Vyhovuje fungování vaší společnosti současná podoba zákoníku práce, nebo vaši společnost nějakým způsobem brzdí?

Jaké změny v zákoníku práce byste uvítali (i s ohledem na zkušenosti z koronavirové pandemie)?

Změny v zákoníku práce

Ladislav Brázdil
Ladislav Brázdil
generální ředitel Závodů lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL)
Zákoník práce ve snaze chránit zaměstnance neumožňuje využití nástrojů, které by naopak mohly více chránit zaměstnavatele. Dále tu máme vysoké náklady vznikající při rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. To vše vede k nízké pružnosti firem, které si velmi dobře rozmyslí, jestli vypíšou nové pracovní místo či nikoli. Pokud např. v USA mohou propustit pracovníky v podstatě obratem, stejně tak rychle je mohou zase nabrat, až překonají těžké období. Na trhu tak fakticky zůstane mnohem více pracovních míst. U nás je to vše mnohem delší proces.
Jakub Brandalík
Jakub Brandalík
ředitel společností Lightway a Wirtuuu
Je citelně znát změna chování zaměstnance, když mu skončí zkušební doba. Jednoduše se zařadí do průměru.
Máme firmu na prodej křišťálových světlovodů Lightway také v Anglii, a tam je výpověď možná okamžitě, bez udání důvodu. Slušností je sjednávat do pracovní smlouvy s lidmi výpověď týdenní. Když máme dobrého člověka, tak si ho vážíme a děláme vše proto, aby u nás ve firmě zůstal. Je to vzájemně výhodná spolupráce.
Oproti tomu anglickému, je náš český zákoník práce výsledkem uvažování a konání líných a neschopných lidí, kterým se nikdy pracovat nechtělo.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Současný zákoník práce je celý špatně, podporuje totiž neschopné zaměstnance na úkor schopných. Primárně neumožňuje efektivní propouštění neschopných lidí, ti tak blokují místa na úkor těch schopných. Je velmi obtížné zbavit se neschopného člověka. Propuštění je velmi komplikované. Změnit by se měl celý princip ze současného polosocialistického paskvilu na systém, který bude preferovat alespoň průměrné a bude poskytovat co nejlepší podmínky těm nejvíce schopným. Firmám by se měla nechat mnohem větší volnost v rozhodování o propouštění zaměstnanců.
Miroslav Jandečka
Miroslav Jandečka
řídící partner, poradenská společnost BDO
Dlouhodobé ustupování nátlaku odborů a plíživé komplikování pracovního práva zatěžuje zbytečnou prací každého zaměstnavatele, vede ke snižování konkurenceschopnosti České republiky a v konečném důsledku škodí těm, pro které jsou líbivé úpravy přijímány.
Všichni naši zaměstnanci využívají home office nebo sdílíme pracovní místa. Nepotřebujeme k tomu úsměvnou úpravu v zákoníku práce. Spíš nám komplikuje naši snahu vyjít zaměstnancům vstříc. Úpravy? Škrtat, škrtat...
Mamince, kterou jsme z důvodu mateřské dovolené 3 roky neviděli, vznikne nárok na celou dovolenou bez odpracování jediné hodiny!
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Obecně bychom přivítali větší pružnost zákoníku práce, například ve smyslu zkrácení výpovědní doby, ale i lepší možnosti individuální úpravy vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Velké rezervy vidíme také v oblasti snížení administrativní zátěže. V okamžiku, kdy se po 15 celkem úspěšných letech na vedoucí pozici ve firmě nevyznám bez pomoci mzdové účetní ani v oficiálních mzdových výkazech se domnívám, že je něco špatně a že není chyba nutně na mé straně.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Jako zaměstnavatel ctíme práva zaměstnanců a respektujeme úpravu zákoníku práce, byť se nám z pohledu zaměstnavatele může zdát jeho současná podoba občas nadmíru byrokraticky zatěžující. V rámci extrémní zkoušky, které byli a stále jsou vystaveni všichni zaměstnavatelé v průběhu koronavirové krize, bychom považovali za vhodné a žádoucí, aby zákoník práce obsahoval podrobnější úpravu práce z domova, tedy tzv. „home office“. Obě strany, tedy jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, by měli jasnější povědomí o tom, v jakých mezích se mohou pohybovat a co je od nich v tomto směru vyžadováno.
Jitka Kopecká
Jitka Kopecká
HR ředitelka a jednatelka, Ericsson
Pokud bych měla vytáhnout některou z mnoha oblastí, které nás brzdí, tak to bude možnost využití odborníků ze třetích zemí. Potřebujeme je na několik dní v určitém období roku a nejsme schopni toto období predikovat.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Pokud dopadne na české firmy vliv světového snížení produkce tak, jak jde předpokládat, bylo by velmi potřebné zjednodušit a zlevnit ukončení pracovního poměru. Firmy získají více svobody a to se paradoxně projeví nižší nezaměstnaností, protože bude více odvahy vzít v nejistých časech nového zaměstnance.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Se zákony včetně zákoníku práce žít umíme. To, že není ideální z pohledu zaměstnavatele, také víme.
Povinnost vyplácet odstupné u výpovědi z organizačních důvodů (současná pandemie k nim nevyhnutelně patří) může prohloubit problémy, do nichž se zaměstnavatel nezaviněně dostal.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Zákoník práce je socialistický produkt, který dnešní doba posunula ve velký neprospěch zaměstnavatelů a velký prospěch zaměstnanců.Jakékoli změny ve prospěch rovnovážnosti bych uvítal.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Uvítal bych kurzarbeit nikoliv jen jako program v reakci na Covid-19, ale jako trvalou možnost i nárok na něj vyplývající ze zákona, bez nutnosti schválení vládou.
Stejně tak by si úprava home-office zasloužila zákonnou formu ale ne jako nárok.
Související