Mezi pomyslnými mlýnskými kameny, jednak potřebou zjednodušení a zpřehlednění právního řádu, jednak nutností do něj promítnou poznatky nabyté z právní praxe (čímž zpravidla dochází k jeho komplikování), se ocitá i český zákonodárce. Legislativní práce na významnějších novelizacích předpisů, které spadají do oblasti AML regulace, stavebního řízení, provozu na pozemních komunikacích, digitálních služeb nebo cenných papírů, jsou toho důkazem. Příkladmo lze uvést, že novelou liniového zákona se má stanovit zvláštní režim povolování staveb infrastruktury budované v rámci tzv. transevropské dopravní infrastruktury a naopak návrhem na zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech má dojít ke zrušení tohoto v praxi nepoužívaného cenného papíru. A zatímco zákonodárce se vypořádává s tenzí dvou výše jmenovaných potřeb, rozhodovací činnost soudů nám pomalu, ale jistě přináší odpovědi na další otázky, na které dva právníci mají tři názory, jako je např. výklad intertemporálních ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k přestavku nebo jak je to s nejistým záměrem budoucí stavby jako překážky při posuzování jiného, dřívějšího stavebního záměru. Nejen nastíněným vás provedou naši zkušení moderátoři Kristýna Faltýnková a Martin Frolík.

A o čem naši moderátoři pohovoří v tomto díle?

Z legislativních novinek bude představen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a kterým se mění některé související zákony; návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí; novela zákona o právu na digitální služby; a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Z judikatury se zaměříme na novinky vzešlé z rozhodovací činnosti Ústavního soudu, ať už se jedná o otázku doručování datovou schránkou (nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2022, sp. zn. I. ÚS 2583/21); rozsouzení ústavní stížnosti kardinála Dominika Duky (nález Ústavního soudu ze dne 4. října 2022, sp. zn. II. ÚS 2120/21); z rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu, jako je např. vztah mezi posuzovaným stavebním záměrem a nejistým budoucím stavebním záměrem (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. října 2022, sp. zn. 10 As 409/2020); a konečně Nejvyššího soudu, týkající se výkladu vzniku dobré víry ve vztahu k přestavku (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2022, sp. zn. 22 Cdo 2593/2021).

Podcasty s názvem Právní novinky si můžete poslechnout také na SpotifyGoogle Podcasts nebo Apple Podcasts.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a advokátka Kristýna Faltýnková.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Podcast Právní novinky vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Související