Jak investujete, podle čeho si vybíráte aktiva, do nichž ukládáte volné peníze, a do čeho jste investovali v poslední době?

Manažerské investice

Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Za nejbezpečnější považuji investice do nemovitostí určených k vlastnímu bydlení nebo rekreaci. Proto jsem také investovala do stavby vlastního rodinného domu a apartmánu na horách. Věřím, že cena českých nemovitostí má i přes současné vysoké hodnoty stále ještě značný potenciál růstu.
Tomáš Jelínek
Tomáš Jelínek
výkonný ředitel Century21
Investuji především do dětí a jejich vzdělání. V případě volných investic do zlata, akcií a dluhopisů.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Nejlepší investice je stále do vlastní firmy a rodinu. Jinak je dobré diverzifikovat - ať už co se oblastí nebo regionu týče.
Tomáš Mertlík
Tomáš Mertlík
generální ředitel a majitel Batist Medical
Co se týká naší firmy, v Batist Medical investujeme nyní značně - do geografické expanze distribuce, výrobních technologií a e-commerce. Co se týká mých soukromých investic, investuji do nemovitostí, tento segment bedlivě sleduji dlouhodobě. A stále zvažuji a zkoumám pro mě nový segment kryptoměn.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Volné peníze ukládám do bytů. Jde totiž o jednu z nejlepších investic z pohledu riziko, výnos, likvidita. Hodnota správně zvolených nemovitostí i přes možné dočasné výkyvy v čase roste. Jen v Praze vzrostla cena nových bytů za posledních pět let dvojnásobně. Vybrat byt vhodný pro investici přitom není vůbec nic složitého. Stačí se řídit jednoduchým Korcovým pravidlem, které říká, že u malých bytů s plochou do 50 m2, musí konečná prodejní cena bytu představovat maximálně 20násobek ročního nájemného v dané oblasti. Zda cena odpovídá, tak dokáže jednoduše posoudit úplně každý.
Stanislav Petříček
Stanislav Petříček
zakladatel bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery, spolumajitel společnosti TP Consulting
Preferuji pravidelné investice do tří základních skupin aktiv (v návaznosti na důchod). Dividendové akcie, ETF a fyzické zlato. Do nemovitostí již neinvestuji z důvodu opakovaných starostí o ně (údržba). Jsem příznivcem nových technologií jako je blockchain, takže část portfolia mám také v kryptoměnách.
Miroslav Jandečka
Miroslav Jandečka
řídící partner, poradenská společnost BDO
Investujeme v první řadě do rozvoje společnosti. Investujeme do dlouhodobě udržitelného rozvoje, IT bezpečnosti, nových technologií, softwarové robotizace, do pracovního prostření pro naše zaměstnance.
Mám čtyři děti a řešili jsme společně jejich zabezpečení. Každý z nich přemýšlí jinak, nechtěl jsem rozhodovat za ně, jejich rozhodnutí byla rozdílná.
Díky přenesení odpovědnosti za rozhodnutí vedeme doma s nejmladším synem zajímavé diskuse, sleduje dění ve světě, dostávám po ránu velmi složité otázky.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Všechny termíny, které používáte - investice, aktiva, peníze... se míjejí s tím, co považuji za důležité. Jestli "investice" znamená podpora něčeho, co dává smysl, pak podporuji lidi ukotvené, tvořivé a sebevědomé. Dělám to soustavně.
Jiří Machálek
Jiří Machálek
ředitel společnosti West Media
Je to jednoduché. Do dalšího rozvoje sítě zábavních parků DinoPark. A to jak u nás, tak v zahraničí.
Související