Představte si, že s partnerským podnikem právě dojednáváte kontrakt a jeho generální ředitel rezignuje. Logicky si položíte otázku kontinuity. Podobná otázka nyní padá ve vztahu k ministerstvu průmyslu a obchodu, kam za posledních devět let přišel již šestý ministr. Samozřejmě, rozhodnutí o změně je na předsedovi vlády a věřím, že měl při své volbě šťastnou ruku. Již nyní je zřejmé, že Martin Kuba naskočil do rozjetého vlaku v době zpomalování české ekonomiky a projevující se únavy průmyslu. O to více bude pro firmy důležité rozhodnutí nejen o krátkodobých protikrizových opatřeních, ale zejména o nastavení dlouhodobějších parametrů podnikatelského prostředí.

Od nového ministra Svaz průmyslu a dopravy očekává, že jeho prioritou bude prosazování strategie konkurenceschopnosti ČR. Bylo by nezodpovědné, aby tento dokument skončil v šuplíku podobně jako Strategie hospodářského růstu, kterou jsme před lety sepsali s Martinem Jahnem, a nebyla plně realizována. S tím souvisí podpora našich vývozců. Již loni jsme v našem strategickém dokumentu Agenda 2010 navrhli model, který by zapojil byznys do struktur proexportní politiky. Navrhujeme výrazněji posílit podporu firem na trzích mimo unii. Její součástí by mělo být důraznější a častější otevírání dveří ministrem, jehož by provázely podnikatelské mise.

Největší investicí příštích let bude dostavba Temelína. Pro tuzemský byznys je ale klíčové, jaký bude jeho podíl na této zakázce, jakož i usazení dostavby do energetické koncepce, o jejíchž variantách se jedná a vůči nimž máme výhrady. Věříme, že jim bude nasloucháno a že najdeme východiska užitečná pro peněženky občanů, podniky i bezpečnost země. Neobejdeme se ani bez snižování administrativní zátěže. Jisté kroky se udělaly, ale všichni vidíme, že by se měla omezit lavina nových novel.

Radek Špicar
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a ředitel vnějších vztahů Škody Auto

(Viz též "Kmotřenec" Kuba pohlídá Temelín.)

Související