Nadace Zdeňka Bakaly

- Nadace byla založena v červenci 2007.
- Program Scholarship vyhlásila v únoru 2010.
- V rámci tohoto programu jsou poskytována stipendia na prestižní světové univerzity.
- Jde o pomoc českým studentům, kterým nechybí talent a odhodlání, ale nedostává se jim potřebných finančních prostředků.
- Nárok na podporu získalo již 33 studentů.

Mecenáši studentů

Bakalova nadace není jedinou, jež pomáhá českým studentům hradit studium v cizině. Obrátit se můžete například také na tyto fondy:

Hlávkova nadace
- Příspěvky uděluje mimo jiné studentům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Nadace Kellner Family Foundation
- Finanční podporu z Projektu Univerzity získávají mimořádně talentovaní mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Nadace Vize 97
- Dlouhodobě podporuje magisterské či postgraduální studium studentů českých vysokých škol na renomovaných univerzitách.

Nadace pro rozvoj vzdělání
- Podporuje zejména studenty mířící do ciziny na výměnné pobyty či stáže. Hradí jim náklady, které nepokryje jejich mateřská univerzita.

Nadace Sophia
- Je zaměřena na všestrannou podporu vzdělávání. Jedním z jejích cílů je i podpora stipendijních programů a studijních pobytů v zahraničí.

Nadační Fond manželů Klausových
- Poskytuje stipendia studentům do 26 let, kterým studium v Česku či v zahraničí ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap.

Nadační fond manželů Krskových
- Podporuje studenty, kteří se věnují technickým oborům, přírodním vědám, ekonomii, historii a politologii.

Open Society Fund
- Podporuje studenty středních i vysokých škol. Výběrové řízení pořádá jednou ročně.

Stipendium George Placzeka
- Je určeno studentům českých gymnázií, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě kdekoli na světě.

UWC Czech National Committee
- United World Colleges je mezinárodní sdružení spolupracujících škol. Česká národní komise pro tyto školy doporučuje české studenty.

(pvs)

Považujete podávání placeba pacientům za etické? Co má podle vás společného psychologie a ekonomie? S jakou historickou osobností byste chtěla povečeřet?

I odpovědi na tyto otázky rozhodovaly minulý víkend o tom, kdo dostane příležitost studovat na prestižní zahraniční univerzitě.

Kladli je členové hodnotící komise Programu Scholarship Nadace Zdeňka Bakaly a odpovídalo na ně čtyřiadvacet nadějných českých studentů.

Ti nejlepší získají finanční podporu, díky níž budou moci bez problémů studovat na školách jako Oxford, Cambridge, Harvard či Yale. Samozřejmě za předpokladu, že na ně budou přijati.

»Kdysi jsem byl v podobné situaci jako naši žadatelé, takže moc dobře vím, že vzdělání je nejlepší investice na světě,« vysvětluje podnikatel Zdeněk Bakala, majitel Ostravsko-karvinských a Českomoravských dolů a také majitel Economie, která mimo jiné vydává týdeník Ekonom, proč se rozhodl podporovat právě nadějné studenty.

Rozhodující půlhodina

Už samotná možnost posadit se před hodnotící komisi je úspěch. Do programu se letos přihlásilo celkem 190 mladých mužů a žen.

»O tom, kdo bude pozván k pohovoru, jsme rozhodovali na základě zaslaných esejů, doporučení a informací o jejich dosavadních studijních výsledcích a úspěších,« přibližuje předsedkyně správní rady Nadace Zdeňka Bakaly Michaela Maláčová.

V komisi po jejím boku zasedlo dalších čtrnáct lidí. Mezi nimi i psychiatr Cyril Höschl, headhunter Pepper de Callier či ekonom Tomáš Sedláček. Žadatelé o stipendium před ně předstupovali více či méně nervózní. Nakonec - šlo o hodně. Každý měl zhruba půlhodinu na to, aby členy komise přesvědčil, že právě on by měl dostat příležitost studovat s podporou Nadace.

Skupinka studentů čekajících na pohovor si mezi sebou vyměňovala nejen informace o zajímavých univerzitách, ale i o klubech, které stojí za to navštívit. Působila překvapivě bezstarostně. V okamžiku, kdy překročili práh místnosti, v níž seděla komise, však ženy i muži zvážněli.

Pár minut mezi jednotlivými pohovory využívali členové komise k tomu, aby probrali své mínění o člověku, s nímž právě hovořili. V některých případech se shodli, jindy byly jejich názory diametrálně odlišné. Výběr nebyl snadný.

»Neposuzujeme jen studijní výsledky uchazečů o podporu. Chceme vědět, jací jsou to lidé, zda v sobě mají zodpovědnost a pokoru, jaké jsou jejich morální hodnoty. Snažíme se i odhadnout, zda budou jednou ochotni a schopni vrátit společnosti to, co od ní dostali,« vysvětluje Maláčová.

Třiatřicet nadějí

Daří se komisi sázet na »správné koně«? »To si řekneme tak za pět, za deset let,« usmívá se předsedkyně správní rady Nadace Zdeňka Bakaly. Program Scholarship je ještě mladý. Prvních dvacet studentů, kteří získali podporu, bylo vybráno teprve loni. Tito lidé se podělili o deset milionů korun.

Letos získalo nárok na podporu Nadace Zdeňka Bakaly dalších třináct lidí.

Nadace přitom kvůli novým studentům na ty, které podpořila v minulém ročníku, nehodlá zapomenout. Jejím cílem je nadané mladé lidi podporovat po celou dobu jejich studia. Samozřejmě za předpokladu, že jejich výsledky budou mít odpovídající kvalitu.

Mnoho z loňských vítězů se na svoji vysněnou univerzitu teprve chystá.

Kupříkladu dvacetiletý Ondřej Černý. Mladý muž, který letos na jaře odmaturoval na pražském Gymnáziu Jana Keplera, byl přijat na Oxford až několik měsíců poté, co zjistil, že na své studium bude mít dost peněz. Už v septimě věděl, že se chce věnovat klasickým studiím. Úroveň výuky řečtiny a latiny na českých vysokých školách, o níž mu vyprávěli jeho přátelé, ho však nenadchla, a tak hledal možnost, jak vystudovat v zahraničí.

Na školní nástěnce narazil na letáček informující o programu Scholarship. Zúčastnil se výběrového řízení a získal podporu. V prosinci 2010 ho pak pozvali na pohovor do Oxfordu.

»Tahle příležitost je výborná, i když člověka nakonec nevezmou. Byl to úžasný výlet, pět dní zajímavého programu v krásném prostředí,« vzpomíná Ondřej Černý.

První pohovor, který absolvoval na Corpus Christi College, ale nevyšel.

»Byl jsem neuvěřitelně nervózní, soustředil jsem se hlavně na to, co jsem nevěděl,« popisuje. Oxfordských kolejí, na nichž se lze věnovat klasickým studiím, je naštěstí více. A druhý pokus se podařil.

»Při pohovoru na St Hugh's College jsem už byl mnohem uvolněnější a na mém projevu to bylo znát. Přijali mě do čtyřletého bakalářského programu,« říká. Po jeho absolvování se chce vrátit zpět do Česka a věnovat se akademické kariéře. Doufá, že dostane příležitost předat to, co se naučí, studentům Karlovy univerzity.

Nadace Zdeňka Bakaly mu na jeden rok studia věnuje devět tisíc liber a je připravena ho obdobně podporovat po celou dobu studia.

»Mělo by to stačit na školné, ubytování, stravu a snad i na knihy,« počítá Černý. Stejnou částkou nadace podpoří i studium devatenáctileté absolventky gymnázia Open Gate Marie Salomonové. Ta koncem září odjíždí studovat neurovědy a farmakologii na Nottinghamskou univerzitu.

Nový začátek

Minulou neděli získalo podporu pět žen a osm mužů. Mezi nimi i další absolvent Gymnázia Jana Keplera, Tomáš Zeman, který odjíždí studovat již tento podzim. Přesto, že odmaturoval teprve letos v květnu, ke studiu matematiky na Cambridge byl přijat už v lednu 2010.

»Samozřejmě s tou podmínkou, že úspěšně odmaturuji,« upřesňuje Zeman.

O možnosti získat prostředky na své studium od Nadace Zdeňka Bakaly se dozvěděl od svého spolužáka z gymnázia, již zmiňovaného Ondřeje Černého.

»Měl jsem zařízenu bezúročnou půjčku od britské vlády, takže na Cambridge bych šel tak jako tak, jenže díky Nadaci Zdeňka Bakaly se nemusím zadlužit,« říká.

Co vlastně mladým lidem možnost studovat na prestižní zahraniční univerzitě přinese?

»Vedle kvalitního vzdělávání je to především kontakt s výživným prostředím, příležitost vytvářet neformální vztahy a pohybovat se v odlišné kultuře a společnosti, schopnost se o sebe postarat či jazyková asimilace,« vypočítává člen hodnotící komise psychiatr Cyril Höschl.

Taková příležitost zároveň znamená nový začátek.

»Když člověk odjede studovat do zahraničí, je to, jako by se znovu narodil. Může se stát kýmkoli. Nenese s sebou žádné krabice, do kterých ho jeho staří známí dávno pohřbili,« vysvětluje další z členů komise ekonom Tomáš Sedláček.

Petra Sýkorová


 

Člen komise Pepper de Callier (vlevo), předsedkyně správní rady nadace Michaela Maláčová a Tomáš Zeman, který odjíždí již tento podzim studovat matematiku na Cambridge. Foto: Robert Zlatohlávek

Související