Soukromí, nebo bezpečí? Co má pro vás v současnosti, kdy se Evropa brání hrozbám teroristických útoků, větší hodnotu?

Soukromí, nebo bezpečí? Co má pro vás v současnosti, kdy se Evropa brání hrozbám teroristických útoků, větší hodnotu?

Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Svoboda a soukromí. U nich není radno dělat kompromisy. U bezpečí snad, dočasně. Řekla bych, že to zastánci varianty "děláme to pro vaše bezpečí" asi nechtějí slyšet.
Michal Kuník
Michal Kuník
generální ředitel společnosti Securitas
Můj pohled je sice zatížen mou profesí, i tak je odpověď jasná: bezpečí. Ale pouze za předpokladu, že stát bude plně, myšleno právně i finančně, odpovědný za případné zneužití informací.
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Přiměřeně, přiměřeně a hlavně zodpovědně.
Mirko Kalous
Mirko Kalous
Okin Group
Obojí je důležité. Ale ztráta soukromí neznamená automaticky zvýšení bezpečí, v tomto případě nepřímá úměrnost neplatí. Naopak platí, že ztráta soukromí přináší ztrátu svobody.
Václav Dejčmar
Václav Dejčmar
podnikatel, investor a filantrop
"Kdo ochotně vymění svobodu za trochu dočasného bezpečí, ten si nezaslouží ani jedno.“ (Benjamin Franklin)
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Zdravý rozum a uměřenost.
Martin Vodička
Martin Vodička
Obojí.
Kateřina Kratina Černovská
Kateřina Kratina Černovská
Se svobodou se kvůli stoprocentní bezpečnosti hazardovat nedá, protože zcela odstranit všechna rizika stejně není možné. A v diktátorském režimu nikdo nechce žít, ačkoli všichni diktátoři začínali jako ochránci národa před nějakým údajným zlem.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Řekl bych "bezpečí v soukromí". A to statisticky závisí spíš než na terorismu, tak na kvalitě mého elektrického šroubováku.
Lumír Al-Dabagh
Lumír Al-Dabagh
Otázka je manipulativní. Opakem soukromí není bezpečí. Zřízení, které nám brala soukromí, nezajišťovala víc bezpečí. Dovolíme-li, aby nám stát sáhl na naše soukromí, dobrovolně dosáhneme cíle islamistů. Abychom byli poslušní a podřízení.
Jan Kučera
Jan Kučera
Krátkodobě jako mimořádné a přechodné opatření vítězí bezpečnost. Dlouhodobé přitvrzování vůči evropským daňovým poplatníkům na úkor malé účinnosti evropské obrany nikoliv. Není možné svěřit údaje ze špehování úředníkům státní a veřejné správy.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Důležité je obojí, ale ani jedno se nesmí dostat do extrémů. Poměr mezi zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti musí zůstat vyrovnaný.
Jiří Stabla
Jiří Stabla
zakladatel Konopných lékáren, Konopne-lekarny.cz, Stabla
Svoboda, to tam chybí v možnostech. Ani z jedno strach nemám, když někdo přijde ke mě domů, tak mu vysvětlíme, že si spletl dveře...
Petr Karásek
Petr Karásek
místopředseda České asociace interim managementu
Společným jmenovatelem obou hodnot je svoboda - osobní, projevu, bezpečného pohybu, vlastnictví, víry, názoru atp. Bez svobody nelze mít ani soukromí, ani pocit bezpečnosti. Omezovat svobody z důvodu rizika bezpečnosti je samo o sobě velkým rizikem.
Robert Vojáček
Robert Vojáček
Něco mezi...
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
S rozumem zmenšit osobní svobodu můžeme, pokud tím skutečně posílíme národní a evropskou bezpečnost. Jen nevylít s vaničkou i dítě.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
Už v (mém) kultovním filmu Nepřítel státu z roku 1998 proběhlo to, že už dvacet let o nás stát ví všechno. Něčemu dokáže zabránit, ale bohužel hrozba teroru se v posledních měsících znásobila a bude mnohem těžší naši svobodu ubránit.
Magdalena Souček
Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
Bezpečí.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Vysokou hodnotu má obojí a má smysl obojí bránit a posilovat. Dobrovolně se vzdát bezpečí nebo soukromí by byla prohra, která by v obou případech znamenala omezení naší svobody.
Radomír Klofáč
Radomír Klofáč
zakladatel a jednatel MORIS design
Nemám žádný problém s nižší mírou soukromí vyměněnou za návrat bezpečnosti na standardní úroveň. Nedokázal bych žít v klidu v soukromí, když bych věděl, že hrozí nebezpečí. Je to spíše v kontextu odpovědnosti za mou rodinu, než o mě samotného.
Jindřich Kotyza
Jindřich Kotyza
Dle mého názoru má hodnotu obojí. Určitě jsem proti tomu, abychom si pod tíhou aktuální situace nechali někým namluvit, že za cenu narušení soukromí nám ten někdo zajistí vyšší míru bezpečí. Zcela jistě nezajistí a soukromí zůstane narušeno napořád.
Libor Malý
Libor Malý
zakladatel serveru Jobs.cz
Soukromí, nebo bezpečnost koho? Když člověk rozpozná, jaká je nejhlubší podstata toho, čemu říkáme "já", tento jakoby rozpor sám od sebe zmizí a člověk zůstává zcela svobodný, neohrožený, autentický a šťastný bez ohledu na cokoliv.
Související