Svět již tři roky přešlapuje na místě. Hledají se viníci finanční krize, sanují se banky, pomáhá se nezodpovědným státům a vymýšlí se nové regulace. Řada kroků je potřebná, ale nic z toho nevytváří dlouhodobé hodnoty.

Mezitím roste Západu asijská konkurence, která již přestává konkurovat pouze cenou, ale začíná i kvalitou. Například čínské automobilky plánují expandovat do Evropy a samotná Čína se zřejmě do pěti let stane největší ekonomikou světa.

V prostředí ekonomické stagnace Západu můžeme dělat jediné – zaměřit se na úkoly doma. Jedině dlouhodobými reformami a zvyšováním konkurenceschopnosti můžeme zachovat a rozvinout pozici České republiky ve světě. A řada věcí v této oblasti se již podařila.

Základní části reforem jsou schváleny. V zahraničí jsou ceněny a umožňují relativně bezbolestné proplouvání naší země složitým ekonomickým obdobím. Nejde jen o zvýšení ratingu České republiky, které je vysvědčením pro rozpočtově odpovědnou politiku vlády, ale i o nedávné hodnocení OECD, která oceňuje dosavadní cíle vlády zlepšit podnikatelské prostředí, posílit systém vzdělávání, podpořit inovace a reformovat důchodový, sociální a zdravotní systém. Vládní strategie konkurenceschopnosti je OECD dávána za vzor ostatním zemím.

Vzhůru k novým úvahám

Řada změn začne platit od ledna 2012, ať už jde o změny ve zdravotnictví či sociálním systému. Další budou mít odloženou účinnost, aby se na ně úřady a veřejnost stačily připravit. Vedle toho budeme zřejmě nuceni reagovat na aktuální vývoj. Rozpočtová situace je závislá na vývoji nejen naší, ale i evropské a globální ekonomiky.

Potenciální nižší hospodářský růst či dokonce pokles znamená i nižší příjmy rozpočtu. Dluhopisové trhy jsou založeny na důvěře a musejí mít jistotu, že na našem plánu rozpočtové konsolidace se nic nemění. Ostatně donedávna se uvádělo, že dluhová krize už není problémem států PIIGS (Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, Španělsko) ale i EEG (Everyone Except Germany – „všech kromě Německa“).

Jenže dnes se už ani Němcům nedaří upsat všechny dluhopisy. Nelze tedy vyloučit, že v lednu po zpřesnění údajů o vývoji ekonomiky budeme nuceni provést revizi státního rozpočtu, především na výdajové straně. Různé varianty vývoje zpracovává NERV.

Pohybujeme se ve výhledech od mírného růstu až po pokles, což si vyžádá různou intenzitu následných kroků. Platí, že snížení hospodářského růstu o jeden až dva procentní body proti předpokladu si ještě žádné zásadní zásahy do struktury rozpočtu nevyžádá.

Musíme být připraveni i na odvážná rozhodnutí, před nimiž ostatně stojí i všechny evropské země. Eurozóna prožívá největší krizi. Jelikož podstatnou část našich příjmů tvoří export do zemí eurozóny, nelze si namlouvat, že na nás nedopadne případné prohloubení jejích problémů.

Akce i reakce

Vláda nicméně nebude pouze reagovat na vývoj, ale musí zvládnout další úkoly. Zásadní bude plnění Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Česká republika zaostává v nejperspektivnějších oborech, tedy v high-tech a inovativní ekonomice obecně. Jsme jak za průměrem EU a OECD, tak i Číny či asijských tygrů. Strategie obsahuje 40 konkrétních projektů, zaměřených na infrastrukturu, instituce, vzdělanost, trh práce, zdravotnictví, finanční trhy, makroekonomiku a trh se službami a se zbožím.

Soustředíme se zejména na odstranění nadměrné a špatné regulace, modernizaci práva, reformu veřejných institucí, zrychlení vymáhání práva či posílení mezinárodní pozice ČR.

S konkurenceschopností úzce souvisí i školství na všech úrovních. Sledovaným tématem bude školné na vysokých školách spojené s finanční pomocí studentům. Chceme výuku zkvalitnit, přiblížit ji praxi a rozšířit možnosti studia pro široké sociální skupiny obyvatel. Reforma přinese diverzifikovaný systém terciárního vzdělávání tak, jak funguje ve vyspělých zemích. Dojde k nastavení parametrů pro hodnocení kvality škol. To pak bude mít vazbu i na jejich financování.

Další změny čekají zdravotnictví. Fakultní nemocnice přeměníme na univerzitní, provedeme změny v sociální péči o dlouhodobě nemocné, sjednotíme legislativu zdravotních pojišťoven, zefektivníme lůžkový fond. Budeme pokračovat v prosazování protikorupční strategie. Řadu kroků jsme učinili už letos a dostali jsme se mnohem dále, než vlády předchozí.

Pokračovat budeme odbouráváním zbytečné a drahé administrativy například dokončením procesních auditů vybraných agend u orgánů veřejné moci. Chceme schválit tzv. finanční ústavu, která vládě uloží povinnost usilovat o vyrovnané hospodaření s veřejnými rozpočty. Hospodaření státu by tak už nepodléhalo politickým tlakům na podplácení voličů.

Úkolů je stále mnoho, zmíněny byly jen některé, ale vláda už prokázala svoji akceschopnost i vůli k odvážným řešením. V této snaze jsme připraveni pokračovat.


Jaké budou hlavní udlásti příštího roku? Kdo jsou hlavní aktéři? Co se určitě nestane? A jak The Economistu vyšla předpověď na letošní rok? Dočtete se ve speciální příloze týdeníku Ekonom - Svět 2012. Od čtvrtka 8. prosince v prodeji, 116 stran za 129 korun.


Související