V důsledku hospodářského poklesu se dnes český podnikatelský svět potýká s nedostatkem pozitivních vzorů, se ztrátou férovosti a důvěry při obchodování. Zcela v rozporu s Baťovými principy bývá často cílem jen jednorázový zisk, nikoli dlouhodobé obchodní partnerství.

Jednostranně nevýhodné smlouvy, dodávání nekvalitních výrobků či služeb, stlačování ceny dodavatelů či práce zaměstnanců pod práh jejich přežití, nedostatek a nekvalifikovanost obsluhujícího personálu, "odkloňování" platby daní. To je jen pár příkladů, jak dnes některé české firmy snižují své náklady pouze proto, aby zvládly přežít těžké doby. Ztrácejí tím však nejen důvěru svého okolí, ale i schopnost přežít v budoucnosti.

I Baťa krizi zažil a věřil, že: "Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit." Jenže slavnému králi obuvi nešlo jen o krátkodobé vítězství. Byl vizionář - budovatel. Věřil, že "dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění. Dobrý podnikatel vyrábí pro zákazníky, zabezpečí své zaměstnance a dobře slouží společnosti." Možná právě proto dokázal z krize vytvořit příležitost pro růst své firmy.

Jeho příběh nutí k zamyšlení. Ukazuje, že etika podnikání, upřednostnění potřeb zákazníků, péče o zaměstnance a snaha prospět svým konáním společnosti nemusejí být jen prázdnými pojmy. Mohou to být klíče k získání konkurenční výhody a cesty, které vyvedou firmu ze spirály poklesu.

Jana Budíková
majitelka poradenské firmy JB Consulting

Související