V Olomouckém kraji se nejlépe podniká v Olomouci, v Pardubickém zase v Pardubicích. Jen v Královéhradeckém kraji se tamní metropole musela spokojit až s druhým místem, předběhla ji Nová Paka, která tak obhájila loňské vítězství.

Takové jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž je hodnoceno všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v Česku a 22 městských částí hlavního města Praha.

Výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Mladá Olomouc

Statutární město Olomouc ve výzkumu těžilo z toho, že má v rámci kraje vůbec nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele a zároveň i vysoce nadprůměrný počet živnostníků. Kvalitu podnikatelského prostředí podporuje rovněž dobrá dopravní dostupnost. Olomouc má i nejnižší index stáří, tedy počet lidí starších 65 let ku obyvatelům mladším 14 let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna.

Na budoucnost ostatně myslí město, i pokud jde o dopravu, počet dobíjecích stanic pro elektromobily je zde v rámci Olomouckého kraje nejvyšší.

Kde se v Česku daří byznysu – IV. díl

Podnikání vstřícná města plná firem a živnostníků

Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který ukazuje, kde se v Česku nejsnáz podniká, prezentujeme výsledky Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje.

Nové Pace pomáhá vysoký počet živnostníků a rovněž vstřícný přístup veřejné správy k podnikatelům.

Pardubice těží z vysokého počtu elektromobilů a Olomouc zase z vysokého počtu firem i mladého obyvatelstva.

„Za poslední roky jsme se snažili o propojení vedení města, politického i úřednického, s podnikateli, ať už indivi­duálními živnostníky nebo organizacemi a svazy, které podnikatele zastupují. Dělali jsme strašně moc pro to, aby se v Olomouci lépe podnikalo. A co je důležité, město i přes složitou ekonomickou situaci nezastavuje investice. Naopak se snažíme do úprav městského majetku vynakládat stále větší prostředky tak, abychom vytvářeli dostatečný prostor i pro podnikatele a zaměstnance,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Druhý Prostějov má v rámci kraje nadprůměrný počet ekonomických subjektů, město se počtem obyvatel rozrůstá. Průměrná mzda zde není tak vysoká, což je lákadlem pro firmy, které uvažují, kde budou rozvíjet svoji podnikatelskou činnost. Bronzová Mohelnice zase zaznamenává vůbec nejvyšší počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na množství ekonomických subjektů.

Pardubice, město elektromobilů

Statutární město Pardubice bylo ve svém kraji jasným vítězem i díky tomu, že zaznamenává nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a nové podnikatele dokáže přilákat výbornou dopravní dostupností.

Město myslí také na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektroauta, ale i jejich velmi vysoké množství v přepočtu na počet zde sídlících firem.

Stříbrná Česká Třebová se může pochlubit v rámci regionu velmi vysokým počtem firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu k celkovému množství podnikatelských subjektů. Ve městě je při srovnání s ostatními městy v kraji dostatečné množství volných pracovních sil, což může přitáhnout nové potenciální zaměstnavatele.

Na třetí příčce skončilo Hlinsko, které má nejvyšší počet živnostníků v přepočtu na obyvatele. Zaznamenává rovněž nejvyšší skóring úředních hodin, tedy dobu, během níž si podnikatelé, ale nejen oni, mohou vyřídit vše potřebné.

Nová Paka plná živnostníků

V Královéhradeckém kraji vítězná Nová Paka si udržuje kvalitní podnikatelské prostředí i přístup veřejné správy. V hodnocení městu pomáhá, že je v něm nejvyšší počet živnostníků v přepočtu na obyvatele a také nejvíce firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů.

Město také zaznamenává vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a zároveň má nejvyšší likviditu.

„Máme nastavené podmínky, které se nám dlouhou dobu osvědčují, a proto nemáme moc důvody měnit. Je to jako ve fotbale, když se daří, tak se sestava nemění. Máme co do kvality vychytanou státní správu a hodně se aktuálně věnujeme dotacím. Máme připraveno mnoho projektů, ať už se jedná o rekonstrukci kulturního domu, druhou etapu rekonstrukce kláštera, máme připravené výstavby dvou tříd u mateřských škol,“ říká místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil.

Druhý Hradec Králové má vůbec největší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele. Další zájem podnikatelů může vzbudit jeho výborná dopravní dostupnost. Radnice rovněž vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a kultury.

Bronz získává Dobruška, ve které v rámci Královéhradeckého kraje výrazně přibývá obyvatel. Index stáří, tedy poměr lidí nad 65 let ku obyvatelům do 14 let, je velmi nízký, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Město má vysoce nadprůměrný podíl dotací na celkových příjmech, a dokonce v regionu vůbec nejnižší výdaje na dluhovou službu.

Související