Co pozitivního a co negativního podle vás přinesly Česku evropské dotace?

Co pozitivního a co negativního podle vás přinesly Česku evropské dotace?

Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Evropské dotace snad pomohly při budování veřejné infrastruktury. Ve všem ostatním zklamaly. Ať to byl stát či kraj, tak jeden i druhý si posílá peníze na vlastní projekty či spřízněným subjektům. Toto vše narušuje normální hospodářskou soutěž.
Radomír Klofáč
Radomír Klofáč
zakladatel a jednatel MORIS design
Pozitivní přínos je zjištění, že lze postavit rozhlednu i v údolí. Negativní je deformace podnikatelského prostředí a nefér podmínky, např. pro výrobní firmy, které nesídlí ve vybraných lokalitách.
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Pozitivni prinos financi do infrastruktury. V ostatnich oblastech spise negativni pokriveni realneho fungovani podnikatelskych projektu, neefektivnost a korupci.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Jakákoli dotace je v podstatě znásilněním trhu, protože přerozděluje peníze vybrané od všech do rukou pouze některých a křiví tak podmínky na trhu.
Mirko Kalous
Mirko Kalous
Okin Group
Dotace do byznysu nepatří. Dotace na investice ve vlastnictví státu - např. dálnice, železniční koridory apod. - přinášejí peníze, které bychom jinak museli brát ze státního rozpočtu. Ale třeba cyklistická stezka, která nikam nevede, je příšernost!
Jiří Hlavatý
Jiří Hlavatý
generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta
Paráda by byla, kdyby všechny dotace skončily v infrastruktuře státu: dálnice, silnice, chodníky, kanalizace, čističky v majetku státu. Velkou "chytrostí" byla golfová hřiště, hotely, bobové hráhy atd. a nám to všem bylo jedno!!
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Pozitiva vidím pouze ve veřejném sektoru (stavba infrastrkutury apod.). Dotace pro soukromý sektor jsou naprostá tragédie. A pokud jsou odvody do EU vyšší než dotace do veřejného sektoru, tak nemám slov.
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Pokud jdou dotace do provozu, tak pokřivují trh. Na druhou stranu dotace do technologií, zlepšování kvality, vzdělávání zaměstnanců ap. nám, co začínali od píky, pomohly alespoň částečně dohnat konkurenci.
Jan Kučera
Jan Kučera
Pozitiva: podpora chudých regionů, pomoc v konkurenci proti lépe dotovaným konkurentům ČR v zemědělství. Negativa: deformují trh - nepatří do byznysu. Vyčerpali jsme je na blbosti a ne na infrastrukturu.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Dotace do byznysu absolutně nepatří - deformují trh, dávají falešné signály, demotivují, Takže jsem zásadně proti. Kde můžou pomáhat je infrastruktura - silnice, železnice, apod.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Dotace považuji za demotivující a za nemorální. My sami jsme o žádné nikdy nežádali. Kolem dotací se jenom rojí různí paraziti a to nemluvím o korupci. Tedy "ne" dotacím.
Vítězslav Bican
Vítězslav Bican
ředitel Channel Crossings
V oblastech, kde šly dotace mimo konkurenční prostředí, z mé zkušenosti například některé oblasti ve vzdělávání, tam byly přínosem. Samozřejmě za podmínky smysluplnosti a udržitelnosti oněch projektů. Často ale kazí férovou soutěž a to je špatně.
Tomáš Pavlík
Tomáš Pavlík
Pozitiva přinášejí v oblasti školství, kultury nebo vědy. Tím, doufám, přispívají k lepší budoucnosti pro všechny. Kde se ale dotace setkávají s normálním businessem, tak velmi pokřivují trh.
Libor Vašek
Libor Vašek
Na dotacích není nic pozitivního. Vzpomenu rozhovor tři roky zpět ve Švýcarsku, kdy tamní ředitel jedné agentury poskytující profesní vzdělávání byl hrdý na to, jak má úspěšný business bez jakékoliv dotace.
Lumír Al-Dabagh
Lumír Al-Dabagh
Dotace přinutily řadu malých, středních firem, ale i obcí pracovat projektově a týmově. Pro řadu firem a obcí EU podpora znamenala impulz k odvážným záměrům, které by vůbec nevznikly. Negativum vidím v pokroucení rovné soutěže mezi velkými podniky.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
Ani špetku dobrého, a to si dávám pozor, aby mi zde neuniknul komentář hrubšího zrna.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Znám argument, že by ekonomika měla čerpat všechny dotace, které může. Kolem sebe ale vidím, že jsou často využity nesmyslně a neefektivně. Rovněž je otázkou, zda obce čerpající dotace na velké projekty budou mít později finance na jejich udržování.
Tomáš Drápela
Tomáš Drápela
generální ředitel společnosti Plzeňská teplárenská
Tady nezbývá než souhlasit s názory předešlých kolegů. Určitě bych dále zpochybnil účelnost a potřebu "podporovaných" projektů. Když se člověk z médií dozví, jaké projekty byly z těchto prostředků realizovány...
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Kopíruji pana Hatlapatku: Pozitivního zhola nic, jen samá negativa. Přinesly pokroucené hospodářství a ze žadatelů udělaly lháře.
Marek Hatlapatka
Marek Hatlapatka
Pozitivního nic. Negativního vše ostatní.
Damir Špoljarič
Damir Špoljarič
Evropský socialismus ve své nejtypičtější podobě. Z pohledu podnkatele vnímám to, že dotace narušují férovou soutěž mezi firmami. Pozitivního nevidím nic.
Související