K tématu o ženských kvótách ve vedení firem bych chtěl doplnit dva aspekty, o kterých se příliš nehovoří:

1) Politický orgán (Evropská komise - pozn. redakce) chce soukromé sféře diktovat personální politiku. Ve všech článcích je toto jen okrajově zmíněno, nicméně to je nejzásadnější rozměr celé kauzy, a je v zásadě lhostejno, že zrovna jde o kvóty pro ženy v dozorčích radách.

V českých zemích je to poprvé od roku 1989, kdy politická sféra chce ve jménu "vyššího dobra" systémově nařizovat soukromým firmám, koho smějí nebo nesmějí najímat na určité pozice. Jakmile bude bariéra prolomena, přijdou další kvóty, další regulace, další byrokracie a šikana.

2) I kdybychom přijali tezi, že politici mohou stanovovat personální kvóty pro soukromé firmy, pak dle současné legislativy tato pravomoc náleží členským zemím, nikoli Evropské komisi. Ale na to, že Evropská unie porušuje svá vlastní pravidla jsme si už zvykli, že? :-)

Petr Ševčík, www.exventure.cz

Související