Právo mění svět. Zákony promlouvají prakticky do každé lidské činnosti a dokážou i slibně se rozvíjející byznys stočit zcela jiným směrem, nebo ho rovnou přivést ke krachu. Vzpomeňme třeba zajišťovací příkazy uplatňované finančními úřady anebo stovky milionů korun, které firmy po celém Česku vynaložily na přechod na evropská pravidla ochrany osobních údajů. Podnikatelé si také často stěžují na přílišnou administrativní zátěž. Hospodářská komora se proto už roky snaží domoci se alespoň toho, aby zákony obsahovaly soupis povinností, které ukládají podnikatelům.

Efekt, který mají zákony a regulace na byznys, se stále zvyšuje. V týdeníku Ekonom proto věnujeme více pozornosti legislativě ovlivňující podnikatelské prostředí. V každém vydání Ekonomu publikujeme nejméně jeden text na právní téma, pravidelně devětkrát do roka vydáváme jako přílohu pro předplatitele magazín Právní rádce informující o tom nejdůležitějším, co by firmy a jejich management o právu měly vědět.

Abychom vám mohli právní novinky přinášet co nejrychleji, navázali jsme spolupráci s několika renomovanými právníky. Je mezi nimi například specialista na insolvenční právo Petr Sprinz, který se podílí mimo jiné na přípravě návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci, nebo Vít Stehlík, který se svými kolegy z advokátní kanceláře White & Case pracuje pro největší světové energetické firmy. Profily všech našich právních partnerů včetně oblasti jejich specializace najdete níže. Články a rozhovory s nimi budeme publikovat pod hlavičkou Ekonom Legal Garant.

Vít Stehlík, Ekonom Legal Garant pro energetické právo

Vít Stehlík
Ekonom Legal Garant pro energetické právo

Je řídícím partnerem pražské kanceláře White & Case. Vede také skupinu právníků kanceláře specializující se na energetiku, infrastrukturu a stavebnictví. V této oblasti je s více než dvacetiletou praxí jedním z předních advokátů v České republice. To také potvrzují jeho ocenění v mezinárodních žebříčcích, jako je Chambers Europe nebo Legal 500. IFLR1000 ho loni dokonce označil za lídra trhu v oblasti energetiky, fúzí a akvizic a projektového financování v Česku. Stehlík poskytuje poradenství významným energetickým společnostem a investorům v klíčových projektech nejen v Česku, ale i ve střední a východní Evropě. Je také členem rozkladové komise pro oblast podporovaných zdrojů energie, která řeší odvolání proti rozhodnutím vydaným Energetickým regulačním úřadem.

Jana Sedláková, garant pro oblast IT práva

Jana Sedláková
Ekonom Legal Garant pro oblast IT práva

Je advokátkou a zakladatelkou kanceláře Sedlakova Legal. Ta sídlí v Brně, ale poskytuje služby klientům z celého světa. Mezinárodní právní žebříčky Sedlakova Legal řadí mezi nejlépe hodnocené právní firmy se specializací na IT právo a právo ochrany duševního vlastnictví v Česku. Své právní služby Jana Sedláková poskytuje mimo jiné Českému telekomunikačnímu úřadu. Pomáhá mu například s přípravou a vyjednáváním smluv s dodavateli softwaru a minimalizací rizika takzvaného vender‑locku, tedy přílišné závislosti na jednom dodavateli.

Sylvie Sobolová

Sylvie Sobolová
Ekonom Legal Garant pro právo duševního vlastnictví

Je partnerkou Kocián Šolc Balaštík, jedné z největších českých advokátních kanceláří. Ve své praxi se specializuje zejména na právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky a podpory a právo hospodářské soutěže. Absolvovala také půlroční stáž u Tribunálu Evropské unie, kde se mimo jiné věnovala přípravě rozhodnutí ve věcech týkajících se hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví. V roce 2021 byla Sylvie zařazena mezi přední představitelky českého a slovenského práva v žebříčku Top 100 žen česko-slovenského právního byznysu v kategorii práva duševního vlastnictví. Prestižní mezinárodní žebříček Legal 500 hodnotící advokátní kanceláře po celém světě Sylvii rovněž doporučuje jako odbornici na duševní vlastnictví.

Vladimír Polách, garant pro oblast řešení sporů

Vladimír Polách
Ekonom Legal Garant pro oblast řešení sporů

Patří k předním českým expertům na řešení sporů, arbitráže a interní vyšetřování ve firmách. Jako vynikajícího advokáta pro prvně jmenovaný okruh kauz ho hodnotí také prestižní mezinárodní žebříček Legal 500. Polách pracuje v advokátní kanceláři Squire Patton Boggs a je zapsaným rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. Má zkušenost s desítkami tuzemských a mezinárodních sporů v energetice, automobilovém, bankovním, telekomunikačním, těžebním či real estate sektoru. V praxi i publikační činnosti se zabývá hromadnými žalobami, péčí řádného hospodáře a obranou firem v oblasti trestního práva.

Michal Sniehotta

Michal Sniehotta
Ekonom Legal Garant pro oblast korporátního práva

Je zakládajícím společníkem a vedoucím advokátem v advokátní kanceláři Sniehotta & Vajda Legal, která poskytuje právní služby především korporacím a podnikatelům. Michal Sniehotta v rámci ní vede tým zaměřený na akviziční poradenství, korporátní právo a obecně obchodněprávní poradenství. Podílel se na řadě významných právních projektů. V poslední době mimo jiné poskytl poradenství při majetkovém ovládnutí jedné z významných a dynamicky se rozvíjejících finančněporadenských společností v Česku. Zastupuje české podniky ve velkých obchodních sporech o miliardy korun.  Sniehotta rovněž pravidelně v médiích komentuje aktuální otázky z oblasti obchodního práva.

Jiří Rahm, Ekonom Legal Garant pro insolvenční právo

Jiří Rahm
Ekonom Legal Garant pro insolvenční právo

Je předním českým odborníkem na právo insolvencí a restrukturalizací. Působí v advokátní kanceláři Allen & Overy. Podílel se mimo jiné na přípravě zákona o preventivní restrukturalizaci. V oblasti insolvencí a restrukturalizací poskytuje právní ekonomické poradenství věřitelům, dlužníkům, insolvenčním správcům či potenciálním investorům. Zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další významné klienty. Má praktické zkušenosti z insolvenčních řízení Arca Investments, Sberbank, Metropolitního spořitelního družstva, ECM Real Estate Investments nebo v poslední době z insolvenčního řízení se společností Mammoth. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady odborných článků na téma insolvenčního řízení, restrukturalizace a jejich propojenosti se soudním řízením. Ohledně této problematiky rovněž přednáší a je též autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank.

Barbora Urbancová, Ekonom Legal Garant pro oblast compliance

Barbora Urbancová
Ekonom Legal Garant pro oblast compliance

Barbora Urbancová je advokátkou a ředitelkou pražské kanceláře Peterka & Partners. Zastupuje lokální i zahraniční klienty v soudních a arbitrážních sporech. Spolu se svými kolegy poskytuje také komplexní právní poradenství v oblasti regulace a compliance nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy, na něž se Peterka & Partners zaměřuje. Pro klienty zajišťuje mimo jiné hodnocení rizik v oblasti compliance, pomáhá s tvorbou vnitřních compliance politik, reportingem či interním vyšetřováním. Publikuje odborné články zejména na téma whistleblowingu a udržitelnosti, které v poslední době silně ovlivňují a rozšiřují význam compliance v Česku a v Evropě.

Jakub Hollmann, Ekonom Legal garant pro oblast svěřenských fondů a správy majetku

Jakub Hollmann
Ekonom Legal garant pro oblast svěřenských fondů a správy majetku

Jakub Hollmann je společníkem advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a současně předsedou správní rady společnosti CCS Premium Trust zabývající se poskytováním služeb v oblasti správy majetku, a to zejména prostřednictvím svěřenských a nadačních fondů a jejich zahraničních alternativ. Při poskytování komplexních služeb v oblasti správy majetku má Jakub Hollmann kromě českých variant, rozsáhlé zkušenosti i se zakládáním zahraničních alternativ, a to zejména pak s Lichtenštejnskými a Britskými trusty. Pravidelně vystupuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech na aktuální témata ze své  advokátní praxe. V roce 2022 vydal knihu s názvem Svěřenské fondy pro praxi.

Ondřej Trubač, Ekonom Legal Garant pro oblast daňového práva

Ondřej Trubač
Ekonom Legal Garant pro oblast daňového práva

Ondřej Trubač je partnerem a spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních oblastí, avšak především komplexní problematice daňového řízení a zastupování klientů před správci daně. Má zkušenosti se zastupováním klientů v rámci daňových kontrol a následnými žalobami v rámci správního soudnictví proti rozhodnutím správců daně, kdy se často jednalo o spory ve výši několika desítek milionů korun. V rámci správního soudnictví se zabýval také správními žalobami v oblasti celního práva. Ondřej Trubač je autorem řady odborných článků z oblasti daňového a finančního práva a také spoluautorem publikace Obrana před daňovou kontrolou.

Tomáš Ditrych, Ekonom Legal Garant pro oblast Private Equity

Tomáš Ditrych
Ekonom Legal Garant pro oblast Private Equity

Tomáš Ditrych je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Mavericks, v níž působí jako přední odborník na venture kapitálové transakce v České republice. Radí investičním fondům a technologickým společnostem při strukturování investičních transakcí. Jeho další specializací je Private Equity se zaměřením na oblast technologií a korporátní právo. Je poradcem mnoha úspěšných technologických společností, venture kapitálových fondů, andělských investorů, inkubátorů a akcelerátorů. S právnickými tituly z České republiky a USA (San Francisco) v posledních letech úspěšně sjednal více než 200 venture kapitálových a private equity transakcí, včetně startupových exitů. Tomáš Ditrych přednáší o startupovém právu na Právnické fakultě UK a je držitelem titulu „Inovativní právník roku 2019“. Navíc působí jako mentor pro rozvíjející se společnosti a různé inkubátory.

Ekonom Legal Garant pro oblast e-commerce a online podnikání Petra Stupková

Petra Stupková
Ekonom Legal Garant pro oblast e-commerce a online podnikání

Založila advokátní kancelář Legitas, která se zaměřuje primárně na právo v digitálním prostředí. Mezi její klienty patří přední české e-shopy a technologické společnosti, startupy i marketingové agentury. V e-commerce je jako ryba ve vodě, pravidelně řeší například spotřebitelské změny, GDPR, ochranné známky nebo třeba oblíbené právo v AI. Často skloňovaným tématem jsou v její agendě také marketplaces, jejíž význam nejen v Česku výrazně roste. Petra je také spoluzakladatelkou České asociace umělé inteligence, pro jejíž komunitu pravidelně otevírá aktuální témata ze světa digitálních technologií a generativní AI z pohledu práva.

Související