Česká republika se jako turistická destinace těší v Rusku již mnoho let značné popularitě. Zvyšující se zájem o naši zemi se projevil zejména v loňském roce, kdy byl ruským turistů udělen našimi konzuláty rekordní počet víz.

Jen ze strany Velvyslanectví ČR v Moskvě bylo v roce 2011 vyřízeno celkem 279.815 schengenských víz. Ve srovnání s rokem 2010 jde o 33% nárůst, v absolutních číslech činí přírůstek 71.214 žádostí. Počet žádostí o víza, které náš úřad v loňském roce zpracoval, je tak meziročně dosud nejvyšší v historii vízové povinnosti s RF od roku 2000. Generální konzuláty v Petrohradě a Jekatěrinburgu vydaly dalších téměř 60 tisíc víz. Přesto, že i resort zahraničních věcí nezůstal v minulém roce ušetřen snižování počtu pracovníků, mohu potvrdit, že všechny řádně podané žádosti o vízum byly bez jakékoliv časové prodlevy vyřízeny. Více víz dnes v Ruské federaci udělují pouze zastupitelské úřady Finska (sousední země a tedy oblíbená nákupní destinace), Španělska, Itálie a Řecka; téměř stejný počet víz jako ČR udělují zastupitelské úřady Francie a Německa. Nutno podotknout, že desítky tisíc ruských občanů přijíždí do ČR i s schengenskými vízy vydanými jinými členskými státy.

Z hlediska ruských turistů je Česká republika v poměru k počtu obyvatel bezesporu jednou z nejnavštěvovanějších zemí EU, resp. schengenských zemí. Rusové také patří mezi cizince, kteří u nás stráví nejvíce času - průměrně 7 dnů. Denní útrata se pohybuje okolo 2.300 Kč bez ubytování a dopravy. V roce 2011 přicestovalo do ČR odhadem více než půl milionu Rusů, přičemž utratili cca 8 miliard Kč. Tyto skutečnosti potvrzují, že se u nás ruští občané cítí komfortně a jsme pro ně turisticky atraktivní destinací.

Získání víza upravují příslušné schengenské předpisy, kterými jsou povinny se řídit všechny schengenské země. Konkrétně se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) a v případě Ruska existuje i Dohoda o usnadnění vízového režimu mezi Ruskou federací a EU. Tím jsou stanoveny povinné náležitosti k žádosti o vízum a postup vyřizování podaných žádostí. Tyto předpisy jsou pro členské země Schengenu závazné a jsou podrobovány pravidelným kontrolám. Konzulát Velvyslanectví ČR v Moskvě bude například kontrolován experty z EU zemí právě v lednu letošního roku.

S vědomím vysokého zájmu a pozitiv, které přináší České republice ruští turisté, vychází zastupitelské úřady ČR ruským občanům při udělování víz maximálně vstříc a aplikují co možná nejliberálnější přístup v rámci výše uvedených předpisů. Pro podání žádosti je českými úřady vyžadován minimální seznam těchto nezbytných dokumentů, který se nijak zásadně neliší od seznamu dokumentů ostatních schengenských úřadů v místě působnosti. Ve srovnání s minulými roky došlo v roce 2011 navíc ke snížení průměrné doby vyřízení víza o 2 dny na současných 4-5 dnů, zjednodušeny byly podmínky pro získání víza turistům, obchodníkům, partnerům českých firem, upuštěno bylo od vyžadování některých dokumentů u celé řady kategorií žadatelů. V rámci zastupitelských úřadů členských zemí Schengenského prostoru v Moskvě je zastupitelský úřad ČR v rychlosti udělování víz v první polovině. Zde však není třeba aspirovat na prvenství, při vízovém procesu je důležité brát v úvahu i bezpečnostní aspekty. Kromě toho, že budeme vstřícní, musíme zůstat i odpovědní.

S cílem přiblížit možnost podání žádosti o vízum ruským žadatelům ze vzdálenějších regionů, usnadnit jim vyřízení víza, ušetřit jejich čas i peníze, začal zastupitelský úřad ČR v Moskvě společně s schengenskými partnery využívat jako náběrová místa pro vízové žádosti i tzv. regionální vízová centra (v Novosibirsku, Samaře, Kazani, Rostově na Donu, Nižním Novgorodě). V letošním roce je plánováno rozšíření sítě center do dalších regionů této rozlehlé země (např. Krasnojarsk, Irkutsk, Ufa, Chabarovsk). Tento krok bude znamenat další rozšíření možnosti přímého přístupu pro ruské občany při vyřizování víz do EU.

Se zvyšujícím se zájmem o Českou republiku a rostoucím počtem udělovaných víz přibývá i počet přímých leteckých linek mezi ČR a RF, jež jsou pro letecké společnosti jedny z nejrentabilnějších.

Závěrem bych rád ujistil, že zastupitelské úřady ČR v Ruské federaci jsou připraveny při udělování víz udržovat kvalitu a odpovědný přístup spolu s rychlostí a nadále podporovat zájem ruských turistů o cestování do naší země. Osobně pak doufám, že po naplnění všech nutných podmínek nakonec dojde k zavedení bezvízového styku mezi EU a Ruskou federací.

Petr Kolář,
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci

Související