Správa úložišť jaderných opadů ještě do konce roku zahájí ve výzkumném areálu ve štole Josef u obce Čelina na Příbramsku testování toho, jak by se mohl v budoucnu ukládat vyhořelý radioaktivní odpad z jaderných elektráren.

Podzemní areál někdejší štoly je pracovištěm Fakulty stavební ČVUT v Praze. Má se zde mimo jiné testovat to, jak na budoucí kontejnery s jaderným odpadem bude působit voda a jak účinný je způsob, jak úniku vody zabránit. Se skutečným radioaktivním materiálem se při testu nepracuje.

Zároveň s tím pokračuje jednání o možnosti zahájení průzkumu v sedmi vybraných lokalitách v Česku. Osmou lokalitou je vojenský újezd Boletice. O tom, zda se oficiálně stane oblastí, kde by se hlubinné úložiště teoreticky mohlo vybudovat, má SÚRAO rozhodnout do konce roku.

Miliardový jaderný účet

Na českém jaderném účtu, z něhož se má financovat právě stavba hlubinného úložiště jaderného odpadu, tak nutný geologický průzkum vhodných lokalit, je aktuálně 18 miliard 353 miliónů korun. Týdeníku Ekonom to potvrdilo ministerstvo financí s tím, že "portfolio se investuje převážně do státních dluhopisů."

Na účet posílají peníze povinně všichni producenti jaderného odpadu v Česku. Sumou 1,4 miliardy korun loni na účet nejvíce přispěl ČEZ. Ostatní drobní původci jaderného odpadu, především nemocnice a výzkumné ústavy, zaplatily za uskladnění nízko a středněaktivního odpadu souhrnnou sumu pět miliónů korun.


Týdeník Ekonom - č. 48/2012REPORTÁŽ Z VÝZKUMNÉHO AREÁLU U ŠTOLY JOSEF A ANALÝZU HLEDÁNÍ ÚLOŽIŠTĚ PRO JADERNÝ ODPAD NAJDETE V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 29. LISTOPADU.

 

banner 2

Související