1) Rozumíte jazyku, který používají právníci?

2) Nezpůsobuje vám komplikované právní vyjadřování problémy ve vašem byznysu?

3) Co by mohli právníci udělat pro to, aby právo bylo srozumitelnější?

Srozumitelnost právního vyjadřování

Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Právní disclaimer: odpovídá právník
1. ano
2. ne, s výjimkou případů, kdy některý z kolegů "prošpikuje" smlouvu/vyjádření archaickými právními výrazy
3. právní informace zobrazovat jinak než čistě písemnou formou (kreslit?) a přidat souvislost(i)
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
1) celkem ano, ale dá to práci
2) žádné zásadní
3) obávám se, že při stovkách tisíc platných zákonů a nařízení aktuálně nejspíš nic
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
1) Dřív to šlo,to jsem s právníky i diskutoval a měl i pravdu. Dnes už to tak moc nejde.
2) S obchodními partnery spory nemáme,jenom s úředníky a státem a do toho už právníkům nemluvím, jenom chystám podklady.
3) Právníci nic, byli by bez práce :-)
Jan Lát
Jan Lát
finanční ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
1) ano - používám právníky.
2) ne - “mí právníci mi rozumějí”
3) nic - není třeba, aby právníci něco měnili. Každý si musí připustil, že právní otázky má řešit právník. Co mají změnit lékaři, aby si každý sám operoval tu slepé střevo, tu oko...?
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
1) Celkem ano.
2) Ano, smlouvy jsou složité.
3) Tlačit na legislativu, aby zákony byly jednodušší a více se obracely na zdravý rozum a poctivost.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
1. Rozumím. Vše se dá kamkoliv ohnout, jistého není nic. To je nejčastější sdělení.
2. Nezpůsobuje, musíme si to přeložit do Češtiny a je jasno
3. Pomohlo by precedenční právo, které by omezilo tvořivost právníků a dalo odpověď neprávníkům
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
ad 3) používat jednoduché věty bez latinských výrazů. Srozumitelná vyjádření plus executive summary. Ale dát argumenty pro a proti, aby klient problematiku pochopil ze všech hledisek a mohl tak nakonec kvalifikovaně rozhodnout.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
ad 1) Nerozumím.
ad2) Komplikace způsobuje.
ad 3) Měli by se vyjadřovat normálně.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Právníci se často vyjadřují, jako by mluvili tatarsky. Občas mi přijde, že vůbec nelze pochopit, co chtěl právník svým vyjádřením vlastně říci. Bylo by přínosem, kdyby se vyjadřovali tak, aby bylo na první pohled jasné, co je podstatou.
Tomáš Drápela
Tomáš Drápela
generální ředitel společnosti Plzeňská teplárenská
Držím se hesla "Nechcete-li uzavřít s někým dohodu, nechte za sebe jednat právníka".
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
1) Když ne po prvním čtení, tak po druhém rozumím.
2) Nezpůsobuje.
3) Právo by nemělo být v protikladu selskému rozumu.
Související