Než se vydáte do Řecka

- Zvažte, jste-li připraveni na nepohodlí spojené s potenciálně zpožděnými lety či hledáním alternativního ubytování.
- Jste-li klientem cestovní kanceláře či letecké společnosti, před odjezdem se informujte o nárocích, které můžete uplatnit, když v zemi dojde ke generální stávce.
- Jste-li individuální turista, bude řešení všech obtíží, které vás potkají, jen na vás. Máte-li v Řecku přátele či známé, předem se ujistěte, zda vám mohou pomoci, třeba poskytnutím dočasného ubytování.
- Před odjezdem kontaktujte řeckou ambasádu v Praze a zjistěte si, zda řecká vláda nebo jiné státní orgány poskytují pomoc turistům, kteří se v neklidné zemi dostanou do obtíží.
- Sledujte, jak situaci hodnotí české ministerstvo zahraničí a zda například nevydalo doporučení do země v danou dobu necestovat.

V případě zpoždění vašeho letu můžete požadovat vrácení peněz za letenku, nebo přepravu do místa vašeho původního odletu.

Nezkomplikuje jim pobyt u moře, respektive návrat do Česka, další generální stávka? Postarají se o ně aerolinky, když bude jejich let při návratu z dovolené zrušen? Nezůstanou bez prostředků na některém z řeckých ostrovů? To jsou nejspíše otázky, které dnes řeší lidé mířící na dovolenou do Řecka.

Protože se do podobné situace mohou dostat i turisté v jiných politicky neklidných zemích, stojí za to připomenout, jaké spotřebitelské nároky můžete v těchto situacích uplatnit.

1. Jaké kompenzace poskytují aerolinky?

Klienti leteckých společností, kterým byl kvůli generální stávce v Řecku zpožděn nebo zrušen let, mají nárok na řadu kompenzací.

Zahrnují například stravu po dobu čekání na nový spoj, ubytování, dopravu do hotelu a zpět na letiště. Letecká společnost vám dokonce musí zprostředkovat telefonát příbuzným.

Pokud se do podobné situace dostanete, vyžadujte také poskytnutí náhradní dopravy do místa určení.

Na speciální finanční odškodnění ale nárok nemáte. Stávka, obdobně jako nedávný výbuch sopky na Islandu, se považuje za takzvaný zásah vyšší moci. Neboli jde o mimořádnou událost, jejíž vznik aerolinky nemohly odvrátit nebo ovlivnit.

Finanční odškodnění se poskytuje jen v případech, je-li zrušení či zpoždění přičítáno letecké společnosti.

Například pokud je váš spoj zrušen kvůli malému počtu cestujících. Jeho výše se pohybuje v závislosti na délce zpoždění - či pokud byl let dokonce zrušen-, v rozmezí 250 až 600 eur.

V případě klientů leteckých společností jsou jejich práva na uvedené kompenzace zakotvena přímo v Nařízení Evropského parlamentu a Rady.

2. Kdy vzniká nárok na vrácení peněz za letenku?

V případě zrušení letu v důsledku generální stávky v Řecku budete volit mezi následujícími dvěma možnostmi kompenzace.

Můžete požadovat buď vrácení peněz za letenku, nebo dopravu do místa vašeho původního plánovaného doletu.

Druhou možností kompenzace je přesměrování vašeho letu, dostanete novou letenku za srovnatelných dopravních podmínek do nového cílového místa.

Poletíte tedy například místo do Atén do Soluně.

Dojde-li ke zpoždění letu alespoň o pět hodin, máte stejná práva. Opět můžete požadovat buď vrácení peněz za letenku, nebo dopravu zpět do místa vašeho původního odletu.

3. Kdy vzniká nárok na novou letenku?

Jak vyplývá z předchozího textu, při zrušení letu v důsledku generální stávky v Řecku máte právo požadovat, aby vám aerolinky poskytly novou letenku.

V případě zpoždění bohužel nárok na novou letenku nemáte. Můžete však při několikahodinovém zpoždění letu požadovat vrácení peněz za letenku, nebo přepravu do místa vašeho původního odletu.

4. Kdy vzniká nárok na úhradu nákladů, které turisté museli vynaložit na pobyt v hotelu?

Aerolinky vám uhradí pobyt v místním hotelu, když zrušily váš plánovaný let. Počítat můžete se zajištěním »střechy nad hlavou« i v situaci, kdy byl váš let výrazně zpožděn. Konkrétně ve chvíli, kdy původně skutečný čas odletu nastane alespoň o jeden den později než čas odletu původně oznámený.

5. Jak postupuje cestovní kancelář při zrušení zájezdu?

Byl-li kvůli stávce zrušen váš plánovaný zájezd do Řecka, máte nárok na jiný zájezd v kvalitě minimálně odpovídající zrušenému zájezdu.

Máte však právo volby. Nemůže-li vám cestovní kancelář odpovídající náhradní zájezd nabídnout, nebo už ho vy sami využít nechcete, musí vám cestovní kancelář vrátit všechny peníze, které jste zaplatili.

Máte právo požadovat, aby vrácení zaplacené částky proběhlo bez zbytečného odkladu. Speciální termín pro vrácení peněz ale neexistuje.

6. Co musí udělat cestovní kancelář, když stávkuje personál hotelu?

Pokud stávkuje personál hotelu, a váš zájezd proto neprobíhá podle původního plánu dohodnutého v cestovní smlouvě, máte právo požadovat, aby vám cestovní kancelář zajistila návrat domů.

Toto však platí jen v případě, že součástí zájezdu byla i doprava. Cestovka by však měla poskytnout okamžitou pomoc v podobě nezbytného ubytování a stravování i lidem, kterým zajišťovala jen pobyt v Řecku. Záleží však na formulaci v cestovní smlouvě, kterou jste podepsali. Vždycky si ji proto nejprve řádně pročtěte. Podívejte se i do občanského zákoníku. Vaše práva jsou konkrétně zakotvena v části o cestovní smlouvě.

Nárok na speciální odškodnění nemáte.

7. Jaké nároky lze uplatnit vůči místním autodopravcům a železnici?

Je faktem, že v podstatně horší situaci se během stávky ocitnou lidé, kteří jedou vlakem nebo autobusem či lodí. Žádná zákonem stanovená práva na odškodnění pro ně neexistují.

Turista, který kvůli stávce vystoupí z vlaku či autobusu mířícího ze Soluně do Atén, je při shánění a placení ubytování a náhradní dopravy na rozdíl od klienta letecké společnosti či cestovky odkázán sám na sebe.

Nicméně bude-li jeho vlakový či autobusový spoj kvůli stávce zrušen, má cestující nárok na vrácení peněz vydaných za jízdenku.

Bude-li autobus či vlak zpožděn, pak podmínky pro případné vrácení peněz za jízdenku najdete v přepravním řádu dopravce. Je pravděpodobně zbytečné vás nabádat, abyste ho pročetli. Nevládnete-li řečtinou, půjde to stěží.

Rozhodně si však zapamatujte, že v přepravním řádu každého konkrétního dopravce - tedy i těch v Česku - zpravidla najdete informaci o tom, od jaké délky zpoždění a v jakém rozsahu se lze domáhat vrácení peněz za jízdenku.

8. Kam se mohou lidé, kteří se dostanou do potíží v Řecku, obracet?

V nevýhodě jsou individuální turisté, kteří necestují s cestovní kanceláří ani s leteckou společností. Jim český právní řád žádná speciální práva nezaručuje. V jejich případě bude třeba, aby sami svoji situaci v Řecku řešili na místě.

Je možné, že na náhradu některých škod vzniklých řeckou generální stávkou bude mít turista nárok na základě řeckého práva. Půjde třeba o případ, kdy turista nezískal ubytování v hotelu, který si předem rezervoval a který bohužel kvůli stávce není v provozu. Nicméně podrobné posouzení takové situace by musel poskytnout řecký právník.

9. Lze se připojistit pro případ stávky?

Z právního hlediska samozřejmě zákon nezakazuje, aby se klient pro případ škod způsobených generální stávkou pojistil.

Nicméně v praxi záleží na tom, zda pojišťovny takové pojištění vůbec nabízejí. V zásadě lze totiž říci, že pojišťovny obecně nepojišťují škodu, která vznikne v důsledku zásahu vyšší moci, tedy v tomto případě v důsledku generální stávky.

Helena Hailichová
advokátka CMS Cameron McKenna

Související