Americká ropná společnost Standard Oil of New Jersey zásobovala těsně před začátkem druhé světové války nacistické Německo tetraethylovým olovem, důležitým pro výrobu vysokooktanového leteckého paliva. Výrazně tak napomohla nacistům v bombardování ostrovů při bitvě o Británii. Ta samá firma rovněž posílala do Německa na tankerech s panamskou vlajkou ropu a také pronajala nacistům svá ropná pole v Ploješti. Ropou nacisty zásobovaly také další společnosti ze Spojených států jako Davis Oil Company a Texas Company.

Jiná americká firma IBM se zase skrze svou dceřinou společnost Dehomag přímo podílela na holokaustu, když kvůli jejímu inovátorskému sběru dat dokázali nacisté snadněji kategorizovat nechtěné osoby. Další americká firma Eastman‑Kodak zase v roce 1941 převedla svou dceřinou společnost Kodak AG na dva správce, aby mohla pokračovat v činnosti v případě války mezi Německem a Spojenými státy. Společnost poté vyráběla filmy, rozbušky a jiný materiál. Kodak rovněž za války dovážel do USA zboží zakoupené od nacistického Německa prostřednictvím neutrálních zemí, jako je Švýcarsko.

S nacisty kolaborovaly i mnohé americké banky jako Chase National Bank, JPMorgan nebo Bank of the City New York, které skrze své evropské pobočky měnily říšskou marku za zahraniční měnu. Pomáhaly tak řešit německý problém s kriticky malým objemem devizových rezerv. Ty samé banky s Německem kooperovaly i při převádění židovských účtů nacistům.

Související

Podobných firem byly na Západě desítky. A stejně tak je tomu i dnes ve vztahu k putinovskému Rusku (viz hlavní téma tohoto čísla). Peníze nesmrdí, říká se. Možná ne, zato z nich někdy kape krev.

Přeji pěkné čtení.

Související