Nejspolehlivější je prověřit kompetence a vlastnosti budoucího vedoucího pracovníka ne jedním, ale více způsoby.

Co považujete za svůj největší úspěch, ať už v práci, nebo v soukromí? V čem se potřebujete zlepšit? Kam v životě směřujete? Tyto a další podobné otázky dostali "na rozehřátí" uchazeči o pozici manažera. "Máte pět minut na to, abyste si promysleli odpovědi. Pak začneme s prezentacemi," oznamuje lektor a dodává, že každý z přítomných by měl hovořit tři minuty. Právě začalo takzvané assessment centrum. O co jde? Firma si naráz "proklepne" více uchazečů o manažerský post - ti řeší v průběhu celého dne samostatně, ale i společně různé úkoly, absolvují individuální pohovor, projdou třeba také znalostním testem. Cílem je vyzkoušet, zda jsou dotyční schopni dobře pracovat ve stresu nebo jak se chovají v týmu. Právě assessment centrum považuje za nejvhodnější metodu pro výběr manažerů personalistka a psycholožka Irena Wagnerová, která vede Institut řízení lidských zdrojů. Je však nezbytné mít alespoň den času. "Pokud ho nemáme, zvolila bych spíše rozhovor s psychologem, analýzu životopisu, test inteligence nebo test manažerských kompetencí," vyjmenovává Irena Wagnerová. Zmíněný rozhovor s psychologem se výrazně neliší od běžného pohovoru s personalistou. Psycholog se však soustředí spíše na osobnost člověka, méně pak na jeho znalosti a dovednosti. V rámci analýzy životopisu se zjišťuje, proč kandidát skončil v předchozí práci, s čím měl problémy nebo jaká je celková tendence jeho kariéry. Naproti tomu v rámci testu manažerských kompetencí se personalista ptá na schopnost vést lidi, motivovat je a kontrolovat, organizovat nebo řešit konflikty. Jedna metoda výběru však zpravidla nestačí. "Nejlepší je použít jich více najednou, aby se výsledky potvrdily. Dobře to umožňuje právě assessment centrum," myslí si psycholožka Hana Kyrianová ze společnosti Tres consulting. Na assessment centrum ve velké míře sázejí třeba v Raiffeisenbank. Po selekci životopisů a krátkém "oťukání" kandidátů po telefonu většinu z nich prověří právě tímto způsobem. Společnost Siemens využívá při hledání manažerů vícekolový pohovor a psychodiagnostické testování. Vhodné kandidáty však často hledají i v rámci firmy. "Mezi nové přístupy patří tzv. background check, což je zjišťování informací o uchazeči. Od nejjednoduššího, kdy si personalista do vyhledávače zadá jméno a příjmení dotyčného, až po nahlížení do registru dlužníků," vysvětluje Irena Wagnerová, která ho však pokládá za eticky problematický.

"Podívejte se na tuhle skvrnu a řekněte, co vás napadne". Tak by se dal zjednodušeně popsat Rorschachův test inkoustových skvrn. Má smysl nasadit při výběru manažerů i takovéto metody? Možná ano, ale opatrně. Rorschachův test nepatří do rukou nezkušeného psychologa. "Jeho výsledkem totiž nejsou jednoznačné odpovědi, ale spíše náměty k přemýšlení," zdůrazňuje Jiří Šípek z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rorschacha využívají psychologové při rozborech osobnosti. "Má ukázat, jak vnímáme svět, jak o něm přemýšlíme, jak reagujeme emočně, vypovídá tedy i o zvládání stresu," vysvětluje docent Šípek. To všechno by podle něho mohlo zajímat také personalisty, kteří vybírají špičkové manažery, hlavně ty žijící na hranici maximálního výkonu a zátěže. "Rorschachův test ale nelze používat jako jedinou metodu, je to spíše jakési doplnění," upozorňuje Jiří Šípek. S tím souhlasí také Ivo Čermák z Psychologického ústavu Akademie věd v Brně. "Test může poskytnout zajímavé informace o spokojenosti člověka v pracovním prostředí," říká profesor Čermák a upozorňuje, že Rorschach dovede vcelku dobře odhalit "patologii", tedy problémové oblasti v osobnosti člověka. Ukáže třeba na lidi, které charakterizuje emotivní nestálost, přetvářka, egoismus, impulsivnost nebo potřeba dominovat. Mohou být některé z patologií neslučitelné s pozicí top manažera? Těžko říci. "Záleží na tom, jaké požadavky mají lidé zodpovědní za jeho výběr. Druhá věc je, že výběr vrcholových manažerů je spíše politickou otázkou. Takový člověk se už často osvědčil na jiné vysoké úrovni řízení, a teď postupuje výše," vysvětluje Hana Kyrianová. Autorem testu inkoustových skvrn je švýcarský psychiatr Hermann Rorschach. Metodu vytvořil ve spolupráci s Eugenem Bleulerem a Carlem Gustavem Jungem. Používání Rorschachovy metody při výběru zaměstnanců a manažerů má tradici ve Spojených státech, Velké Británii, Německu nebo Švýcarsku. V Česku ji personalisté používají zřídka. "S Rorschachovým testem pracuji pouze ve výjimečných případech. Získaná data slouží jako hypotézy k dalšímu ověřování," vysvětluje psycholog Jan Gruber. Za nevýhodu považuje dlouhou dobu potřebnou k vyhodnocení testu a také fakt, že člověk musí detailně znát celou situaci a být zkušený. Kladem je, že mechanismus testu nedává kandidátům mnoho možností, jak maskovat realitu.

Lze skutečně předem spolehlivě poznat, kdo bude dobrým manažerem? "Tak na 70 až 80 procent," odhaduje David Vaněk, personální ředitel firmy Siemens.

Anna Barešová
spolupracovnice redakce

Detektor lži i astrologie

Liší se nějak posuzování psychiky manažerů a šéfů v Česku a v cizině? V každé zemi jsou výběrové metody ovlivněné kulturními specifiky. V Rusku patří k běžnějším výběrovým postupům vyšetření na "detektoru lži". Francouzi často preferují grafologii a astrologii, tedy metody, které nejsou z našeho pohledu příliš spolehlivé a důvěryhodné. Němci zase kladou velký důraz na reference z předcházejícího zaměstnání.
"To, co v jedné zemi funguje jako dobrá výběrová metoda, může za jejími hranicemi vypadat jako zavádějící fikce škodlivá pro image firmy," upozorňuje psycholog Jan Gruber. Pokud tedy personalisté (třeba v nadnárodní firmě) chtějí importovat nějakou výběrovou metodu z ciziny, měli by podle Grubera brát ohled na místní prostředí a spolupracovat s "domorodými" odborníky.

(eh)

Jak vybírat manažery (Přednosti a úskalí jednotlivých metod)

Analýza životopisu
+ rychlá, levná, nenáročná metoda
- uchazeč o práci může svůj životopis vylepšit v rozporu s realitou

Rozhovor s psychologem
+ rychlá, relativně levná
+ i v omezeném čase poskytuje relevantní výsledky
- nezískáme mnoho informací o znalostech a dovednostech

Test manažerských kompetencí
+ zjišťuje se, zda dotyčný zvládne roli manažera
- hodnocení může být subjektivní

Assessment centrum
+ umožňuje získat řadu informací o pracovních schopnostech, psychice uchazeče i jeho chování v týmu
+ patří k nejspolehlivějším metodám
- časově, finančně a organizačně náročné

Rorschachův test
+ odhalí některé patologické rysy uchazeče
- metoda patří do rukou pouze zkušenému psychologovi
- lze ji použít pouze jako doplňkovou

Background check (čili vyhledávání informací)
+ levné, rychlé
- eticky problematické

Nápověda:
1. psací stůl s lampou
2. vaše matka
3. krajina za bouřky

Rorschachův test nelze použít jako jediný test, spíše jako doplnění.

Ilustrace: Pavel Kučera, inspirovány Rorschachovým testem - nejde o reálné obrázky testu

Související