Zřízení obchodní společnosti včetně vložení základního kapitálu bude možné odkudkoliv a během jediného dne. Nebude už nutné čekat na vyřízení živnostenského oprávnění. Parlament právě projednává příslušnou novelu živnostenského zákona a zákona o digitálních nástrojích v právu obchodních korporací. V kombinaci s úpravou notářského řádu, platnou od loňského září, bude vstup do podnikání snazší.

Živnostenské oprávnění může přijít později

Podnikatelé i právníci v to věří. „K dnešní možnosti zakládat podnik prostřednictvím videokonference – tedy s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci a zabezpečeného audiovizuálního spojení v reálném čase – přibude další zjednodušení. Zakladatel už nebude muset čekat, dostane možnost si vybrat, v jaké fázi zřizování společnosti svoji živnost ohlásí. Například požádá o oprávnění, začne podnikat a pak teprve oprávnění od úřadu dostane,“ řekla týdeníku Ekonom Linda Kolaříková z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.

Notář si při digitálním založení podniku údaje potřebné k zápisu ověří ze základních registrů a informačních systémů veřejné správy. Posledním krokem bude online zápis nové společnosti do obchodního rejstříku, při kterém firma dostane identifikační číslo.

Zjednodušené a rychlé zakládání firem bude možné nejen v Česku. Zdejší praxe reaguje na směrnici Evropské unie z roku 2019, která od členských zemí vyžaduje, aby od letošního července umožnily digitální a také laciné založení firmy kdekoliv na jejím území.

Ještě více má usnadnit a zlevnit start podnikání vzorová společenská smlouva, kterou na svých webových stránkách po přijetí nové legislativy zveřejní ministerstvo spravedlnosti. Zápis společnosti s pomocí této smlouvy bude osvobozen od dnešního soudního poplatku a podnikatel ušetří několik tisíc korun.

Evidence nezpůsobilosti dopadne na nepoctivé

Projednávaná legislativa, jejíž přijetí má podporu vlády, současně zavede evidenci osob, které nebudou smět zasedat ve volených orgánech obchodních korporací a být například jejich jednateli. A to ani v případě, že do nich předtím budou zvoleni.

Půjde o lidi vedené v evidenci ministerstva spravedlnosti, jimž soudy nebo i příslušné správní orgány takovou činnost zakázaly. Dále o osoby odsouzené za majetkovou či hospodářskou trestnou činnost. Zatím však není jasné, zda a v jakém rozsahu se zákaz bude vztahovat na manažery, kteří nedokážou splácet vlastní dluhy.

Zakladatel obchodní společnosti po schválení nové legislativy už nebude muset čekat na vyřízení živnostenského oprávnění a bude si moci vybrat, v jaké fázi zřizování společnosti živnost ohlásí.

Evidence lidí nezpůsobilých k výkonu funkce ve statutárních orgánech nebude veřejně dostupná. Ministerstvo spravedlnosti z ní na žádost soudů či notářů bude pouze vydávat výpis o překážkách, nebo naopak potvrzení, že žádné takové překážky neexistují. „V Evropské unii budou tyto rejstříky propojené. Pokud někdo bude v evidenci v jednom státě, bude dohledatelný i v ostatních,“ dodává Kolaříková.

Jedna nová povinnost za dvě zrušené

Hospodářská komora ČR vítá nová zjednodušení a zkrácení postupu při zakládání firem stejně jako jiné kroky ke snazšímu byznysu. Nicméně ředitel jejího odboru legislativy, práva a analýz Ladislav Minčič připomíná, že když takové normy zákonodárci do podnikání vnášejí, bývá to zpravidla provázeno paralelním zpřísňováním a komplikováním na jiném místě. „Novela zákona o obchodních korporacích třeba rozšířila povinnost archivace zápisů z valných hromad, zavedla povinné a do obchodního rejstříku zapisované zastoupení právnické osoby jako člena voleného orgánu korporace či povinné schvalování smlouvy o výkonu funkce,“ řekl týdeníku Ekonom.

Podle něj by se mělo vycházet ze zásady, že jedna nová legislativní povinnost přichází v úvahu jen v případě, že dvě jiné budou zrušeny. Zlepšení situace v administrativě podnikání si Minčič slibuje od úpravy zákona o sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ta od příštího roku sta­noví, že předkladatel nového právního předpisu bude muset připojit přehled všech veřejnoprávních povinností s tím spojených.

Podle analýzy Světové banky „Doing Business“ trvalo v Česku v roce 2020 založení firmy včetně její registrace k DPH v průměru 24,5 dne. Obecně nejsnadněji se podle tohoto průzkumu podnikalo na Novém Zélandě a Singapuru. Česko skončilo na 41. místě, například před Nizozemskem.

Související