UniControls: Sázka na vlastní výzkum a nejnovější technologie se vyplácí


Společnost UniControls se specializuje na vývoj, výrobu a implementaci řídicích systémů a elek-troniky pro procesní řízení a dopravu. Za více než patnáct let své exis-tence se stala důležitým hráčem na českém trhu a úspěšným exportérem téměř do celého světa.

Nelehké začátky se šťastným koncem


Když v roce 1991 sedm specialistů založilo vlastní společnost, možná jim málokdo dával šanci na přežití. "První rok nebyl jednoduchý," vzpomíná předseda představenstva a generální ředitel Petr Stroner. "Naší hlavní starostí bylo, abychom zaplatili mzdy našim osmi zaměstnancům. Z dob těžkých začátků se datuje i dodnes trvající spolupráce s Komerční bankou, která nám poskytuje provozní a investiční financování."

Karta se brzy obrátila a zkušenosti týmu a jeho schopnosti přivedly společnost s dvěma sty zaměstnanci a s obratem půl miliardy, z čehož více než třetina připadá na export, mezi špičku v oboru automatizační a řídicí techniky.

Krize se nás nedotkla, ale počítáme s ní


Kvalitnímu portfoliu zákazníků vděčíme za to, že se nás současná nepříznivá ekonomická situace zatím nijak nedotkla," říká Petr Stroner. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například Škoda Transportation, RWE Transgas, Slovenský plynárenský podnik nebo DP hlavního města Prahy. Vlakový komunikační uzel TCN Gateway využívají kromě Českých drah také například v Itálii, Mexiku či Izraeli. Produkty UniControls se uplatnily i v Severní Americe a v Číně.

Na možné dopady krize se přesto společnost připravuje. "Nově jsme nastavili finanční limity pro investice do technologií, abychom udrželi schopnost vyrábět a zároveň vyvážili cash-flow. Zvláštní důraz klademe na včasné inkaso pohledávek," přibližuje zásadní opatření Petr Steiner.

Dlouhodobé partnerství nese své ovoce


Základ svého úspěšného podnikání vidí UniControls ve vlastním výzkumu, do kterého ročně směřuje 10 až 15 procent obratu, přičemž třetinu celkových nákladů se daří pokrýt z dotací. Výsledky vlastního vývoje byly oceněny i čtyřmi zlatými medailemi na MSV v Brně.

Za další důležitý parametr úspěšného rozvoje společnosti považuje dlouhodobé profesionální partnerství. V obchodních vztazích však UniControls nenechává nic náhodě. Ve spolupráci s Komerční bankou společnost využívá bankovní záruky, u nových zákazníků a při vstupu na nová teritoria vývozní akreditivy. "Ačkoliv patříme ke konzervativnějším, nikoliv spekulativním subjektům, využíváme spotových a swapových operací, termínovaných vkladů a depozitních směnek s individuální úrokovou sazbou, zajištění kurzových rizik zatím řešíme nejvíce přirozeným zajištěním," konstatuje Petr Stroner.

Vyhlídky jsou dobré


UniControls patří mezi tradiční vystavovatele na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Petr Stroner přiznává, že letošní účast pečlivě zvažovali, ale vzhledem k situaci v oboru se i letos rozhodli zúčastnit, aby nevytvořili prostor pro spekulace. "Očekáváme, že díky našim zkušenostem a kvalitnímu portfoliu zákazníků se nám i v dalších letech podaří udržet současnou dobrou situaci," shrnuje Petr Stroner. -

Související