Terorismus je hrozba, s níž jsme nuceni žít a které jsme počínaje 11. zářím 2001 obětovali část svých občanských svobod, a omezili své právo na soukromí.

»Soukromí jsme obětovali ohromným způsobem, aniž se nás na to kdokoli ptal. Stát k nám přistupuje tak, že jsme všichni potenciální teroristé,« říká Kateřina Hlatká ze společnosti Iuridicum Remedium, která se specializuje na případy porušování soukromí.

Češi však ve své většině berou větší vpád státu do svých životů jako nutné zlo, kterého si navíc obvykle ani nevšimnou. »Vnímání ztráty soukromí je totiž velmi subjektivní,« podotýká Marián Brzybohatý, expert na problematiku terorismu.

Ještě v březnu 2001 se v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění zaměřeném na bezpečnost terorismus jako možná hrozba pro Česko vůbec neobjevil. Podle podobného průzkumu z letošního ledna však terorismus za velkou hrozbu považuje 52 procent Čechů.  

»Z terorismu se v posledních deseti letech stalo u lidí číslo jedna v bezpečnostních rizicích. Větší aktuální hrozbou je však nárůst extremismu,« říká Brzybohatý.


Je válka proti terorismu, vyhlášená po 11. září 2001, úspěšná? Představuje síť Al-Káida bez Usámy bin Ládina velké nebezpečí? Jak se za posledních deset let proměnil způsob teroristických útoků? Co je nyní největším nebezpečím?

Ptali jste se Mariana Brzybohatého, experta na terorismus z Policejní akademie ČR. Na dotazy čtenářů serveru Ekonom.cz odpovídal v pátek 9. září od 10.00.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Luděk Volák
Dobrý den, máte zprávu o tom, že by ČR v minulosti čelila nějakému kyber-teroristickému útoku? Pokud ano, můžete uvést nějaké detaily? Druhý dotaz - jak by takový útok podle vás probíhal? Můžete si prosím trochu zafabulovat? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pokud je mi známo, Česká republika zatím takové hrozbě čelit nemusela. Problém je ovšem v samotném vymezení pojmu “ kyberterorismus“, který je velmi nejednoznačný a diskutabilní. V daném kontextu je možné mluvit o čtyřech základních typech kybernetických hrozeb : 1. Kybernetická válka - snaha o průnik do počítačových sítí států za účelem jejich narušení nebo vyřazení. 2. Kybernetická špionáž – získávání tajných dat a informací prostřednictvím nezákonných metod a bez vědomí jejich majitele. 3. Kybernetická kriminalita – nezákonná aktivita zaměřená proti hardwaru, softwaru, datům, informacím, nebo aktivita, v níž je počítač využit jako nástroj trestné činnosti, obvykle motivované snahou o dosažení zisku či výhody . 4. Kyberterorismus – počítačový útok, jehož důsledky vyvolávají strach a reakce srovnatelné s klasickým teroristickým útokem (Wilson, Clay, 2003). S kybernetickou kriminalitou má Česká republika relativně bohaté zkušenosti, s Kyberterorismem se ještě nesetkala. Probíhají diskuse, zda je tato forma boje aktuálně reálná. Známé incidenty, které jsou často v této souvislosti uváděny, (např. Estonsko 2007) se z hlediska své podstaty řadí spíše do kategorie kybernetických válek. Pokud jde scénář případného útoku, dovolím si Vás odkázat na následující webovou stránku : http://magazin.specialista.info/view.php?cisloclanku=2008010002
Brzybohatý
Pavel Černý
Není terorismus pouze záminka k vyvolávání válek, zvětšování výdajů na zbrojení a k monitorování lidí? Docela by mne zajímal Váš názor. Děkuji
Dobrý den, terorismus je pouze metoda (taktika, strategie) specificky použitého násilí.Od jiných forem násilí se liší důrazem na psychologický efekt, který vyvolává. V této souvislosti může být využit (zneužit) k dosažení různých cílů, včetně vyvolání válečného konfliktu, nebo jako záminka ke zvyšování finančních rozpočtů či monitorování a sledování lidí.
Brzybohatý
Lukáš Novotný
Dobrý den, co byla nebo spíš je největší změna, jakou naše euroamerická civilizace prodělala od 11. září 2001? Považujete za ní zvýšenou kontrolu soukromí všech lidí? Děkuji za odpoved.
Dobrý den, zvýšená kontrola patří mezi důsledky, vyplývajícími z událostí 11. září. Při zvažování její opravněnosti je třeba brát v úvahu existující rizika a úroveň omezení lidských práv a svobod. Tyto dvě skupiny veličin by měly být v rovnováze.Určitě existují snahy, směřující ke zvýšení úrovně společenské kontroly. Na druhé straně existují (nebo by měly existovat)v každé demokratické společnosti mechanismy,které případnému zneužití mohou zabránit.
Brzybohatý
anonym
Byly bomby pred obchody IKEA teorirstickym utokeM?
Dobrý den, odpověď na Vaši otázku bude k dispozici až po ukončení vyšetřování. Zatím není jasná motivace tohoto útoku. Teoreticky se může jednat o teroristický čin nebo o kriminální aktivitu.
Brzybohatý
Vladimír K.
Pane Brzybohatý, věřžíte konspiračním teoriím, že letadla na WTC navaedla CIA, nebo zkrátka, že si celou válku proti teroru způsobili a vyprovokovali Američané sami? Mám o oficiálním zdůvodnění několik pochybností...
Dobrý den, konspirační teorie si velice rád přečtu, některé jsou skutečně zajímavé. Postrádají však jeden zásadní prvek - důkazy. Z tohoto důvodu je neberu příliš vážně.
Brzybohatý
Lucie Míková
Má česká policie speciální protiteroristickou jednotku? Pokud ano, co takový útvar celé roky dělá, když se v Česku, pokud je mi známo, za posledních deset let žádný takový útok neodehrál. Chápu, že je to akt prevence, ale stejně.. Můžete případně uvést nějaké podrobnosti k éto policejní složce - kolik má členů, jaký výcvik, výzbroj atd.
Dobrý den, česká policie má speciální protiteroristickou jednotku Útvar rychlého nasazení (URNA). Má několik desítek výkonných, špičkově připravených policistů, kteří se podílejí na boji proti závažné kriminalitě a terorismu. Mimo jiné zajišťují i bezpečnost některých českých ambasád. Jejich výzbroj a výcvik je plně srovnatelný s podobnými útvary v zahraničí.
Brzybohatý
Tomáš Cílek
Zdravím vás, v článku pro týdeník Ekonom jste uvedl, že považujete extremismus za věší bezpečnostní hrozbu pro ČR než terorismus - můžete to prosím nějak vysvětlit? Z jakých poznatků pramení vaše přesvědčení? A jak hodnotíte současnou situaci ve Šluknovském výběžku? Děkuji za komentář. T. Cílek, Praha
Dobrý den, můj názor vyplývá z faktu, že zatím nejsou k dispozici informace, který by svědčily o aktuální přípravě teroristické činu v České republice. Oproti tomu projevy extremismu a radikalizace společnosti mají v České republice stoupající tendenci a situace ve Šluknovském výběžku je toho dokladem. Pokud se nepodaří tento proces zastavit, je pravděpodobný i výskyt násilných projevů, které mohou teoreticky vyústit v terorismus. Na straně druhé, z hlediska vnější bezpečnosti ČR se nás každý projev terorismu ve světě týká a musíme na něj v rámci možností reagovat. V tomto kontextu je to tedy otázka stanovení bezpečnostních priorit.
Brzybohatý
Pavel Kovařík
Změnila se za poslední desetiletí nějak taktika teroristů a způsob jejich útoků? Používají například nějaké jiné zbraně, vybírají si jiné cíle atd.?
Dobrý den, taktika teroristů se určitě mění a vedle klasických metod a prostředků je využívána řada nekonvenčních přístupů.Možnosti teroristů se rozvíjejí spolu s procesem globalizace a zvyšováním přístupu k informacím. V této souvislosti můžeme uvažovat zvýšeném využívání informačních technologií, zvýšené schopnosti plánování i možnostech přístupu k nekonvenčním prostředkům a zbraním hromadného ničení. Samostaným tématem je úroveň medializace a propagandy.
Brzybohatý
Alena Bálová
Pane Brzybohatý, jak lze podle vás bojovat s teroristy - je účinným řešením opevňovat se u "sebe doma", nebo naopak podnikat výpady ven a ničit? Čili defenzivní, nebo ofenzivní pojetí?
Dobrý den, podle mého názoru je ideálním řešením kombinace obou přístupů.
Brzybohatý
anonym
Jak silná a nebezpečná je teď podle vás Al-Kájda bez Usámy bin Ládina? Jakou měl od 11/9 faktickou moc nad řízením sítě? Není to jen soubor lokálních buněk, které se zaštiťují stejným jménem, ale de facto fungují autonomně? Díky.
Dobrý den, podle dostupných informací lze předpokládat, že desetiletá válka a smrt vůdce Al-Kajdu výrazně oslabily. Nicméně tato organizace stále existuje ve formě atonomních buněk, které často zanikají nebo vznikají ad hoc. Hlavní vedení však existuje. Podle dokumentů zajištěných při operaci v Pakistánu můžeme usuzovat, že Usama bin Ládin si udržoval vliv na touto rganizací až do své smrti. Čas vypršel. Děkuji za otázky ! S pozdravem M. Brzybohatý
Brzybohatý
anonym
Dovolte mi ještě doplnujici optazku k obchodum IKEA - jaky je tedy rozdil mezi kriminalnim a teroristickym cinem???
Kriminální čin obvykle sleduje dosažení zisku nebo ekonomické výhody.Psychologický dopad není z tohoto hlediska důležitý. Politický terorismus usiluje o dosažení politických cílů na základě vyvolání strachu velkých sociálních skupin, na základě změn jejich postojů a chování. Existuje i kombinace obou aktivit. V tomto případě se mluví o kriminálním terorismu.
Brzybohatý
Související