Jakou reformu podle vás potřebuje systém českého základního a středního školství? Jak hodnotíte platy učitelů? Které obory strádají? Chybí českým absolventům nějaká zásadní dovednost?

Jakou reformu podle vás potřebuje systém českého základního a středního školství?

Martin Vodička
Martin Vodička
Radikální.
Petr Bartoň
Petr Bartoň
jednatel Lundegaard
Probrat se z výukových postupů z 19. století rovnou skočit do digitálního věku. Přestat nutit děti věci memorovat, ale naučit je vyhledávat a vyhodnocovat informace; aktivně diskutovat a argumentovat; a lépe podpořit jejich individualitu.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Školství se potřebuje více soustředit na výuku praktických dovedností, které budou žáci potřebovat pro život po škole. Třeba jak zažádat o zaměstnání, jak rozumět pracovním smlouvám a orientovat se na pracovním trhu. Těchto oblastí je celá řada.
Ladislav Brázdil
Ladislav Brázdil
generální ředitel Závodů lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL)
Reforma je třeba především směrem od memorování k praktickým věcem, jako je kreativita, jazyky a případové studie. Budete se možná smát, ale povinně bych zavedl psaní všema deseti - je to nejlepší časová investice v životě moderního člověka.
Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Takovou, aby se děti ani učitelé nebáli se ptát, poznávat, tvořit, uznat vlastní chybu. Aby vzdělání nebylo jen záležitostí školy, ale i rodin a budoucích zaměstnavatelů. Aby naše děti byly připravené na život ve společnosti a společnost na ně.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Děti jsou rozmazlené a nevychované a učitelé zastrašení. Stále hledáme chyby na škole a výuce a základní probém pomíjíme.
Ivan Pavlíček
Ivan Pavlíček
Když děti něco zajímá, naučí se kus historie, život vodních savců či programovat během pár týdnů. Škoda, že česká škola obvykle tento potenciál utluče. Hlavně pěkně obalit a nalinkovat sešity. Měsíční rozvrh 4. tř. rok 2016 ČJ - 38 hod., IT - 2 hod.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Systém účí žáky, že cílem jsou známky a učivo je jen nástroj. Bylo by však skvělé, aby české školství nazapudilo přirozenou lidskou touhu o poznávání nového. Dnes to tak není a možná proto se většina žáků do školy netěší (ostatně jako sami učitelé).
Lumír Al-Dabagh
Lumír Al-Dabagh
Mám 3 děti v na prvním stupni ZŠ. Jsem mile překvapený, že dnešní výuka je významně lepší, než byla za nás v sedmdesátých letech. Je vidět odklon od tupého biflování a příklon k podpoře zvídavosti, vnitřní motivaci a kreativitě. Jen tak dál.
Vítězslav Bican
Vítězslav Bican
ředitel Channel Crossings
Moc otázek na 250 znaků. Především skončit se "školstvím" a začít se vzděláváním. Naučit hledat souvislosti, orientovat se v informacích, tvořit. Nebiflovat. A raději postupné promyšlené kroky, než plány zásadních reforem, které se nikdy nerealizují.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Potřebuje reformu zcela zásadní. Důležité je zaměřit se více na praxi a ne jen tupé biflování encyklopedických dat. Zvýšit by se měla i kvalifikace učitelů, aby vzdělání předávali lidé, kteří ve svém profesním životě sami něčeho dosáhli.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Zvýšit platy , změnit styl výuky tam kde se přežil a udržet ve školství nadšené učitele . A možná nezapomenout na nepedagogické pracovníky.
Tomáš Froyda
Tomáš Froyda
Bez dobře zaplacených učitelů nebude dobré školství! Je ale třeba mít systém jejich celoživotního vzdělávání (např.jako lékaři mají atestace). Absolv. by měli být více vedeni k řešení problémů, schopnosti se rozhodovat, převzetí odpovědnosti.
Radek Špicar
Radek Špicar
viceprezident Svazu průmyslu ČR
Zásadní
Tomáš Pavlík
Tomáš Pavlík
Bylo by třeba opustit feudálně-komunistické základy současného systému a udělat ze škol prostředí, které děti bude bavit a probudí v nich radost z poznávání. Věřím, že by to vedlo i k zatraktivnění matematiky, což je pro Profinit a celé IT základ.
Související