Jak vysoký plat si podle Vašich zkušeností zaslouží ve svém prvním zaměstnání studenti a čerství absolventi VŠ?

Plat absolventů studentů a čerstvých absolventů VŠ:

Radek Kupka
Ředitel společnosti Utylis Energie s.r.o.
Každá pracovní síla má na trhu práce svou hodnotu. Moje osobní zkešenost je, že absolventi často vidí své možnosti za hranicí reálných možností.
Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Pravidlo č. 1: "Žádný učený z nebe nespadl + kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem + dvakrát měř, jednou řež = kdo chce kam, pomozme mu tam."
Pravidlo č. 2: "Pravidlo číslo 1 je: Čas jsou peníze."
Magdalena Souček
Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
Plat absolventa VŠ by měl být férový. Je důležité najít rovnováhu mezi tím, co si student po osmnácti letech vzdělávání zaslouží a tím, jaká je jeho hodnota pro zaměstnavatele na trhu práce. Konkrétní částka by se měla blížit průměrné mzdě.
Mirko Kalous
Mirko Kalous
Okin Group
Záleží na oboru, znalostech absolventa a odborné praxi, kterou mnozí absolventi během studií mohou získat. Praxe získaná v době studií naznačuje, že absolvent má o práci zájem a je ochoten na sobě pracovat.
Vítězslav Bican
Vítězslav Bican
ředitel Channel Crossings
Absolventi si určitě zaslouží víc než studenti, protože studovat je jednoduché, teprve absolvovat je složité. Jinak záleží na oboru, konkurenci a firemním nastavení mezd, ale jsem pro spíš nižší ocenění na začátku a růst až podle dalších ukazatelů.
Jindřich Kotyza
Jindřich Kotyza
Domnívám se, že by se při zaměstnávání mladých lidí neměla brát v potaz délka praxe, ale naopak pouze jejich znalosti, dovednosti, aktivita a pracovní morálka. Dle těchto kritérií by měli být ohodnoceni v prvním roce zaměstnání. Poté dle výsledků.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Výše platu absolventů by se měla odvíjet od jejich konkrétních schopností a zkušeností, které mohou použít v praxi. Pokud jsou schopni ihned se zapojit do pracovního procesu a rychle se zaučí, určitě si zaslouží vydělávat nadprůměrnou mzdu.
Petr Choulík
Petr Choulík
Jako manažer asi hovořím proti úspoře nákladů, ale myslím si, že by bylo dobře, aby mladí lidé byli lépe placeni.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
U čerstvých absolventů VŠ míváme v prvních 24 měsících vysokou volatilitu (první "skutečná" práce pro většinu bývá jenom "na zkoušku"), což je pro nás nákladově větší problém, než nepřiměřené mzdové požadavky.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Plat = výsledek vyjednávání. Avšak opět cítím, že se rozevírají nůžky mezi reálnými přínosy pro firmu a požadavky na ohodnocení. Je to prostě trh, nízká kvalitní nabídka = vysoké ceny. Nejvíce mě štve stát, který v době růstu luxuje lidi z trhu práce
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
U absolventů hledáme potenciál, chuť se učit, flexibilitu a ochotu relokace. Pokud během studia získali pro nás užitečnou praxi, účastnili se školních projektů a mají zahraniční zkušenosti např. z programu Erasmus, jsme v ohledu mezd velmi štědří.
Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Český vzdělávací systém ve své většině nedokáže absolventy připravit na praxi. Dalším problémem je motivace. Stále častěji se setkávám s tím, že hlavním zájmem je "užívat si". Platy se pohybují mezi 22-35 tisíci, ale růst je na každém z nich.
Petr Chvátal
Petr Chvátal
CEO PPL CZ /DHL Parcel Slovensko
Osobně se přikláním k názoru, že i u čerstvě začínajících zaměstnanců se vyplatí investovat do viditelně talentovaných jedinců, kterých je ovšem podstatná menšina. V případě naší společnosti jsou nástupní platy absolventů v rozpětí 18 - 33 tisíc.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
My chápeme absolventa jako investici do budoucna. Zprvu jde o čistý náklad - plat spíše nižší (podle oboru - konstruktér víc), poté, až začne "vracet" jsme celkem štědří. Snažíme se maximálně motivovat na výsledek.
Ladislav Brázdil
Ladislav Brázdil
generální ředitel Závodů lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL)
Maximálně odpovídající průměrné mzdě. Tempo růstu si absolvent určí svými reálně dosaženými výsledky.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Ve skutečnosti si zaslouží podstatně méně, než jim v důsledku nedostatku pracovníků platíme.
Petr Bartoň
Petr Bartoň
jednatel Lundegaard
Záleží na schopnostech absolventa. Někdo si ve 22 letech na sebe umí vydělat a firmě přináší mnoho a pak jsou absolventi, kteří tak schopní nejsou. Navíc se liší platy obor od oboru, proto házet do placu jakékoliv cifry nemá vypovídající hodnotu.
Tomáš Froyda
Tomáš Froyda
To závisí na oboru a profesní zkušenosti absolventa. Určitě by měl nejprve prokázat svoji hodnotu a přínos.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Nastavení mzdové politiky ve firmě je velká alchymie, i když by se mohlo zdát, že trh ji vyřeší za nás. Mzda musí být především důstojným ohodnocením práce a kvalifikace.
Snížené odvody v prvním roce by k tomu přispěly.
Patricie Rosenbergová
Patricie Rosenbergová
ředitelka obchodu a marketingu CPI Hotels
25.000
Související