Speciální test umožňující odhalit psychopaty vyvinul Robert Hare, emeritní profesor Univerzity Britské Kolumbie. Kanadský psychiatr Hare s kolegy dokonce navrhl velkým firmám, aby test využívaly při výběru manažerů.

V rámci testování je potřeba sledovat dvacet znaků typických pro psychopaty. Pokud se znak u dotyčného vyskytuje, započtou se dva body, když je přítomný pouze částečně, udělí se jeden bod.
Hodnotit by měl pouze zkušený psychiatr.

V testu se dá nasbírat maximálně 40 bodů. Pokud člověk získá více než 20 bodů, lze ho považovat za psychopata.

Je váš šéf psychopat?

1. Vyzařuje z něho nápadné kouzlo, je výmluvný a má povrchní šarm?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

2. Dokáže se grandiózně ohodnotit?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

3. Patologicky lže?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

4. Je chytrý manipulátor?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

5. Nemá výčitky svědomí nebo pocity viny?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

6. Je povrchní?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

7. Je necitlivý a chybí mu empatie?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

8. Je neschopen přijímat odpovědnost za vlastní činy?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

9. Potřebuje vzrušení a/nebo má sklony k nudě?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

10. Má parazitický životní styl?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

11. Špatně se sebekontroluje?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

12. Chybějí mu realistické, dlouhodobé cíle?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

13. Je impulzivní?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

14. Je nezodpovědný?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

15. V dětství či v průběhu dospívání se vyznačoval kriminálním chováním?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

16. Měl problémové chování v dětství či v průběhu dospívání?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

17. Šel do vězení a bylo mu zrušeno podmínečné propuštění?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

18. Vyznačuje se promiskuitním sexuálním chováním?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

19. Má mnoho krátkodobých (manželských) vztahů?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)

20. Dá se o něm říct, že je kriminálně všestranný - spáchal více různých trestných činů?

 • Ano (2 body)
 • pouze částečně (1 bod)
 • Ne (0 bodů)


Týdeník Ekonom - č. 50/2012Je váš nadřízený psychopat?
Jak s ním správně jednat?
Lze se ubránit jeho psychopatickému chování? Jak?

 

VÍCE SE DOZVÍTE V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 13. PROSINCE.

banner 2

Související