Co nejčastěji postrádáte u absolventů českých SŠ a VŠ? A je dobrý nápad zavést povinnou maturitu z matematiky?

Co nejčastěji postrádáte u absolventů českých SŠ a VŠ? A je dobrý nápad zavést povinnou maturitu z matematiky?

U některých postrádám více ctižádosti, touhy se učit a méně sebevědomí. Jsem pro zavedení maturitní zkoušky z matematiky. Myslet si však, že to samo o sobě zlepší tristní úroveň znalostí žáků základních i středních škol, je chyba.
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Hodně by pomohlo kdyby studenti uměly používat selský rozum , spočítat trojčlenku a procenta. A také je to musí někdo naučit ! takže matematika určitě ano .
Michal Kuník
Michal Kuník
generální ředitel společnosti Securitas
Trpělivost a vztah k práci. Neuškodilo by méně sebevědomí a pocitu, že všechno vědí a všude byli, a že kariérní postup je samozřejmost.
Ano, nebo z fyziky.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Mohu se vyjádřit jen k absolventům práv: přehnaná znalost jednotlivých paragrafů, ale často neschopnost dát si věci do souvislostí a aplikovat teorii v praxi.
Petr Karásek
Petr Karásek
místopředseda České asociace interim managementu
Mimo jiné absolventům chybí smysl pro řád, dodržování pravidel a kázeň, aby se mohli stát součástí efektivně fungujícího týmu. Matematika je základ vědění.
Základní pracovní návyky, které by měly získat již v rodině. Často i zdravý selský rozum. Všechno nelze vygooglovat. Povinnou maturitu z matematiky ano.
Chybí mi schopnost praktického myšlení - třeba odlišit podvodnou půjčku od korektní. Vyřeší to povinná maturita z matematiky? Nejsem si jistá.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Jazykovou vybavenost, u VŠ absolventů často také relevantní praxi. Povinnou maturitu z matematiky spíše ne.
U absolventů SŠ postrádám jasnější představu o tom, čím se chtějí zabývat. U absolventů VŠ zase určitou skromnost. Povinnou maturitu z matematiky nepodporuji.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
U nadpoloviční většiny z absloventů postrádám: Pokoru, chuť pracovat, znalosti, výdrž. Povinnou maturitu z matematiky bych zavedl.
S absolventy aktuální zkušenost nemám, ale povinnou maturitu z matematiky bych určitě doporučil.
Jasnou představu o tom, co chtějí dělat, a kritickou představu o tom, co umí dělat. Nemyslím si, že by musela být bezpodmínečně povinná maturita z matematiky.
Úspěšné složení maturity z matematiky je důkazem intelektové schopnosti středoškoláka. Měla by být povinná. Studenti jsou pořád stejní, jen my jsme zestárli.
Jiří Stabla
Jiří Stabla
zakladatel Konopných lékáren, Konopne-lekarny.cz, Stabla
Neučí se, jak začít budovat svůj životní sen od nuly. Nesetkal jsem se s žádným vysokoškolákem, který by se naučil dělat byznys na univerzitě.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Absolventům chybí základní pracovní návyky, mají často málo sebereflexe, chybí jim motivace, kromě té finanční. Zavedení povinné maturity z matematiky podporuji.
Magdalena Souček
Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
Schopnost pracovat s čísly, logické myšlení a jazykovou vybavenost. Povinná maturita z matematiky určitě pomůže.
Dalibor Dědek
Dalibor Dědek
podnikatel
Absolventi technických oborů velmi často postrádají základní odborné znalosti a praktické nemají žádné. Není to ale jen chybou školy, ale nás, rodičů. Matiku ano.
Někdy trochu pokory a nadšení pro práci. Povinnou maturitu z matematiky bych nechala u oborů, kde znalost bude později potřeba i v praxi.
Logiku! Matematika je základ!
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Motivaci a samostatnost, vazbu na reálný podnik. Matematika na středoškolské úrovni je o logickém myšlení, takže ano.
Mám blíže ke studentům než absolventům...chuť diskutovat, uvažovat, mít vlastní názor a nebrat jen to, co je někde psáno. Matika ano, chybí v logickém uvažování.
Nepochybuji, že jsou na život a práci připravenější, než jsme byli my, kdo maturovali před či krátce po roce 89. Naše země a lidé v ní jistě trochu pokročili.
Nemám rád podobné zobecnění, ale myslím, že budou báječní. Pokud ne, je to naše vina. Matematika jistě ano. Zbylo by tam bez ní něco, co vyžaduje určité úsilí?
Radek Špicar
Radek Špicar
viceprezident Svazu průmyslu ČR
Ochotu jít do rizika a kriticky přemýšlet o světě kolem sebe i sobě samých. Maturitu v různých stupních obtížnosti ano.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Schopnost samostatně logicky přemýšlet. Ambicióznost. Spíše vítají pohodlnější život než výzvu. Maturita z matematiky ano, učí logickému myšlení.
Mirko Kalous
Mirko Kalous
Okin Group
Dobrá znalost cizího jazyka, zejména angličtiny. Maturitu pro gymnázia a technické školy ano, pro ostatní ne.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Vytrvalost a to, že nejprve dávám, pak dostanu. Raději si ale nevzpomínám, co v mých 18 letech říkali o nás "staří" :-). Povinná maturita u techniků a gymnazistů ano.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Maturitě z matematiky ano. U studentů mi chybí praktické znalosti stavebnictví. Na školách je skleníkové prostředí, kde se učí teorie bez návaznosti na praxi.
Zbyněk Frolík
Zbyněk Frolík
podnikatel
Pokoru a ochotu se stále dál učit. Často i dobrou znalost angličtiny. Maturita z matematiky na gymnásiu a středních školách ano, ale u kadeřnic a kominíků ne.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Pokoru a použitelné znalosti.
Většinou méně studují a kladou na sebe menší nároky. U techniků je to neschopnost vnímat technické řešení a jeho nákladovost jako spojenou nádobu. Matematika ANO.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Ne u vsech, ale u nekterych nejdrive ukazat, co umi, a chut pracovat, a az pak se ptat na vysi platu a ostatni benefity. Ano.
Kritické přemýšlení.
Související