Svět už zná vítěze voleb v Řecku. MICHLiq za důležitější považuje, že Řecko už má úředníka roku. Americká asociace veřejné správy jím vyhlásila Panagiotise Karkatsoulise, který pracuje na Ministerstvu pro reformu státní správy.

Právě z jeho studie vyplynulo, že v rámci ústřední řecké administrativy existuje přibližně 23 000 různých zodpovědných postů, které se obměňují v průměru 1140krát ročně. Karkatsoulis si rád čmárá - právě z jeho dílny pochází chaotický graf mapující rozdělování agendy ve státní správě.

Z grafu je patrné, že prvním úkolem pro řeckou vládu je uklidit si dům. Minimálně 98 postupů a regulací by se dalo šmahem škrtnout s úsporou 1 888 450 410 eur. Stačí jen se podívat na hlavní činnost generálních ředitelství... MICHLiq nemá co dodat.

Obvyklá vláda v Řecku:
15 ministrů
9 zástupců ministrů
21 pomocných ministrů
78 gen. tajemníků
149 gen. ředitelství
886 ředitelství
1200 poradců

Celkově i s dalšími funkcemi:
23 000 různých postů

Rozdělování agendy v řecké státní správě


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Michl

Zdroj: Bloomberg, Ministerstvo pro reformu státní správy Řecka

Související