Česká společnost RSJ patří mezi největší obchodníky na světových finančních trzích, denní obraty jejího automatického obchodování se pohybují v řádech biliard korun.

Šéf RJS Karel Janeček vnímá současnou situaci na trzích jako důsledek velké nejistoty investorů, kteří se obávají dluhových potíží velkých ekonomik a neschopnosti politiků je řešit.

Houpačka na trzích začala poměrně krátce nato, co evropští i američtí politici představili nástin řešení dluhových problémů. Vnímáte to jako paradox?

Nevnímám. Trhy prostě hodnotí práci politiků extrémně negativně. Že nějaké snahy o nápravu přijdou, to bylo jasné. Trhy ale nehodnotí, zda přišly, ale jak byly kvalitní.

Čím vysvětlujete tak prudké změny nálad investorů i během jednotlivých dnů? Proč jsou citliví i na nedůvěryhodné fámy, jako ta o problémech Société Générale a snížení ratingu Francie?

Vysoká volatilita trhů indikuje, že celý trh neví, co má očekávat. Situace je velmi nestabilní, a proto stačí jen malá událost a už se trhy hodně vychýlí. Informace o údajných problémech Société Générale navíc nemusela být hlavní příčinou.

Na trzích se objevují i čistě náhodné výkyvy bez zjevných příčin. Náhodou si někdo něco spočítá a pak nakoupí, nebo prodá. Jenže v době tak nestabilní jako nyní se i tyto náhodné fluktuace, které by byly normálně malé, znásobí pěti.

Byl zákaz spekulací na pokles cen akcií některých evropských bank na konci minulého týdne opodstatněný?

Krátkodobé spekulace na pokles jsou běžnou, bezproblémovou strategií. Je ale třeba zajistit, aby nebyla zneužívána. Tedy aby někdo například nezačal rozšiřovat pomluvu, na jejímž základě by mohl spekulovat na pokles cen. To je špatně. Ve speciálních situacích nestabilních trhů proto může být opodstatněné tento short-selling z opatrnosti dočasně zakázat.

Mohly tedy být fámy o problémech Société Générale oním zneužitím, o kterém jste mluvil?

Myslím si, že Francie a další zakázali obchodování hlavně kvůli velké nestabilitě trhů. Ty informace by mohly mít velký dopad. Na standardním trhu by takové pomluvy nebyly nikomu k ničemu. Ale dnes je trh hodně nestabilní, takže zákaz mohl být preventivním opatřením. Netvrdím tím, že toto byl ten motiv, ale byl by racionální.

Kdo na současné volatilitě trhů nejvíce vydělává?

Nehledal bych nikoho, kdo by na tom systematicky vydělával. Určitě to není tak, že by někdo úmyslně chtěl způsobit pokles světových trhů, aby na něm mohl vydělat.

Jistě, pro koho jsou ale volatilní trhy výhodné obecně?

Z krátkodobého hlediska je to dobrá situace pro burzy, protože je na nich hodně likvidity. A tím pádem vyšší poplatky. Přesto si nemyslím, že by představitelé burz byli kdovíjak nadšení - je to velmi krátkodobé hledisko. Spíše budou mít teď obavy z dlouhodobé nestability finančních trhů.

Jan Němec


Na krátkodobých výkyvech nejvíce vydělají samy burzy, tvrdí Karel Janeček. Foto: Bloomberg

Související