Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?

Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?

Vývoj mezd v době pokoronavirové

Magdalena Souček
Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
Část firem již výrazně omezila zaměstnanecké benefity, některé dokonce snížily mzdy. Významné nárůsty mezd jsou už minulostí. Pokud vůbec budou firmy navyšovat mzdy, pak jen v řádu procent. Navíc zřejmě jen vybraným skupinám zaměstnanců. Vždy bude záviset na situaci konkrétní firmy a odvětví, v němž působí. Zatímco některé firmy nebudou nuceny k žádným zásadním restrikcím, v jiných budou zavedeny na relativně dlouho. Nezaměstnanost mírně vzroste a trh práce, který ještě nedávno nahrával hlavně uchazečům, se změní ve prospěch zaměstnavatelů. Neočekáváme ale dramatický nárůst nezaměstnanosti.
Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Pandemie urychlí a vytříbí způsob stanovování mezd a benefitů, ke kterému by, tak jako tak, došlo, jen v delším časovém období. Současný stav radikálních a "zásahových" změn nahradí období restrukturalizace mezd i benefitů. Už teď je jasné, že změny budou strukturální a že budou specifické pro odvětví, které pandemie zasáhla zpomalením nebo zastavením a pro odvětví, které pandemie zasáhla "růstově". Je pravděpodobné, že zároveň dojde ke změně požadavků na některé typy pracovníků a zaměstnavatelé budou upřednostňovat doplňkovou "digitální" kvalifikaci - schopnost fungovat v digitálním světě.
Stanislav Petříček
Stanislav Petříček
zakladatel bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery, spolumajitel společnosti TP Consulting
Očekávám krátkodobou nebo žádnou změnu na pracovním trhu v případě mezd a benefitů.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Ano. Řečeno slovy jednoho mého kamaráda, dlouholetého ředitele velké státní organizace: "Ono už těm mým lidem cokoli bylo málo!" Anebo slovy jiného: "Oni ti mí lidé berou ne víc, než potřebují, ale víc, než si myslí, že potřebují!" Každý rozumný uzná, že to tak dále natrvalo nejde.
Jan Mládek
Jan Mládek
poslanec, bývalý ministr průmyslu a obchodu
Na trhu práce funguje celkem spolehlivě zákon nabídky a poptávky. Jestliže se česká nezaměstnanost jen vzdáleně přiblíží té americké, kde v dubnu 2020, díky Covidu-19, bylo 14,7% nezaměstnaných, tak zaměstnanci nebudou chtít žádné benefity, budou dokonce souhlasit s poklesem mezd, snižování úvazků atd. atp. a firmy budou mít daleko větší výběr při hledání lidí. A proč to nemáme již teď? V USA mají kratší výpovědní doby, většinou 14 dnů, u nás většinou 2 měsíce...
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Po každé krizi dojde k většímu sladění potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů. Neznám zaměstnavatele, který by nad některými nároky nově přijímaných zaměstnanců nekroutil hlavou. Tihle cestující za extra výhodami teď budou bez práce . No a těch stálých, pracovitých a loajálních si každý rozumný zaměstnavatel vážit bude tak, jak si jich vážil před čínským virusem. Zrovna teď jsem domlouval bruslení pro naše zaměstnance a jejich rodiny v naší kuřimské hokejové hale. Mzdy jsme nesnížili, nikoho nepropustili a proto nic nedostali :-). O moc lepší výběr kvalitních lidí nebude. Možná krátkodobě ano.
Miroslav Jandečka
Miroslav Jandečka
řídící partner, poradenská společnost BDO
Jistě dojde k určitému zmrazení, mnoho zaměstnavatelů nebude mít zdroje na udržení všech zaměstnanců. Dlouhodobý trend směrem k narovnání rozdílů vzhledem k vyspělým zemím evropské unie ale bude brzy pokračovat. Nelze stavět strategii na levnějších zaměstnancích.

Zaměstnanci budou méně tlačit na růst svých příjmů. Nevím ale, zda si budou práce více vážit a bude výrazně lepší výběr. Určitě nepolevíme v naší péči o zaměstnance, v jejich dlouhodobém vyhledávání a výchově. Takové zaměstnance budeme velmi dobře platit. Rychle zaměstnat nebo propouštět dle dnešní potřeby odporuje našim hodnotám.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Nejen změní, ale už změnila. Na řadu pozic, kde byl ještě nedávno obrovský problém získat vůbec nějakého zájemce, se nyní hlásí mnoho velmi zkušených uchazečů. Spousta firem, a to i těch velkých a renomovaných, začala masivně propouštět. Dá se očekávat, že ve většině společností se budou snižovat mzdy a omezovat benefity, což je ostatně běžné při každé ekonomické krizi a recesi. Prostor pro snížení mezd je, protože ty v minulosti rostly enormně. Tento růst mezd přitom nebyl vázán na zvyšování produktivity, ale vzhůru ho táhla jen přezaměstnanost. Tenhle nepoměr se nyní výrazně zmenší.
Alois Šůstek
Alois Šůstek
jednatel FARE spol. s r.o.
Zákon nabídky a poptávky významně působí také vývoj mezd. To jsme se mohli přesvědčit v posledních dvou letech. Nakolik si lidé váží práce, to je ovlivněno tím, jak moc o ni stojí. Pokud například stát dělá líbivou politiku typu "nedělej si starost, máme bohatou záchrannou sociální síť, o každého se velmi dobře postaráme", tak toto asi není dobrá motivace. Zásadní otázkou zůstává, jestli na tuto politiku v budoucnu nedoplatíme všichni.
Alois Šůstek
ředitel společnosti FARE - výroba obuvi
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Trh práce byl před COVID krizí (nebo co to je) určitě přehřátý. Co přesně se s ním stane je těžké predikovat, data o vývoji nezaměstnanosti jsou zpožděná a myslím, že se v nich současný stav plně odrazí až na přelomu Q3 a Q4. Pokud se nezaměstnanost skutečně zvýší dramaticky a napříč sektory, pak asi dojde ke všemu co je v otázce uvedeno. Domnívám se však že spíše dojde k tomu, že sice přibude nezaměstnaných, ale v mnoha oborech bude trvat nedostatek zaměstnanců a nabídka se nebude potkávat s poptávkou.
Tomáš Jelínek
Tomáš Jelínek
výkonný ředitel Century21
Doufáme, že ano a již se nám toto projevuje ve zvýšeném zájmu o práci realitního makléře, čemuž přispívá i skutečnost, že řada lidí měla čas přehodnotit své priority a uvědomit si hodnotu svého času. Na druhou stranu jsme ve firmě omezili právě benefity, které jsme museli poskytovat, abychom byli schopni nabírat nové zaměstnance, překvapivě to stávající zaměstnanci respektují a pochopili tyto opatření. Zda se tak stane celoplošně záleží na velkých korporacích, které si zvykly přeplácet i velmi neschopné pracovníky, jen aby měly naplněné stavy a my, malé firmy, jim nedokázaly konkurovat.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Domnívám se, že celková hospodářská situace plošné navyšování mezd již neumožní. V odvětví cestovního ruchu pravděpodobně dojde k redukci pracovním příležitostí.
Věřím, že trh práce dostane zdravý impuls.
Jan Silber
Jan Silber
zakladatel jobportálu Jobstack.it
Někde určitě. Náš obor je ale IT a tam nedostatek lidí přetrvává. Navíc pandemie urychlí digitalizaci, automatizaci a další oblasti, kde bude IT specialistů potřeba více. Takže možná krátkodobě to způsobí osekání některých extrémních peaků v odměnách, ale dlouhodobě to růst platů spíše podpoří.
Související