Je podle vás elektronická evidence tržeb, kterou chce zavést Andrej Babiš, nejlepší cestou k efektivnějšímu výběru daní? Existuje lepší alternativa?

Je podle vás elektronická evidence tržeb, kterou chce zavést Andrej Babiš, nejlepší cestou k efektivnějšímu výběru daní? Existuje lepší alternativa?

Kdo ví co je nejlepší? Určitě to je dobrá cesta k lepšímu vybírání daní. Nedělat nic, je horší vyrianta.
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Moje šéfová skladu chtěla pořídit kamerový systém na kontrolu 10 skladnic. Dopadlo by to stejně, jak se státními tržbami - žádné zlepšení a více nákladů.
Zavedení elektronické evidence tržeb určitě podporuji. Na Slovensku funguje už delší dobu a má pozitivní efekt.
Nevím, jestli je nejlepší, ale určitě je dobrá.
Jestli je to nejlepší způsob, se ukáže až časem. Použití moderních technologií se mi zdá jako krok správným směrem.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Proč ne? Ale taky např. GPS s online přenosem dat všem zemědělcům do traktorů pro kontrolu "zelené" nafty ! Ale na to asi "politická" vůle nebude.
Mirko Kalous
Mirko Kalous
Okin Group
Neplatit daně je bohužel českou společností přijímáno jako samozřejmost, takže to beru jako nutné zlo.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Nejefektivnější by bylo zrušení hotovosti. Jaký bude rozdíl v nevydání účtenky dnes vs. nezadání do pokladny zítra. Celé to stojí na kontrole, jsem ale pro.
Jiří Stabla
Jiří Stabla
zakladatel Konopných lékáren, Konopne-lekarny.cz, Stabla
Je to nesmysl a krok dozadu...
Dalibor Dědek
Dalibor Dědek
podnikatel
Dokonalou alternativou jsou poctiví podnikatelé a efektivně hospodařící stát. Bohužel nežijeme v dokonalém světě a evidence tržeb může dnešní situaci zlepšit.
Česká společnost neplacení daní v malém akceptuje. Pokud ale EET přiměje většinu živnostníků daně platit, tak se to stane normou stejně jako ve vyspělém světě.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Efektivnímu výběru daní by více prospělo zásadní zjednodušení daňového systému a snížení ceny práce, tj. odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Jiří Konečný
Jiří Konečný
zakladatel Elko EP
Podle mně toto není nejvhodnější cesta, technicky i finančně je pro malého živnostníka náročná a stejně si najde cestu, jak daně obejít.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Je to z lepších možností, poctiví své výnosy neskrývají. Pokud se fiskál začne chovat uctivě, ne arogantně jako dnes, a stát nebude rozhazovat, také to pomůže.
Není. Nejlepší cesta je, aby stát smysluplně hospodařil a tím se logicky zvedne i motivace platit daně.
Petr Karásek
Petr Karásek
místopředseda České asociace interim managementu
Obecně je lepší prevence, než represe. Tedy v daném případě výchova k tomu, že odpovídající a jednoduše spočítatelné a zkontrolovatelné daně je správné platit.
Zbyněk Frolík
Zbyněk Frolík
podnikatel
Nic není zcela optimální. Ale asi to bude způsob, jak spravedlivěji vybírat daně hlavně u malých firem.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Nejlepší asi ne, ale rozhodně podstatně lepší než to, co tu dvacet pět let máme = živnostníky bez lístků, tím na nule, nebo ve ztrátě, a tím bez daní.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Není, stačí stanovit jednoduché, snadno spočitatelné a kontrolovatelné daně. Ve středověku stačil bernímu úředníkovi na jedno město jeden den.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Stačí se podívat do jiných zemí, kde výběr daní dobře funguje. Někdy mám dojem, že se tady zase vytváří zbytečně drahý a na administrativu náročný nástroj.
Související