Často zaznívá, že veřejné vysoké školy jsou lepší než soukromé. Máte opačnou zkušenost - ať už vlastní, nebo z náboru zaměstnanců?

Často zaznívá, že veřejné vysoké školy jsou lepší než soukromé. Máte opačnou zkušenost - ať už vlastní, nebo z náboru zaměstnanců?

Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Zahraniční soukromé vysoké školy jsou (často) skvělé a kvalitnější než veřejné. České soukromé vysoké školy mají zatím co dohánět. Na příkladu českých středních soukromých škol (některé jsou výjimečně dobré!) je vidět, že i u nás to jde. Nebo půjde?
Robert Vojáček
Robert Vojáček
Zásadně nenabíráme dle školy. Člověk musí chtít. Pokud má ambice, škola mu pomůže. Pokud je nemá, tak se nic nenaučí ani na statní, ani na soukromé. Příležitost naučit se má na obou stejnou. Na soukromých školách jsou stejní učitelé jako na státních.
Radomír Klofáč
Radomír Klofáč
zakladatel a jednatel MORIS design
Mám dva syny a jeden má státní a druhý soukromou VŠ. Oba byli moc spokojeni s úrovní výuky a do života jim obě školy daly potřebnou úroveň kvalifikace. Myslím, že lepší a horší není ve formě provozovatele, ale v přístupu lidí.
Petr Choulík
Petr Choulík
Některé soukromé školy poskytují dost důvodů, proč jim nedůvěřovat. Musí se ještě mnoho zlepšit.
Martin Vodička
Martin Vodička
Paušální (černo-bílé) hodnocení je zavádějící. Jsou školy kvalitní a jsou školy méně kvalitní. Soukromá neznamená špatná a platí to i naopak.
Libor Vašek
Libor Vašek
Působím na veřejné VŠ a v oblasti účetnictví nemá dle mého názoru VŠE a její Fakulta financí a účetnictví konkurenta. Dáno i zapojením vyučujících do mimoškolních aktivit. Zkušenost s výukou na soukromé VŠ spojena s předcházením si platícího studenta.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Měl jsem možnost studovat v zahraničí business administration (za jiné obory neumím hovořit) a s odvahou prohlašuji, že veřejné školy dávají víc, ale v porovnání se zahraničím je to jedno, celé to tu je tragické. Školní prostředí nazývám incestem.
Tomáš Rychnovský
Tomáš Rychnovský
Mám zkušenost se studiem na 2. LF UK. Co se týče kvality studia, tak super a vždy také záleží na přístupu studenta. Spíš bych studium doplnil anebo dělal jinak. Ale to už od mladších let, nejen na VŠ.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Veřejné školy v ČR jsou lepší než soukromé, což je dáno dobou, po kterou se mohly vyvíjet. I ony ale často trpí problémem tzv. skleníkového prostředí, když vyučují pouze teorii nepoužitelnou v praxi. Dobrá VŠ musí spolupracovat se špičkovými firmami.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Není podstatné, o jakou instituci se jedná. Vše je o přístupu studenta a o tom, co se chce naučit a s čím chce ze školy odejít.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
U soukromé školy může být citelnější tlak: "Zaplatil jsem si, tak co ještě chcete?!" Až na výjimky, jako je medicína, úroveň školství rapidně po desítky let klesá a to celoplošně.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
Musím jmenovat špičkové oborové (TU Liberec - Fakulta textilní, VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství). Obě znám díky mým koníčkům: sport - vyvíjíme a vyrábíme špičkové sportovní textilie a v hasičině patří ČR mezi přední země v EU.
Tomáš Drápela
Tomáš Drápela
generální ředitel společnosti Plzeňská teplárenská
Těžko mohu posoudit. Obecně ale platí, že VŠ absolventy do praxe příliš nepřipraví. Bohužel. Dokud budou rektory volit zaměstnanci a studenti, nemůžeme objektivně očekávat příliš velké změny v zavedeném systému VŠ.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Co se týče práva, tak jednoznačně ano, s výjimkou německé Bucerius Law School, která je považována za nejlepší v SRN, ačkoliv je řízena nadací. Nicméně to souvisí také s kvalitou studentů a ne pouze s organizací studia.
Vladimír Lazecký
Vladimír Lazecký
Nemohu to z vlastní zkušenosti potvrdit. Přednáším na veřejné i soukromé škole a úroveň studentů je na soukromé vyšší. U nových zaměstnanců VIAVIS je tomu zas naopak.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Mam naprosto stejnou zkusenost.
Tomáš Pavlík
Tomáš Pavlík
Pro PROFINIT jsou důležité studijní obory, jako informační technologie a softwarové inženýrství, a v těch jednoznačně vedou veřejné vysoké školy (ČVUT a UK). S dramatickým náskokem.
Související