Už roky se v Česku bouřlivě diskutuje o zavedení hromadných žalob jako nové formy uplatňování práv soudní cestou. Legislativní práce začaly už v roce 2016. Dosud se ale tento nový nástroj nepodařilo uzákonit. Rok 2023 dává šanci na změnu.

Hromadné žaloby nikdy nebyly tématem pouze na národní úrovni, ale také na té evropské. Zde postupovaly debaty o poznání rychleji a v závěru roku 2020 vyvrcholily přijetím evropské směrnice o zástupných žalobách. To následně urychlilo legislativní práce v Česku, protože členské státy mají povinnost přijmout odpovídající národní legislativu do letošního 25. prosince. Mnoho času tedy nezbývá.

Ministerstvo spravedlnosti má za cíl po řadě odkladů v nadcházejících týdnech předložit upravený návrh nového zákona, který by fungování hromadných žalob upravil na míru českému právnímu prostředí. Návrh by podle dostupných informací neměl jít nad rámec zmíněné evropské směrnice. Tím se vývoj legislativních prací otáčí, protože původně zamýšlená varianta hromadných žalob v podstatě přejímala radikální praxi kolektivního souzení známou z USA.

Česká legislativa by měla být střízlivější. Hromadné žaloby by měly mít místo pouze ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Spotřebitelé nebudou sami účastníky řízení, budou zastoupeni jednou z etablovaných spotřebitelských organizací. Spotřebitelé se boudou moci domáhat mimo jiné vydání rozsudku na zjednání nápravy v podobě poskytnutí náhrady škody, opravy, výměny, snížení ceny či ukončení smlouvy.

V neposlední řadě pak můžeme očekávat, že po vzoru evropské směrnice český zákon zavede možnost nařízení zpřístupnění důkazů ze strany žalovaného. Toto by bylo v kontextu českého práva novinkou. Tato záležitost proto byla a je hojně diskutována, mimo jiné z pohledu ochrany know‑how, a stále mezi podniky zůstává zdrojem obav.

Související