Petr Mach: Vše vede k evropskému "superstátu"

Nejprve se udělá měnová unie, která na různorodém území nepropojeném fiskálními transfery nemůže fungovat. Nastalé problémy si pak vynutí prohloubení integrace: společnou ekonomickou vládu a evropské ministerstvo financí. Nebo to nebyl záměr a tvůrci měnové unie si mysleli, že lze mít jednu měnu bez centrální vlády? Z ekonomické teorie ale zřetelně plyne, že jedna měna bez společné fiskální politiky nefunguje dobře. Volba mezi rozpadem měnové unie a federalizací je tedy nevyhnutelná.

V roce 2002 jsem pro slovenský týdeník Domino fórum napsal: "Ani jedna z pozic, které členství v měnové unii nabízí, není šťastná: buď patřit mezi země poškozené, nebo na poškozené doplácet. Než měnově integrovat nesourodé oblasti, tím je poškodit a pak případně zachraňovat penězi cizích daňových poplatníků, je lepší zachovat si vlastní měnu."

Nevadí mi federalizace eurozóny. Vadí mi, pokud do této euro-federace má patřit Česká republika, která se zavázala přijmout euro. Lze považovat za štěstí, že k tomu zatím nedošlo. Protože se ukazuje, že eurozóna se přetváří z měnové unie na federalizovanou transferovou unii, považoval bych za rozumné, aby česká vláda sjednala takovou změnu smluv, která by Česku dala stejnou výjimku ze zavedení eura, jakou mají Británie a Dánsko.

Premiér Petr Nečas navrhl, aby se u nás konalo o zavedení eura referendum. To je podivné, když máme smluvní povinnost euro zavést. Jak by asi měla otázka referenda znít? Možnost č. 1: "Souhlasíte s tím, aby vláda poprosila EU, aby nerozhodla o zavedení eura v ČR?" Takové referendum by ale bylo vyhazováním peněz. Možnost č. 2: "Souhlasíte s tím, aby ČR dle článku 50 Smlouvy o EU vystoupila z EU, aby nemusela zavést euro?" Tak to ale asi Petr Nečas nemyslel. Pak mi ale jako jediné smysluplné znění otázky vychází: "Souhlasíte, aby vláda sjednala v EU trvalou smluvní výjimku, abychom nemuseli povinně zavést euro?" Lepší by ale bylo, aby to vyjednal Petr Nečas rovnou.

Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů


Jiří HavelJiří Havel: Nedovařený evropský brambor

Otázka, zda budoucnost Evropy má být spojena s její další integrací, a tedy nejspíše faktickou federalizací, anebo se zpětnou atomizací, je stále aktuálnější. Drama nabírá obrátky, euro sténá, státní pokladny hrozí implozí. Dnešní Evropská unie je kočkopes. Má významné společné prvky a naproti tomu silná národní specifika. Je velká, silná, ale v mnohém těžkopádná jako zepelín. Vzducholoď se hodí do pěkného počasí. Do horších časů by bylo vhodnější letadlo. Unie prochází bouřkovým testem. Stávající model je komplikovaný, zranitelný a neřiditelný. Sedmadvacet kapitánů se zdlouhavě pře u kormidla.

Federalizovat chtěla už předchozí generace politiků. Ale bylo to příliš velké sousto. Tak ta tlupa národních lídrů alespoň snesla kukaččí vejce. Euro. Kukačka dospěla: V krizi je zřejmé, že Evropa potřebuje pružnější řízení. Hlubší integraci. V porovnání se Spojenými státy má podvyživený rozpočet. Federální rozpočet totiž významně eliminuje rozdílný vývoj v jednotlivých částech USA. To je jeden z důvodů, proč hrozící platební neschopnost Kalifornie má na dolar zanedbatelný vliv, zatímco řecká krize zařezává eurozóně bolestivější stopu.

Evropský rozpočet představuje jen čtyřicetinu objemu národních veřejných výdajů. Jakkoli se drtivá většina těchto peněz vrací jednotlivým státům, ke stabilizaci unie to nestačí. Unijní pokladna také nemá zásadnější vlastní zdroj příjmů. Silný celek si nelze bez nezávislých finančních zdrojů představit.

Všichni zdůrazňují význam společného krocení dluhů. Ano, je podstatné stanovit a dodržovat pravidla i mít záchranné brzdy v nouzi. Ale je také nutno postupně koordinovat daně a sociální standardy. Jinak celek zničí fiskální parazitismus.

Bohatství Evropy bude především záviset na tom, jak se bude rozvíjet její produkční potenciál. Ten potřebuje kvalifikovanou práci, prostor k podnikání a velký vnitřní trh. K tomu musí starý kontinent překonat politické hrátky. Musí vytvořit pevnější vládu. Proti federální Evropě lze programově postavit současnou českou korupci, zlodějnu, legislativní zmatek, justiční "mafii" a byrokratickou zvůli. Cesta k výkonnosti to není.

Jiří Havel, poslanec Evropského parlamentu za ČSSD

Související