Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba nedávno představil projekt českého Seed fondu, který má do roku 2015 investovat 1,3 miliardy korun do začínajících firem s inovačním potenciálem. Ovšem jen tím se vzniku dynamického podnikatelského prostředí založeného na inovacích nedocílí.

O tom, že peníze nebo centrální plánování nestačí, svědčí neúspěšné pokusy v zahraničí. Nikde se zatím nepodařilo docílit atmosféry podobné té v americkém Silicon Valley. Dle odborníků jim scházel potřebný "ekosystém". Tedy otevřené prostředí, kde se podnikatelé setkávají a sdílejí zkušenosti, kde mohou spolupracovat s ostřílenými investory a kde se i neúspěch považuje za přínosný.

Inspirace v Chile

Vytvoření takového prostředí v Česku není nemožné. Prvním pokusem je iniciativa agentury pro podporu podnikání CzechInvest nabídnout malým firmám poradenské služby. V Silicon Valley ale vycházejí inovace ve značné míře z akademické půdy. V Česku je pro rozvoj spolupráce vysokých škol a Akademie věd se soukromým sektorem nebo spolupráce technicky a ekonomicky zaměřených škol velký prostor. Bez jasného právního rámce pro převod duševního vlastnictví do rukou externích investorů však není možné tento potenciál využít.

Nicméně v zemích, kde "ekosystém" zatím není rozvinutý, může být vhodné importovat cizí nápady. To neznamená jen přidělovat víza ruským nebo indickým programátorům. K zajímavému kroku se například rozhodlo Chile. Podporuje stovky začínajících podnikatelů z celého světa subvencí. Má jen jednu podmínku: musejí strávit v zemi nejméně šest měsíců prací na svém projektu. Takto se za dva roky podařilo vytvořit dynamický "ekosystém", kterého si všimli i v Kalifornii.

O tom, že český Seed fond bude disponovat dostatkem peněz, zatím výjimečně panuje shoda. Najdeme ale také shodu v tom, co je ještě nutné udělat, aby bylo možné tyto peníze rozumně utratit?

Tomas Schollaert
partner advokátní kanceláře Pierstone

"Spolupráce škol a firem nemůže nikdy dobře fungovat bez jasného právního rámce."

Související