Skupina ČKD Group

* První Českomoravská továrna na stroje vznikla v roce 1871, firma Kolben v roce 1896, Daněk a spol. v roce 1854. Jejich spojení bylo dokončeno v roce 1927.
* V roce 1998 se původní ČKD ocitlo na pokraji bankrotu, firmu zachránil stát.
* V letech 1998 až 2004 skupuje firmy bývalého ČKD skupina 11Fite z impéria podnikatele Petra Speychala. Od roku 2010 je vlastníkem ČKD Group britská firma Hanbury Finance se sídlem v Londýně.
* Skupina zaměstnává 1050 lidí. Roční zisk činí 150 až 200 milionů korun.

Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Společnost ČKD Praha DIZ dokončuje vývoj unikátního zařízení, které má zefektivnit těžbu ropy. Uplatnit by se mělo zejména na ruských nalezištích.

Surová ropa totiž obsahuje plyn, který je silně výbušný. Vytěžená surovina se proto musí před dalším transportem takzvaně "odplynit", aby se zamezilo explozi. Při této operaci vzniká odpadní plyn. Ten se obvykle bez jakéhokoli užitku na místě těžby spaluje.

Výsledkem práce českých odborníků je kompaktní zařízení, které dokáže odpadní plyn stlačit a upravit jeho fyzikální vlastnosti tak, aby byl využitelný při výrobě tepla a elektřiny. Strojírenská a elektrotechnická skupina ČKD Group si od této technologie v budoucnu slibuje podstatné zvýšení obratu.

Tržby ovšem skokově vzrostou již v letošním roce. Z loňské hodnoty 3,7 miliardy korun se mají zvýšit na 7,3 miliardy korun. Částečně je to však ovlivněno zpožděním některých dodávek, které měly být vyfakturovány již loni. Jak vysvětluje generální ředitel ČKD Group Jan Musil, skupina pro loňský rok plánovala tržby ve výši pěti miliard. Zpozdila se však například výstavba pražského tunelu Blanka, kam má firma dodat technologické vybavení.

"Obdobně se nikoli naší vinou opozdil energetický projekt v Turecku a další obdobná akce v Rusku," konstatuje Musil. Firma v roce 2011 uzavřela zakázky v hodnotě pěti miliard a na základě rozjednaných obchodních případů předpokládá, že v roce 2012 získá nové kontrakty za více než 13 miliard korun. Počet zaměstnanců, který v současné době činí 1050, by během letošního roku měl vzrůst o zhruba 150.

Příležitosti v Rusku

Skupinu nyní tvoří firmy ČKD Praha DIZ, ČKD Elektrotechnika, ČKD Kompresory (do začátku letošního roku se jmenovala ČKD Nové Energo), Pacovské strojírny, ČKD Energy a manažerská společnost ČKD Group. Provozní hospodářský výsledek celého seskupení se v posledních třech letech pohybuje v rozmezí 150 až 200 milionů korun. Do pěti let by se jeho tržby měly stabilizovat - i díky výsledkům současného výzkumu a vývoje - na úrovni 11 až 12 miliard korun. Zisky mají podle Musila kopírovat trend tržeb.

Velkou příležitost vidí skupina také například v zásadní modernizaci kotelen a tepláren v Rusku. Na rekonstrukci tam čeká 5800 těchto zařízení ze 60. let, jež jsou ve vlastnictví měst, státní železnice a různých firem. Předpokládaná životnost přitom činila 30 let.

"Připravované projekty ČKD jdou správným směrem, neboť Ruská federace postupně investuje velké prostředky do rekonstrukce zastaralých energetických objektů a do stavby nových," komentuje záměr Václav Petříček, generální manažer Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států. Účinnost těchto starých kotelen je kolem 35 procent. Jak podotýká Petříček, součástí schválené koncepce sociálního a ekonomického rozvoje Ruské federace je snížení energetické náročnosti i emisí skleníkových plynů. Vláda proto požaduje účinnost kolem 40 procent.

Nové zakázky a výrobky

Velkou příležitost vidí vedení ČKD i v jaderné energetice. "Podepsali jsme s Rosatomem dohodu o spolupráci a věřím, že se účastníme zakázek, na které máme starší reference z českých jaderných elektráren a současné reference ze slovenských Mochovců," říká Musil. Jde hlavně o dodávky kompresorových stanic, chlazení a záložních jednotek elektrické energie. "Chtěli bychom být dodavatelem celé strojovny jaderné elektrárny s výjimkou turbosoustrojí, protože to dodává vždy ten, kdo vyrábí turbínu," upřesňuje Musil.

Skupina rovněž pokračuje ve vývoji nových lokálních kogeneračních jednotek (tedy zařízení, která souběžně vyrábějí teplo a elektřinu). Dalším záměrem je uvést na trh zdokonalené elektrické motory použitelné i v prostředí, kde hrozí exploze, jako jsou doly, chemické provozovny či závody na zpracování plynu a ropy.

Petr Korbel


Generální ředitel ČKD Group Jan Musil vidí největší šance v modernizaci ruské energetiky. Foto: Radim Beznoska

Související