Téměř třetina Čechů může na otázku: "Kde domov můj?" odpovědět: "Tam, kde se vznáší dým z cigaret." Jak vyplynulo z průzkumu agentury TNS Aisa, který má týdeník Ekonom k dispozici, 30 procent obyvatel Česka kouří každý den a 12 procent alespoň příležitostně.

Nejvíce denních kuřáků je mezi muži, a to hlavně těch se základním vzděláním - téměř polovina. Naopak žen s vysokoškolským vzděláním kouří denně jen 13 procent. Vyšší podíl kuřáků je v domácnostech s buď hodně vysokými, nebo naopak s hodně nízkými příjmy.

Při rozdělení cigaret do čtyř kategorií (prémiové, vyšší třída, nižší třída, spodní třída) se ukázalo, že mladí kuřáci do 24 let vybírají svoji značku zejména ze dvou nejvyšších kategorií. Naopak s vyšším věkem lidé více inklinují ke značkám nižší třídy. Stejně tak lidé se základním vzděláním preferují cigarety z obou nižších kategorií, zatímco lidé s maturitou míří k oběma vyšším třídám.

 

Související