně zmršené" privatizaci? 2) Byly vyčísleny či dají se odhadnout škody, které byly tunelováním privatizace (investiční fondy, vytunelované podniky, následně státem odškodňované - zachraňované banky, které se musely na privatizaci podílet nezajištěnými půjčkami...) státu (občanům) způsobeny (některé odhady jdou až do biliónů? 3) Lze za tyto škody obrovské škody původce (a nebyl to jen Václav Klaus) trestně stíhat, nebo je to "promlčený pakatel" (a občané jsou tady od toho, aby drželi hubu)?
Na tuto otázku jsem už odpověděl výše někomu jinému, čísla o objemu prostředků vykradených z fondů najdete včetně podrobné argumentace v mé knize "Zrození ze zkumavky".
Tomáš Ježek
Ik
Co bylo podle Vás tou největší úmyslnou či účelovou chybou v zákonech, která umožnila beztrestně provádět "nepravosti" a kdo z toho nejvíce profitoval?
Podrobnou odpověď na tuto otázku naleznete v mé knize "Zrození ze zkumavky"
Tomáš Ježek
Nováková
Dobrý den, asi něco na tom je, co říkáte, ale větu, že my ekonomové musíme utéct před právníky, aby nezdržovali, jsem slyšela od Vás osobně.
Ta věta mě mrzí, neustále mi ji někdo připomíná, velmi nešikovně jsem řekl to, co jsem vůbec nechtěl - chtěl jsem varovat před právním pozitivismem, v němž byli právníci po celá dlouhá léta cvičeni.Před právními pozitivisty je vskutku třeba utíkat.
Tomáš Ježek
Harpagon
Dobrý den,přeji hodně zdraví a je třeba ocenit vaši aktivitu při vzniku KCP.Je pravda, že se zásady kuponové privatizace projednávaly na 13.odd.UV KSČ už od roku 1987, kam docházeli vybraní pracovníci Prognostického ústavu.Můžete nám už po letech říct kdo z vědců PGU docházel na konzultace ke komoušům projednávat naprostý nesmysl s názvem " kuponová privatizace", který podlomil český průmysl?
Absolutní nesmysl, myšlenka kupónové privatizace se zrodila v únoru 1990.
Tomáš Ježek
Související