Úpadek Sberbank CZ vyústil v jedno z nejsledovanějších insolvenčních řízení u nás. Není přece jen obvyklé, aby v něm a následně v konkurzu skončila regulovaná finanční instituce, u které předtím nebyly identifikovány žádné strukturální problémy. Run na banku, odnětí licence a následné prohlášení konkurzu tak byly šokem nejen pro klienty této dnes již bývalé banky.

Jako v případě každého insolvenčního řízení byly i u Sberbank především na jeho samém počátku patrné velké emoce. Ustanovená insolvenční správkyně stála před obtížným úkolem. Zejména musela před prozatímním věřitelským výborem a insolvenčním soudem obhájit nemalé náklady na své ekonomické a právní poradce, řešit otázku důvěrnosti informací ve vztahu ke členům věřitelského orgánu a při tom se zorientovat ve složitém fungování zavedené finanční instituce.

Nervozita byla i na straně samotných věřitelů. Jejich pohledávky, především pokud šlo o bývalé klienty Sberbank, se považovaly za automaticky přihlášené. Věřitelé nicméně neměli až do přezkumného jednání jistotu ohledně přesné výše své pohledávky, která by měla být následně v průběhu insolvenčního řízení uspokojována.

Ovládnutí Garančním systémem

Insolvenční zákon v případě úpadku finančních institucí rozděluje věřitele v zásadě do tří kategorií. Do první spadá Garanční systém finančního trhu, jejímž účelem je udržování stability tohoto trhu. Do druhé patří běžní střadatelé a poslední kategorii – zjednodušeně – tvoří obce a velké korporace. Přitom platí, že uspokojení pohledávek každé skupiny je zásadně podmíněno plným uspokojením pohledávek věřitelů skupiny předchozí. Jinými slovy, Garanční systém finančního trhu je uspokojován z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty prioritně. A teprve pokud jsou uspokojeni i věřitelé druhé skupiny, obdrží plnění svých pohledávek ti, kdo se ocitnou ve třetí skupině, tedy i velké korporace.

Petr Sprinz

Je předním českým odborníkem na právo insolvencí a restrukturalizací a Ekonom Legal Garantem pro tuto oblast. Působí v advokátní kanceláři Allen & Overy.

Jiří Rahm

Je advokátem kanceláře Allen & Overy se specializací na insolvence, sporovou agendu a arbitráže.

Tato pozice Garančního systému finančního trhu v procesu insolvenčního řízení finanční instituce, do insolvenčního zákona vložená relativně nedávno, byla předmětem kritiky na schůzi věřitelů, která následovala po přezkumném jednání. Garanční systém finančního trhu totiž s ohledem na výši své pohledávky insolvenční řízení de facto ovládl. Společně s Českou národní bankou a dalším věřitelem – společností Stema‑Tech – usedl do řádného věřitelského výboru. Kolem třetího člena krátce poté vznikly diskuse, neboť došlo k postoupení pohledávky, a tím přešlo členství ve věřitelském výboru na společnost Forderungen, která se zabývá vymáháním pohledávek.

Související

Na cestě k dobrému konci

Navzdory všem výhradám se ale prozatím insolvenční řízení Sberbank jeví jako úspěšné. Insolvenční správkyně byla schopná nalézt kupce pro zásadní část portfolia Sberbank. Z hlediska očekávané výtěžnosti se jeví, že i věřitelé poslední skupiny by měli obdržet plnění za podstatnou část svých přihlášených pohledávek. V tomto ohledu je konkurz zcela jedinečný. Obvykle se totiž uspokojení nezajištěných věřitelů pohybuje v jednotkách procent. Svoji roli hrály i shora zmiňované okolnosti úpadku Sberbank CZ. Nebýt invaze Ruska na Ukrajinu, banka by dále působila na trhu.

Pokud už nepřijde nic mimořádného, mohli by mít věřitelé Sberbank ještě v průběhu tohoto roku možnost udělat, byť alespoň částečnou, tečku za příběhem jejího úpadku. Jakmile se insolvenční správkyni podaří zpeněžit i zbývající část majetkové podstaty, insolvenční řízení skončí a Sberbank CZ bude vymazána z obchodního rejstříku.

Související