UNICEF: Balkánští Romové jsou chudí, hladoví a negramotní 

Italská vláda se zabývá problémem, zda umístěním stovky Romů do táborů na okraji Říma omezí zločinnost v hlavním městě. Z problému zločinnosti se však záhy stal politický problém, který pronikl za hranice Itálie. Informovaly o tom koncem minulého týdne světové agentury.


Římský policejní ředitel Achille Serra se obrátil na starostu Waltera Veltroniho, zda ustanovit komisi, která by rozhodla o tom, jak vyřešit problém Romů. Italští politici jsou si vědomí problémů, který je stoletími spojován s Romy s jejich odsuzováním a diskriminací. V Římě jsou usídlení v polorozbořených domech nebo dřevěných chatrčích bez hygienických zařízení a počet jejich obyvatel se odhaduje na sedm tisíc.


Jde o Romy z Východu
Jedna z možností je vysídlit Romy do unifikovaných městských táborů nebo vysídlených domů. Již dříve vláda určité domy  používala pro sociálně slabé občany. To byl však plán dřívější pravicové vlády.Romove_Balkan_in.jpg Nynější římský středo-levý starosta Walter Veltrovi tvrdí, že nově vybudované tábory budou dobře vybavené a útulné. Existuje pro ně i pojmenování. "vesnice solidarity". Mají být vybavené vodou, elektřinou, hygienickými zařízeními a dění v táboře by kontrolovaly bezpečnostní kamery a policie. Existuje eventualita postavit tábory až za dálničním okruhem nebo za řekou, což znamená mimo město. Lidé ze zdejšího okolí se však začali bouřit z obav ze zvýšení kriminality. Nyní je na římské radnici, aby do tří měsíců rozhodla o konečném umístění, a pak zbývá devět měsíců na jejich výstavbu.


Nutno podotknout, že se nejedná o italské Romy, ale ty kteří se do Itálie dostali většinou nelegální cestou z východní Evropy - především ze zemí bývalé Jugoslávie a Rumunska. Těmto Romům je v Římě přisuzován největší podíl na městské kriminalitě. Romové obchodují s drogami azabývají se prostitucí. Dochází k velmi krutým a násilných přepadením. Podle zpravodajky Českého rozhlasu v Itálii Vědunky Lunardi kriminalita vystoupila na neúnosnou úroveň, lidé začínají silně protestovat a jsou připravení dokonce stavět barikády. Došlo to tak daleko, že existuje speciální policejní komando, které je určeno, aby v městské dopravě přeplněné nejen domácími, ale i zahraničními turisty odhalovalo kapsáře. Těmi jsou především romské děti. Jedním z možných dalších opatření je plán na zákaz prostituce v Římě. Zatím je prostituce legální a je zakázáno nabízet sex za peníze na veřejných místech. Ministr vnitra Giuliano Amato tvrdí, že Romové z východní Evropy se podílejí celou třetinou na celkové kriminalitě v zemi. Brání pak rozhodnutí římského starosty: "Jak máme pomoci Romům v integraci, když pro ně nemáme domy."

Některá čísla z výzkumu UNICEF o balkánských Romech

* Na Balkáně žije 3,7 milionů Romů (UNICEF), údaje Světové banky ale mluví o 15 milionech

* Většina balkánských Romů žije pod hranicí chudoby: 78 procent v Albánii a 66 procent v Rumunsku (k živobytí méně než 4,3 dolary na den)

* 53 procent dotazovaných balkánských Romů cestuje zemí od místa k místu sužovaná hladem

* Nezaměstnanost Romů na Balkáně stále roste, dosahuje 44 procent (v Bosně dokonce 100 procent)

* Jen 13 procent srbských Romů má kompletní základní vzdělání

(zdroj: Reuters)


Veřejnost: Politici, řešte problém!
Nejde však jen o Řím. Romské tábory se italské úřady snaží rozmístit po celé Itálii, ale nikdo je z místních nechce. Italská veřejnost požaduje po politicích, aby problém řešili. V Itálii se zabývají problémem i seriózní vědecké práce jako např. doktorská práce "Macedonian and Kosovan Romany gypsies living in camps in Italy" .
Navíc vstupem Rumunska do EU panuje v Itálii obava z ještě většího přílivu rumunských Romů. Romove_Balkan_2_in.jpgProto starosta Říma Veltroni byl na oficiální návštěvě v Bukurešti, kde chtěl jednat o očekávané vlně rumunských Romů, ale vrátil se domů bez jakékoliv dohody nebo prohlášení.


Pravicová opozice tlačí na vládu, aby romské přistěhovalce vracela opět do zemí, odkud přišli a humanitární organizace pro změnu se staví proti táborům z toho důvodu, že takto vzniknou v Itálii ghetta.

Související