Měly by se razantně zvyšovat mzdy v Česku?

České mzdy

Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Umělý tlak na zvyšování mezd je nesmysl. Trh si poradí - vidíme jak těžko se shání dobří pracovníci. Mzdy jistě porostou, proč ne. Ale musí to úměrně doprovázet efektivita a snížení ceny práce a schopnost přežít i horší časy, které jistě přijdou.
Jiří Stabla
Jiří Stabla
zakladatel Konopných lékáren, Konopne-lekarny.cz, Stabla
Ano měly, aby si lidé mohli na dovolené koupit jídlo s rodinou a nemuseli vozit konzervy...
Určitě je dobře, že rostou. Myslím si, že by vzhledem k situaci na trhu práce mohly růst ještě mnohem rychleji.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Města a obce musí mzdy zvyšovat podle nařízení vlády. Některé profese si nárůst zaslouží, třeba pracovníci v sociálních službách. Ovšem ne uprostřed roku, ne plošně , ale ti ,kteří pracují dobře a hlavně města a obce na takové zvyšování musí mít.
K růstu produktivity už bylo řečeno hodně. Jen bych připomenul, že růst ceny práce v konjunktuře bude jednou z příčin následné ekonomické recese, kdy po ochlazení trhu nebude možné mzdy flexibilně snížit. Je třeba s tím počítat.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Mzdy u nás v AAA AUTO razantně rostou již nyní. Důvodem je nedostatek pracovníků na trhu práce. Zvýšení mezd, ke kterému jsme přistoupili, nám umožňuje získat kvalitní lidi, které potřebujeme.
Jan Kolář
Jan Kolář
ředitel České kosmické kanceláře
Záleží o kolik a za co. V zásadě nezvyšovat plošně bez fundovaného ekonomického zdůvodnění.
Jakub Kejval
Jakub Kejval
generální ředitel Bureau Veritas
Mzdy musí i nadále růst, ale citlivě s ohledem na produktivitu a konkurenceschopnost. Při současném ekonomickém růstu a nízké nezaměstnanosti je nutné hledat i jiné formy odměňování a motivace zaměstnanců (variabilní složky, bonusy, benefity).
Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Mzdy rostou a často i bez růstu produktivity práce. Situaci komplikuje vysoká cena práce kvůli odvodům na soc.poj. Problémem zdravotnictví je zbytečné množství lůžkových zařízení, která neefektivně využívají kapacity zdravotníků s rostoucími platy.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Ne.
Petr Bartoň
Petr Bartoň
jednatel Lundegaard
Češi jsou v Evropě spíše na chvostu s výší i růstem průměrných mezd. Ano, mzdy by růst měly, ale v souladu s tím, zda lidé zvyšují svou produktivitu. Když udělám stejně práce za stejný čas, proč bych měl dostat razantně (nad úroveň inflace) přidáno?
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Politici populistiky tlačí na zvyšování mezd , ale o snižování nákladů předraženého sociálního systému nikdo nemluví ! O daňových úlevách na investice do zvyšování produktivity nebo automatizace práce jsem také nic nezaslechl....
Ladislav Brázdil
Ladislav Brázdil
generální ředitel Závodů lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL)
Určitě měly, a to skrze růst produktivity práce nás všech.
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Rychlost růstu mezd neodpovídá nárůstu produktivity práce. Mzdy by neměly být taženy státním sektorem. Drahý sociální systém a odvody prodražují práci.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Výše mzdy musí být podložena produktivitou práce. Neodvozuje se od přání zaměstnavatele ani zaměstnance.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Samozřejmě, ale jediný ospravedlnitelný základ je produktivita práce, což znamená, že dojde vlivem práce (nikoli kapitálem) ke zvýšení produkovaného množství nebo koncové ceny (resp. inflaci).
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
To není otázka volby, mzdy razantně POROSTOU. Proto musíme zvyšovat PRODUKTIVITU PRÁCE: prodávat víc, mít vlastní zákazníky a dobrou značku, nebýt subdodavatel. Vše zvládat rychleji, bez zbytečných činností a automatizovat, co jde. Pak uspějeme :-).
Nárůst mezd v tuto chvíli diktuje situace na trhu práce. Pokud chce firma sehnat lidi, musí zvyšovat mzdy.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Ano, ale pouze prostřednictvím snížení ceny práce pro zaměstnavatele, tedy nižší daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Související