Nabízí Vaše firma zaměstnancům možnost práce na zkrácený úvazek? Jestliže ano, na jakých pozicích? Jestliže ne, proč?

Zkrácený úvazek

Radek Halíček
Radek Halíček
Řídící partner KPMG ve střední a východní Evropě
Ano, částečné úvazky podporujeme už delší dobu. Zaměstnanci, kteří je využívají, často to jsou ženy po rodičovské dovolené, obvykle patří mezi nejmotivovanější. Zkrácené úvazky mají přínos pro obě strany, i když jsou organizačně náročnější.
Magdalena Souček
Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
Ano, EY možnost práce na zkrácený úvazek nejen nabízí, ale aktivně podporuje a propaguje napříč všemi pozicemi, od juniorských po partnerské.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Ano, nabízíme, zejména v administrativě a na head office pozicích, například v marketingu, kde není nutná stálá přítomnost pracovníků, popř. je možno aby část práce uskutečňovali z domova.
Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Možnost zkráceného úvazku je nutnost pro každou (bystrozrakou) firmu. Vyžaduje nasazení a zdravý rozum na obou stranách, ale koneckonců to vyžaduje vše, co za něco stojí, že?
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Samozřejmě nabízí, proč by ne?!
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Využíváme . Na pozicích kde je rutinní práce to není problém . Tam kde je potřeba větší flexibilita se snažíme zkrácený úvazek neposkytovat. Ženám po mateřské je určitě lepší vyjít vstříc .
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Práci na zkrácený úvazek nabízíme zcela výjimečně, aktuálně máme ve firmě pouze jedinou takto obsazenou pozici - konkrétně v sektoru nákupu nemovitostí. Naopak ti, které jejich práce skutečně baví, pracují déle, než je pracovní doba.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Ve službách je zkrácený úvazek sice ideální pro některé zaměstnance, ale noční můra pro klienty a zaměstnavatele. My jej poskytujeme a uvítali bychom podporu státu, pokud to s nimi v odůvodněných případech myslí vážně.
Pavel Koutný
Pavel Koutný
ředitel rodinné oděvní firmy Koutný
Naše společnost využívá možnost práce na zkrácený úvazek pouze u prodejního personálu, kde to využívají hlavně maminky, které se věnují malým dětem.
Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Ano, samozřejmě. Již od počátku naší firmy. Pro všechny pozice a zejména u matek s dětmi nebo po návratu z mateřské.
Lenka Doležalová Pavilková
Lenka Doležalová Pavilková
Ano, využíváme, často například při návratu z rodičovské dovolené, kdy se po pár letech za vhodných podmínek může z částečného úvazku stát opět plný. Mezi pozicemi nerozlišujeme, měli jsme na part-time jak specialistu, tak vedoucího.
Ivan Pavlíček
Ivan Pavlíček
Využíváme rádi a často na specializovaných pozicích, které nevyžadují 170 hodin práce měsíčně, zejména v oblasti administrativy, marketingu, ale i jinde. Oceňují to zejména maminky, které se chtějí věnovat dětem i pracovat.
Související