Ani s nastávajícím adventem a blížícími se vánočními svátky nepolevují legislativní přípravy, ať už návrhů zcela nových právních předpisů, nebo návrhů novel právních předpisů již existujících. Zásadnější novelizaci lze spatřovat například v návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou se má implementovat nařízení EU o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii tzv. DLT (technologie distribuovaného registru je principem fungování např. Bitcoinu). Významným návrhem zákona, který je až do 7. 12. 2022 v připomínkovém řízení, je návrh nového zákona o vyvlastnění, který by, dle důvodové zprávy, měl reagovat na změny, které i do této oblasti přinesl nový občanský zákoník.

Uvedené legislativní novinky, i mnohé další, představí, Vám již dobře známí moderátoři, Kristýna Faltýnková a Martin Frolík.

Opomenuta samozřejmě nebude ani judikatura. Moderátoři shrnou v pořadí nález ÚS ze dne 2. 11. 2022 sp. zn. III. ÚS 808/22, zabývající se možností dokazování obsahem připojeného spisu v trestním řízení; rozsudek NSS ze dne 1. 11. 2022, sp. zn. 8 As 29/2021, týkající se zrušení vyvlastnění pro nezaplacení náhrady za vyvlastnění; rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2022, sp. zn. 2 Afs 94/2021, týkající se zastřené výplaty dividend; rozsudek MěS v Praze, přiznávající právo na náhradu nemajetkové újmy právnické osobě při zásahu do pověsti; a rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 4. 11. 2022, sp. zn. ÚOHS-R0126/2022/VZ, č. j. ÚOHS-38686/2022/161, zmírňující výklad zákona o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k bankovním zárukám.

Závěrečné korigendum: odhady týkající se finále probíhajícího fotbalového mistrovství byly vyřčeny v době natáčení (21. listopadu), a tedy před tím, než Argentina i Německo stihly prohrát první zápasy.

Podcasty s názvem Právní novinky si můžete poslechnout také na SpotifyGoogle Podcasts nebo Apple Podcasts.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a advokátka Kristýna Faltýnková.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Podcast Právní novinky vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Související