Právo mění svět. Zákony promlouvají prakticky do každé lidské činnosti a dokážou i slibně se rozvíjející byznys stočit zcela jiným směrem, nebo ho rovnou přivést ke krachu. Vzpomeňme třeba zajišťovací příkazy uplatňované finančními úřady anebo stovky milionů korun, které firmy po celém Česku vynaložily na přechod na evropská pravidla ochrany osobních údajů. Podnikatelé si také často stěžují na přílišnou administrativní zátěž. Hospodářská komora se proto už roky snaží domoci se alespoň toho, aby zákony obsahovaly soupis povinností, které ukládají podnikatelům.

Efekt, který mají zákony a regulace na byznys, se stále zvyšuje. V týdeníku Ekonom proto začneme věnovat více pozornosti legislativě ovlivňující podnikatelské prostředí. V každém vydání Ekonomu publikujeme nejméně jeden text na právní téma, pravidelně vydáváme rozšířenou právní přílohu informující o tom nejdůležitějším, co by firmy a jejich management o právu měly vědět.

Abychom vám mohli právní novinky přinášet co nejrychleji, navázali jsme spolupráci s několika renomovanými právníky. Je mezi nimi například specialista na insolvenční právo Petr Sprinz, který se podílí mimo jiné na přípravě návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci, nebo Vít Stehlík, který se svými kolegy z advokátní kanceláře White & Case pracuje pro největší světové energetické firmy. Profily všech našich právních partnerů včetně oblasti jejich specializace najdete níže. Články a rozhovory s nimi budeme publikovat pod hlavičkou Ekonom Legal Garant.

Jitka Logesová

Jitka Logesová
Ekonom Legal Garant pro oblast compliance

Je vedoucí partnerkou pražské a bratislavské advokátní kanceláře Wolf Theiss. Vede v rámci ní také skupinu zaměřenou na vyšetřování a řešení firemních krizí a compliance, tedy prevenci protiprávního jednání v podnicích. V oblasti compliance patří ke světové špičce oceňované i v mezinárodních žebříčcích, jako je Chambers Global. Pravidelně přednáší na zahraničních konferencích. Předsedala protikorupční komisi Mezinárodní advokátní asociace, nyní je členkou jejího poradního výboru. V roce 2018 se podílela také na vzniku metodického návodu Nejvyššího státního zastupitelství ČR k vyvinění podniků z trestní odpovědnosti právnických osob. Mezinárodní průvodce právním světem Who is Who Legal ji uvádí jako jediného odborníka pro oblast Asset Recovery v Česku.

Jana Sedláková, garant pro oblast IT práva

Jana Sedláková
Ekonom Legal Garant pro oblast IT práva

Je advokátkou a zakladatelkou kanceláře Sedlakova Legal. Ta sídlí v Brně, ale poskytuje služby klientům z celého světa. Mezinárodní právní žebříčky Sedlakova Legal řadí mezi nejlépe hodnocené právní firmy se specializací na IT právo a právo ochrany duševního vlastnictví v Česku. Své právní služby Jana Sedláková poskytuje mimo jiné Českému telekomunikačnímu úřadu. Pomáhá mu například s přípravou a vyjednáváním smluv s dodavateli softwaru a minimalizací rizika takzvaného vender‑locku, tedy přílišné závislosti na jednom dodavateli.

Sylvie Sobolová

Sylvie Sobolová
Ekonom Legal Garant pro právo duševního vlastnictví

Je partnerkou Kocián Šolc Balaštík, jedné z největších českých advokátních kanceláří. Ve své praxi se specializuje zejména na právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky a podpory a právo hospodářské soutěže. Absolvovala také půlroční stáž u Tribunálu Evropské unie, kde se mimo jiné věnovala přípravě rozhodnutí ve věcech týkajících se hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví. V roce 2021 byla Sylvie zařazena mezi přední představitelky českého a slovenského práva v žebříčku Top 100 žen česko-slovenského právního byznysu v kategorii práva duševního vlastnictví. Prestižní mezinárodní žebříček Legal 500 hodnotící advokátní kanceláře po celém světě Sylvii rovněž doporučuje jako odbornici na duševní vlastnictví.

Lenka Gomez Tomčalová

Lenka Gomez Tomčalová
Ekonom Legal Garant pro pracovní právo

Je advokátkou advokátní kanceláře Z/C/H Legal specializující se zejména na pracovní právo a sporovou agendu. Má bohaté zkušenosti s poradenstvím ve všech oblastech pracovního práva, nastavováním firemních procesů a tvorbou pracovněprávní dokumentace, ukončováním pracovních poměrů včetně hromadného propouštění. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a také cizince před českými úřady. Na pracovně právní témata publikuje odborné články. Kromě advokacie se věnuje i mediaci. Je zapsanou mediátorkou pro oblast pracovního práva.

Tomáš Běhounek

Tomáš Běhounek
Ekonom Legal Garant pro nemovitostní právo

V kanceláři bnt attonrneys in CEE řídí tým zaměřený na realitní právo, fúze a akvizice v oblasti nemovitostí, stavební právo a developerské projekty. Je členem mezinárodní skupiny pro oblast Real Estate a agentura Chambers & Partners ho ve svém žebříčku řadí mezi přední odborníky na tuto oblast v Česku. Mezi jeho klienty patří přední developerské a stavební společnosti, jako je například Passerinvest, Trigema, Geosan Development či Hochtief. Poradenství poskytoval také například investiční skupině CIMEX, která patří k největším privátním investorům v oblasti nemovitostí v Česku. Mezi Běhounkovy největší transakce patří prodej logistického developerského projektu v Dobrovízi u Prahy, nákup a financování projektu pro development Zlatý Lihovar v Praze na Smíchově či prodej projektu revitalizace bývalých Odkolek v Praze 9.

Vladimír Polách, garant pro oblast řešení sporů

Vladimír Polách
Ekonom Legal Garant pro oblast řešení sporů

Patří k předním českým expertům na řešení sporů, arbitráže a interní vyšetřování ve firmách. Jako vynikajícího advokáta pro prvně jmenovaný okruh kauz ho hodnotí také prestižní mezinárodní žebříček Legal 500. Polách pracuje v advokátní kanceláři Squire Patton Boggs a je zapsaným rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. Má zkušenost s desítkami tuzemských a mezinárodních sporů v energetice, automobilovém, bankovním, telekomunikačním, těžebním či real estate sektoru. V praxi i publikační činnosti se zabývá hromadnými žalobami, péčí řádného hospodáře a obranou firem v oblasti trestního práva.

Michal Sniehotta

Michal Sniehotta
Ekonom Legal Garant pro oblast korporátního práva

Je zakládajícím společníkem a vedoucím advokátem v advokátní kanceláři Sniehotta & Vajda Legal, která poskytuje právní služby především korporacím a podnikatelům. Michal Sniehotta v rámci ní vede tým zaměřený na akviziční poradenství, korporátní právo a obecně obchodněprávní poradenství. Podílel se na řadě významných právních projektů. V poslední době mimo jiné poskytl poradenství při majetkovém ovládnutí jedné z významných a dynamicky se rozvíjejících finančněporadenských společností v Česku. Zastupuje české podniky ve velkých obchodních sporech o miliardy korun.  Sniehotta rovněž pravidelně v médiích komentuje aktuální otázky z oblasti obchodního práva.

Petr Sprinz

Petr Sprinz
Ekonom Legal Garant pro insolvenční právo

Je předním českým odborníkem na právo insolvencí a restrukturalizací. Působí v advokátní kanceláři Allen & Overy a je členem pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro oblast insolvencí. V rámci ní se podílí na vzniku návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci a byl také u vzniku insolvenční legislativy řešící dopady koronavirové pandemie. Je lídrem autorského týmu velkého komentáře k insolvenčnímu zákonu vydaného v roce 2019 v nakladatelství C. H. Becka a spoluautorem odborných publikací INSOL Europe a Světové banky v oblasti insolvencí. Kromě toho Sprinz působí také jako zapsaný rozhodce u několika stálých rozhodčích soudů, například u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo u Vídeňského mezinárodního arbitrážního centra.

Vít Stehlík

Vít Stehlík
Ekonom Legal Garant pro energetické právo

Je řídícím partnerem pražské kanceláře White & Case. Vede také skupinu právníků kanceláře specializující se na energetiku, infrastrukturu a stavebnictví. V této oblasti je s více než dvacetiletou praxí jedním z předních advokátů v České republice. To také potvrzují jeho ocenění v mezinárodních žebříčcích, jako je Chambers Europe nebo Legal 500. IFLR1000 ho loni dokonce označil za lídra trhu v oblasti energetiky, fúzí a akvizic a projektového financování v Česku. Stehlík poskytuje poradenství významným energetickým společnostem a investorům v klíčových projektech nejen v Česku, ale i ve střední a východní Evropě. Je také členem rozkladové komise pro oblast podporovaných zdrojů energie, která řeší odvolání proti rozhodnutím vydaným Energetickým regulačním úřadem.

 
Související