Astronomický podzim se kvapem blíží, čímž končí letní období, které má řada z nás spojeno s odpočinkem na výletech nebo dovolenkách. S postupným návratem k běžným pracovním povinnostem se ale také, po redakční pauze, vrací k Vaší ranní kávě i oblíbený podcast s přehledem právních novinek z oblasti legislativy i judikatury, pod taktovkou zkušených moderátorů Kristýny Faltýnkové a Martina Frolíka.

A o čem naši moderátoři pohovoří v tomto díle?

Z legislativních novinek se můžete těšit na náhled do aktuálního vývoje právní úpravy nikotinových sáčků; návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů; návrhu zákona o zrušení obsoletních právních předpisů a zpřehlednění právního řádu České republiky, a především do komplexní novelizace předpisů z prostředí kapitálového trhu, respektive finančního trhu, ke které má dojít na základě návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu.

Z judikatury budou představeny především novinky vzešlé z rozhodovací činnosti Ústavního soudu, ať už se jedná o otázku uložení předběžného opatření při nekalé soutěži v návaznosti na spor dvou nakladatelství provozujících informační právní systémy (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. I. ÚS 3150/21); o otázky z oblasti rodinného práva – jako je nutnost, aby obecné soudy ve věcech úpravy péče o nezletilé dítě zásadně přihlížely a respektovaly projevená přání nezletilých blížících se věkem dospělosti (nález Ústavního soudu ze dne 15. srpna 2022, sp. zn. II. ÚS 1626/22), otázka styku nezletilého dítěte s prarodiči a nejlepšího zájmu dítěte (nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2022, sp. zn. II. ÚS 395/22), nebo otázka překážky pro střídavou péči o nezletilé dítě nastupující do první třídy základní školy, spočívající ve skutečnosti, že bydliště jeho rodičů dělí větší vzdálenost (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. III. ÚS 2391/21); stranou nezůstává ani otázka výkladu právního jednání ve vztahu skutečné vůle stran a formálního projevu jejího vyjádření (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. I. ÚS 2337/21); odpovědnosti státu za škodu způsobenou při trestním řízení zabavením zboží osobě trestně nestíhané (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21); otázce procesní aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy upravující poskytování lázeňských služeb (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. IV. ÚS 2431/21); obrácení důkazního břemene při sporech souvisejících s poskytováním lékařské péče (nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022, sp. zn. I. ÚS 1785/21); nebo překvapivosti odmítnutí dovolání pro jeho doručení z nesprávné datové schránky, pokud k odmítnutí došlo po uplynutí delší doby, po kterou bylo řízení bez náznaku vady v doručení, vedeno (nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2022, sp. zn. III. ÚS 2373/21). Z judikatury Nejvyššího soudu bude blíže představeno rozhodnutí týkající se odpovědnosti advokáta za nemajetkovou újmu způsobenou klientovi, spočívající v jeho frustraci z nemožnosti se domoci spravedlnosti pro porušení povinností advokáta (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2022, č. j. 25 Cdo 1907/2021-1034). Bonusem je pak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v otázce posouzení toho, zda je kedluben tzv. vysokocennou plodinou (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022, sp. zn. 2 As 259/2020).

Podcasty s názvem Právní novinky si můžete poslechnout také na SpotifyGoogle Podcasts nebo Apple Podcasts.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a advokátka Kristýna Faltýnková.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Podcast Právní novinky vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Související