Zákonodárce svou normotvornou činností nezřídkakdy, per natura rei, reaguje na témata, která z toho či onoho důvodu v té které chvíli určitým způsobem rezonují ve společnosti, tím spíše, jsou-li medializována. Příkladem legislativní reakce na stálé téma posledních let může být snaha o významnou novelu zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, především pokud se jedná o doby výkonu funkcí vedoucích státních zástupců, zejména nejvyššího státního zástupce nebo vrchních státních zástupců, která se nyní dostává do legislativního procesu.

Druhým příkladem může být i chystaná rekodifikace v oblasti upravující aspekty nabývání, držení, zcizování či jiného nakládání se střelnými zbraněmi a municí, neboť je vládou projednáván zcela nový zákon o zbraních a střelivu a mimoto také zákon o munici.

Novela zákona o státním zastupitelství nebo rekodifikace v oblasti nakládání a držení střelných zbraní a střeliva ovšem nejsou jediné právní novinky, na které v dnešním díle vašeho oblíbeného podcastu zaměří svou pozornost ostřílení moderátoři Kristýna Faltýnková a Martin Frolík. Inter alia se dozvíte i to, co se skrývá pod „záhadnými“ zkratkami „JES“ nebo „ÚDH PSH“.

Stran judikatury bude shrnut nález Ústavního soudu ze dne 18. října 2022, sp. zn. IV. ÚS 579/22, zabývající se podstatou odkladu vykonatelnosti nálezu Ústavního soudu a důsledků takového odkladu pro činnost orgánů veřejné moci; nebo nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022, sp. zn. II. ÚS 1693/22, týkající se předpokladů pro vydání příkazu k dodání do výkonu trestu. Z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu bude shrnut rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2022, sp. zn. 26 Cdo 1130/2022, pojednávající o institutu „kauce“ při nájmu bytu; nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2022, sp. zn. 21 Cdo 209/2021, týkající se udržení fyzických předpokladů jako „podmínky“ pro trvání pracovněprávního vztahu.

Podcasty s názvem Právní novinky si můžete poslechnout také na SpotifyGoogle Podcasts nebo Apple Podcasts.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a advokátka Kristýna Faltýnková.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Podcast Právní novinky vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Související