Už patnáctým rokem usiluje anketa Zákon roku o zlepšení kvality zdejších zákonů a zákonodárství. Letos mění podobu. Přidává dvě nové kategorie a z jednorázového hlasování se má stát celoroční platforma zaměřená na dialog odborné veřejnosti se státní správou a byznysem. „Hlavním důvodem inovace je potřeba lépe reflektovat současné i budoucí výzvy v regulaci podnikání,“ vysvětluje Jiřina Procházková, partnerka společnosti Deloitte Legal a lídr projektu.

Veřejnost už nebude svými hlasy rozhodovat jen o tom, který zákon přijatý v uplynulém roce je nejpřínosnější pro podnikání. V nové kategorii Legislativní počin za rok 2023 se budou hledat příklady dobré praxe v legislativním procesu. „Může jít například o počin jednotlivce, když se podaří odstranit administrativní překážku či přinést pozitivní věcnou změnu,“ uvádí Procházková.

Počiny nominované do hlasování veřejnosti v této kategorii jsou letos čtyři, mezi nimi například zákon o ochraně oznamovatelů. Nejde o předlohu samotnou. Výkonný výbor, který nominace navrhuje a jehož součástí jsou přední domácí právníci, ekonomové, zástupci neziskového sektoru a novináři, ocenil zejména postup přípravy zákona. Zákonodárci ho nezvykle podrobně konzultovali s veřejností, připravili včas metodické pokyny, o něž se mohla praxe opřít, a pro povinné podniky a instituce stát zorganizoval řadu workshopů.

Dále se bude v rámci Zákona roku letos debatovat o legislativních přešlapech. Tato kategorie má reagovat na příklady regulace a zákonodárného postupu, které naopak české podnikatelské prostředí poškozují. Organizátoři v ní chtějí mimo jiné doporučovat zákonodárcům optimální postupy a hledat řešení, jak zmírnit důsledky nominovaných přešlapů.

Zákon roku se zavedením této kategorie vrací ke svým kořenům. Několik prvních let ankety Deloitte Legal vyhlašoval takzvaný Paskvil roku, čímž se také snažil poukazovat na to, jak by zákony určené byznysu vypadat neměly. Později ji ale zrušil. „Po několika letech jsme vyhodnotili, že paskvily na sebe strhávají příliš mnoho pozornosti, proto jsme se rozhodli soustředit se na pojmenovávání příkladů dobré praxe a na zvyšování povědomí o nich,“ uvádí Tomáš Babáček, zakladatel ankety a společník kanceláře Verdian.

Podle Procházkové k nynější proměně konceptu přispěl dynamický vývoj legislativního prostředí. „Jde o narůstající složitost, která činí hodnocení zákonů jako celků stále komplikovanějším. Tato realita vedla k rozhodnutí umožnit hodnocení nejen celých zákonů, ale také jejich částí, a to jak v pozitivním, tak i v negativním světle,“ vysvětluje právnička.

Změny v soutěži ocenil předseda České advokátní komory Robert Němec. „Domnívám se, že legislativa je služba veřejnosti, a každý poskytovatel služby potřebuje feedback. Je třeba ocenit pozitivní kroky, ale také upozornit na ty negativní,“ řekl týdeníku Ekonom.

Kolem ankety se za roky jejího fungování vytvořila pestrá skupina organizací, které se do nominace zapojují. To zvyšuje validitu soutěže a dodává poselství z ní vzešlých na věrohodnosti a legitimitě. „Je to společenství, které dokáže využívat hloubky reálných zkušeností svých členů, zároveň například právě formou veřejné diskuse tyto zkušenosti staví do objektivnějšího světla, než se to jeví jednotlivým aktérům,“ upozorňuje Babáček.

Související