"Německo, náš vzor!" říká se. Platí to ve všech oblastech? V čem bychom si ho za vzor brát neměli?

"Německo, náš vzor!" říká se. Platí to ve všech oblastech? V čem bychom si ho za vzor brát neměli?

Domnívám se, že konstatování že "Němci nikdy nedělají malé chyby" platí a bude platit pořád a vystihuje vše ..
Myslím, že máme spíše blíž k anglosaským národům, ale mít nesoudně vzor v komkoli je vždy chyba. U Německa rozhodně v přístupu k jaderné energii.
Nejsme národ, který by uměl pracovat se vzory. Naše dosti černobílé vidění světa způsobuje, že včerejší vzor může být zítra nenáviděným nepřítelem.
Náš historický vývoj byl odlišný a odrazil se i v naší povaze. Měli bychom proto se snažit rozvíjet naše silné stránky, jako je třeba schopnost improvizace.
Vzor bych si nebrala například v délce "studia" německé mládeže a dlouhé závislosti na rodině. Nicméně tento trend se projevuje i u nás.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Jako Němec nemohu radit, ale určitě se poučit z právě podepsané koaliční dohody v SRN a nezatěžovat budoucí vlády i generace příliš velkými závazky.
Vzor bych si rozhodně vzal v pracovitosti, pořádku a hlavně - důslednosti!
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
"Ordnung muss sein", což pro mne jako pojišťováka odkojeného německou pojišťovnou je denní chleba a nutnost. Tedy u mně dobrý.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Nepružné pracovní právo a vysoké náklady práce...
Radim Bureš
Radim Bureš
manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity EY
Důvody pro vzor převažují. Nejen z hlediska fungování ekonomiky, ale hlavně z hlediska fungování politiky a schopnosti hledat společenský konsensus.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
V Německu stále platí "Náš zákazník náš pán". U nás je to spíš jak řekl Paroubek "Já pán, ty pán" Za vzor bych si nebral pivo.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Napadá mě snad jen přístup k cizincům. Ausländer má v Německu stále jiný význam než foreigner v Británii. Málokdy Němci dovolí schopnějším cizincům vyniknout.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
V odporu k jaderným elektrárnám. Pro naši Republiku to je jedna z mála použitelných cest.
Zbyněk Frolík
Zbyněk Frolík
podnikatel
Já jsem si nějaké výrazně negativní vlastnosti u Němců během poslednich 20 let nevšiml.
Petr Pithart
Petr Pithart
politik
My dnes žádný vzor nemáme, jsme zahleděni do svých problémů, o svět kolem se zajímáte jen velmi povrchně.
Dej Němcovi pravidlo a bude ho za každých okolností následovat. Dej Čechovi pravidlo a bude hledat cesty, jak ho obejít.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
majitel firmy Isolit-Bravo
Rozhodně ne v antiamerikanizmu, rozhodně ne ve vojenské zbabělosti.
Související