První měsíc nového roku s sebou přináší jistý legislativní, snad posváteční, útlum. Nastává tak vhodná příležitost zrekapitulovat legislativní novinky, které byly sice přijaty již v uplynulém roce, nicméně až v tomto nabývají své právní účinnosti, a tyto, popřípadě, doplnit o skutečné letošní legislativní novinky. Předestřeným Vás, v prvním díle Právních novinek r. 2023, provede Kristýna Faltýnková a Martin Frolík, přičemž stranou jejich zájmu nezůstala zejména problematika rozsáhlé novelizace spotřebitelského práva, tzv. hromadného řízení, anebo koncepčních novinek v insolvenčním právu.

Ani tentokráte nebude přehlédnuta judikatura. Těšit se můžete na shrnutí vášnivě diskutovaného rozsudku NSS ze dne 12. 1. 2023, sp. zn. 10 As 241/2021, týkajícího se poskytování utajovaných informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, respektive otázky o tom, zda je určitá informace utajovaná může rozhodnout jen původce této informace, nebo i povinný subjekt; dále rozsudek NSS ze dne 13. 12. 2022, sp. zn. 3 Afs 202/2021, zabývající se problematikou dokazování v oblasti berního řízení; nález ÚS ze dne 13. prosince 2022, sp. zn. Pl. ÚS 36/21, zabývající se problematikou hrazení nákladů pobytu v záchytné stanici; nález ÚS ze dne 6. 12. 2022, sp. zn. III. ÚS 1420/22, zabývající se problematikou uložení povinnosti k náhradě škody v případě rozsudku, kterým se schvaluje dohoda o vině a trestu; nebo nález ÚS ze dne 30. listopadu 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22, „o možnosti výběru při ustanovování zástupce“.

Podcasty s názvem Právní novinky si můžete poslechnout také na SpotifyGoogle Podcasts nebo Apple Podcasts.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a advokátka Kristýna Faltýnková.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Podcast Právní novinky vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Související