Na Vysočině se nejlépe podniká v Humpolci, v Moravskoslezském kraji zase v Ostravě. Vyplývá to alespoň z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Humpolec uspěl v mystery testování

V Kraji Vysočina se vyšplhal do čela srovnávacího výzkumu Humpolec, například díky velmi vysokému počtu ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Podporou podnikání je rovněž dobrá dopravní dostupnost města.

Humpolci pomohlo i to, že v něm myslí na elektromobilitu, což dokládá nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na 100 firem. Na nejvyšší nárůst počtu obyvatel v regionu reaguje město adekvátně nejvyšším počtem dokončených bytů na 1000 obyvatel.

Radnice vynakládá nadprůměrné množství peněz zejména do kultury a na vzdělávání. Výzkum ji také chválí za podprůměrné náklady na dluhovou službu.

Podnikání vstřícná města plná firem a živnostníků

Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který ukazuje, kde se v Česku nejsnáze podniká, prezentujeme výsledky Plzeňského a Karlovarského kraje.

Humpolec se v rámci Kraje Vysočina vyšplhal do čela výzkumu díky hojnosti firem a živnostníků i kvalitě úřednického aparátu.

Ostrava uspěla rovněž díky vysokému a zároveň rychle narůstajícímu počtu podnikatelů. Pomáhá jí i její dobrá dopravní dostupnost.

Velmi dobrého výsledku dosáhl Humpolec v testu elektronické komunikace, který ověřuje prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů včasnost a kvalitu odpovědí ze strany živnostenských odborů.

„Město Humpolec má tu výhodu, že se nachází na strategickém místě republiky. Historicky je to průmyslové město, i když dnes se jedná spíše o transformaci. Humpolec každopádně čeká spousta investic do občanské vybavenosti a výdajů do infrastruktury,“ říká starosta města Petr Machek.

Stříbrný Žďár nad Sázavou zaznamenává nepřehlédnutelný nárůst počtu ekonomických subjektů. Město se může pochlubit velmi vysokým skóringem úředních hodin, tedy počtem hodin, během nichž si mohou podnikatelé, ale nejen oni, dojít vyřídit vše potřebné. Podnikatele jistě potěší v kraji nejnižší koeficient daně z nemovitosti.

Třetí příčku obsadilo Velké Meziříčí, které zaznamenává v rámci kraje vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a také vysoký podíl dotací na celkových příjmech. Velké Meziříčí má nejnižší index stáří, tedy poměr mezi lidmi staršími 65 let k lidem mladším 15 let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna.

Kde se v Česku daří byznysu – VII. díl

Severu Moravy kraluje Ostrava

Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Ostravy v Moravskoslezském kraji. Na první příčku se dostala například díky velmi vysokému počtu firem a podnikatelů v přepočtu na 1000 obyvatel.

Pokud jde o meziroční změnu počtu ekonomických subjektů, je na tom někdejší černé srdce republiky mezi ostatními městy dokonce nejlépe. Rozvoji podnikatelského prostředí přispívá v posledních letech i výrazně zlepšená dopravní dostupnost Ostravy.

Radnice také vynakládá nadprůměrně vysoké finanční prostředky zejména do veřejné dopravy a na kulturu. V posuzování kategorie veřejné správy ocenil výzkum vůbec nejvyšší regionální scoring úředních hodin, tedy počet hodin, během nichž si můžou podnikatelé vyřídit vše potřebné.

„Ocenění vnímám jako dobrý signál. Ostrava, pokud se má rozvíjet, tak hnacím motorem musí být byznys a vysoké školy. Troufnu si říci, že na úrovni byznysu máme splněno a jsem rád, že jsme takto vnímáni a doufám, že se byznys v Ostravě bude rozvíjet dále. Ostrava je dlouhodobě městem, které přináší inovace. Podporujeme vědu a výzkum, start‑upy, vytváříme infrastrukturu a snažíme se být mediátorem mezi soukromým sektorem a vysokými školami. To je přidaná hodnota, která region posouvá dopředu,“ říká primátor Jan Dohnal.

Druhou příčku obsadil Havířov, který oproti jiným městům v kraji disponuje velmi vysokým počtem dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na 100 firem. Meziroční nárůst počtu obyvatel je v Moravskoslezském regionu jeden z nejvyšších, což je příslibem pro rozvoj podnikání do budoucna.

Bronz bere Karviná, která vykazuje skvělé výsledky v nakládání s finančními prostředky, alespoň o tom svědčí v kraji vůbec nejnižší náklady na dluhovou službu a také velmi vysoká likvidita.

Související