Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o reformované evropské společné zemědělské politice a o příležitosti, kterou představuje pro podporu přechodu českého zemědělství a výroby potravin k systému, který je udržitelnější a přináší výhody jak zemědělcům, tak občanům.

Zároveň projekt usiluje o zlepšení znalosti zemědělců o společné zemědělské politice a chce podpořit veřejnou debatu mezi tvůrci politik, zemědělci a dalšími zúčastněnými stranami v regionech o implementaci společné zemědělské politiky v praxi tak, aby dobře fungovala pro zemědělské podniky všech velikostí a přinášela výhody místní ekonomice.

Projekt realizuje Economia, a.s., Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 281 91 226, www.economia.cz, economia@economia.cz, prostřednictvím svých médií Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a Ekonom.

Na projektu spolupracují EU-media, s.r.o., prostřednictvím serveru EURACTIV.cz a Profi Press s.r.o. prostřednictvím týdeníku Zemědělec a TV Zemědělec.

Projekt je realizován v období 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023.

Rozhovory, reportáže, analýzy, podcasty, záznamy z debat naleznete v rubrice Proměny zemědělství na HN.cz, Aktuálně.cz a Ekonom.cz a v sekci Reforma SZP na serveru EURACTIV.cz.

Související