Ztrátové České dráhy se nacházejí v hektickém období, které by mohlo vyústit i v zásadní personální změny. Nejde jen o samotnou mateřskou společnost, v níž se v posledních letech začal nebezpečně akumulovat vnitřní dluh, ale otázky se vznášejí i nad některými dceřinými společnostmi.
Nejvíce se v této souvislosti hovoří o klíčové společnosti ČD Cargo, zabezpečující nákladní dopravu, jejíž loňské výsledky výrazně zaostaly za očekáváním. Změny se chystají i ve společnosti ČD-Telematika, působící v oblasti telekomunikací, informatiky a telematiky, kde mateřská firma svolala na 7. dubna mimořádnou valnou hromadu.

Nedělají radost
Když ČD Cargo oznámilo své hospodářské výsledky za první rok samostatnosti, žádnou velkou mediální bouři to nevyvolalo. Přestože zisk ve výši 714 milionů korun dosáhl poloviny výsledku roků minulých, kdy ještě nákladní železniční přeprava tvořila jeden konglomerát s osobní.
V té době nákladní doprava dotovala ze svých výnosů ztrátovou osobní dopravu. V roce 2007 částkou 1,4 miliardy korun, ještě o dva roky dříve bezmála dvěma miliardami korun, jak vyplývá z ročenek Českých drah.
ČD Cargo zároveň uvedlo, že objem přepravy dosáhl 86,2 milionu tun, tedy se meziročně snížil o šest procent, ovšem tržby poklesly jen o procento na 17,6 miliardy korun.
Původní podnikatelský plán na rok 2008 přitom počítal se ziskem 1,2 miliardy korun. Nižší zisk prý jde na vrub volatility kurzu koruny (v eurech firma ovšem získává jen necelých dvacet procent tržeb) a hospodářské krize.
"Hospodářské výsledky ČD Carga nám nedělají radost. Rozumíme tomu, že je krize, ale tuto situaci budeme s naší dceřinou společností řešit a už připravujeme konkrétní opatření," zdůrazňuje mluvčí mateřské společnosti České dráhy Ondřej Kubala.
Mluvčí řídícího orgánu železničního přepravce - ministerstva dopravy - Martin Kupka dodal, že ve společnosti právě probíhá audit, který by měl analyzovat, zda je tedy nepříznivý výsledek způsoben dopadem krize, pochybením managementu, či nedostatečně agilní obchodní politikou.
"Výsledky nepokládáme za kritické, ale chceme, aby vedení společnosti navrhlo opatření, které přinese hospodářský růst," dodává Kupka.

Přišli o zakázky
Tématem hospodářských výsledků ČD Carga se zabývala i jeho dozorčí rada v pátek 27. března. Na výsledky měla prý podle vedení firmy negativní vliv vedle koruny a krize i expanze konkurenčních firem, jež prý byla loni daleko silnější než v předcházejících letech.
"Kritizoval jsem to. Management neudělal vše, co mohl, a proto podnik o některé výkony naprosto zbytečně přišel," zdůrazňuje člen dozorčí rady a šéf odborů ČD Carga Radek Nekola.
Firma prý přišla například o zakázku kontejnerových vlaků z Mělníku směrem do Rakouska nebo třeba o uhelné vlaky, které převzala společnost OKD Doprava. V souvislosti s horšími hospodářskými výsledky se v prostředí Českých drah v minulých týdnech spekulovalo i o údajné vysoké ztrátě plynoucí ze zajištění devizových operací.
ČD Cargo to velmi důrazně odmítá. "Naše společnost loni neprodělala na zajištění devizových operací žádné finanční prostředky," prohlašuje Zdeněk Větrovec, ředitel odboru marketingu a komunikace.
Společnost uvádí, že prováděla standardní operace na zajištění svých příjmů, které získává v eurech. Drobnou ztrátu jedenácti milionů korun kompenzovala navýšením tržeb v korunách po přepočtu z eura.

Posílíme management
V březnu se v odborářském týdeníku Obzor objevil text, který se vrací k zasedání dozorčí rady Českých drah věnovanému loňským výsledkům skupiny. "Opakovaně bylo poukázáno na nepříznivý výsledek hospodaření některých dceřiných společností, zejména ČD-Telematiky," píše se v článku zpracovaném z podkladů Jana Bittera, člena dozorčí rady ČD za zaměstnance.
Přestože se vedení společnosti ČD-Telematika (ČD-T) proti těmto informacím ohrazuje, pravdou je, že se 7. dubna z vůle matky uskuteční mimořádná valná hromada této dcery, která bude kromě jiného projednávat i změny v dozorčí radě, představenstvu a také změny stanov.
Předpokládá se, že by se do představenstva ČD-T mohl dostat Juraj Rakovský, šéf oddělení informatiky Českých drah, který na dráhy teprve nedávno přišel z firmy Cisco.
Podle všeho dojde i ke změně ve vedení ČD-T. Nelze vyloučit, že i na postu generálního ředitele, kde už osm let působí Stanislav Beneš. "Určité změny plánujeme. Management bychom rádi posílili o nové tváře," říká mluvčí Českých drah Ondřej Kubala bez uvedení konkrétních jmen.
Šéf firmy Beneš nesouhlasí, že by ČD-Telematika - firma, která vedle Telefóniky O2 disponuje druhou nejrozsáhlejší sítí optických kabelů v Česku - měla nějaké problémy hospodářského charakteru. "Všechny plánované cíle stanovené valnou hromadou už několik let plníme na více než sto procent," zdůrazňuje.
Podle informací Ekonomu však vedení Českých drah vadí to, že ČD-T, která spravuje klíčové informační systémy, nemá zcela pod kontrolou, ale je na ní existenčně závislé. V ČD-Telematice totiž drží ČD asi 60 procent akcií, zbytek mají minoritní akcionáři.
"Myslím, že nic nebrání tomu, abychom se dohodli na tom, co si budou České dráhy v budoucnu zabezpečovat vlastními silami a co formou outsourcingu. Sám jsem velice rád, že se na toto téma začínáme bavit," prohlašuje generální ředitel Stanislav Beneš.

Prodej, nebo zvýšení podílu
Nelze vyloučit, že dráhy do budoucna zváží možnost zvýšit svůj šedesátiprocentní podíl v ČD-T na dvoutřetinový, či se naopak rozhodnou akcie prodat.
"V rámci Českých drah nyní probíhá analýza potenciálu vybraných dceřiných společností, mezi nimi i ČD-Telematiky. Vše bude záviset na výsledku těchto analýz," uvádí mluvčí drah Ondřej Kubala.
O možných změnách v dceřiných společnostech se mluví za situace, kdy z kuloárů prosakují informace o napjatých vztazích mezi novým managementem Českých drah v čele s Petrem Žaludou a Bazalovým vedením dceřiného ČD Carga. Uspěje ten, kdo bude mít politickou podporu. A není to tak, že by železniční matador Bazala, bývalý ředitel ČD, zákonitě tahal za kratší konec.
Ekonom má informace z dobře informovaných zdrojů blízkých vedení skupiny ČD, že před posledním jednáním dozorčí rady údajně sháněl její nový předseda Zdeněk Žák (ODS), náměstek ministra Petra Bendla, mezi členy hlasy pro Žaludovo odvolání.
Informaci nechce nikdo veřejně potvrdit, náznaky ale existují. "O můj hlas pan předseda Žák nežádal, ale u těch ostatních to nemohu vyloučit. Jisté neoficiální informace tohoto druhu se ke mně donesly," reagoval na dotaz týdeníku Ekonom člen dozorčí rady Zdeněk Prosek, poslanec za ODS.
Sám Žák popírá, že by o Žaludovu hlavu usiloval. "Hlasy pro odvolání současného generálního ředitele ČD jsem nesháněl. Pokud by někdo chtěl takové hlasování vyvolat a nepředložil by vážné důvody, nevyšel bych mu vstříc," reagoval Žák na dotaz Ekonomu.

Jiří Pšenička
Marcela Alföldi Šperkerová

ČD Cargo
Josef Bazala, generální ředitel

- Od 1. 12. 2007 samostatná dcera Českých drah.
- Specializuje se na nákladní přepravu.
- Loňský zisk dosáhl 714 milionů korun při tržbách 17,6 mld. korun.
- Uvažuje se o spojení se Železniční společností Cargo Slovakia.

ČD-Telematika
Stanislav Beneš, generální ředitel
- Založena v roce 1994.
- České dráhy drží 59,3 procenta akcií.
- Působí v oblasti telekomunikací, informačních technologií a telematiky.
- Vlastní optickou páteřní síť v délce 3500 kilometrů lemující hlavní železniční tahy.

714 milionů korun
Takový byl loňský zisk ČD Carga.

Související